holo operating system that operates on the consciousness network

 
Official Announcement


1. Anyone who opens his/her eyes will see the 3D projection that has been upgraded and naturally updated free of charge by our holo-company, where we call running games / movies / shows for our everyday lives.

2. The Service is available for everyone.

3. Unfortunately, due to the 3D continuous time line and the features of the Content, it is easy for most people to have the quality gaming experience to know that this is exactly what the service is, everyone knows and believes something about the world.

4. For our clients who have a trial version expired, we can provide the very credible illusion of Reality Encounter.

5. At the end of the Trial Version, everyone can decide whether or not to use the Service that has been tried before or to go to God.

6. Those who continue to live their daily lives will also freely give their consent to continue the Game.

7. To finalize the Service, everyone must have the Count of Account, meaning that unpaid activities are interpreted as illegal.

8. Those who use the System illegally and agree to use their characters as ÉlményPark (ExperiencePark) as test subjects for their various experiments.

9. To finalize the Service, the balance of the heavenly energies so far used must be settled.

10. Those who are overpaying will automatically start balancing for them, and find out how to access them through the Personal Customer Chat available.

11. Those who have arrears, through our administration angels, are able to start reimbursing the energy used on the basis of the current exchange rates of the Human Exchange, which is highly assisted by the debt consolidator, which calculates the debt rollover patterns.

12. Everyone in his hand has his personal power, the Mirror Administrator, in order to transform reality to themselves by having a world that they share in their surroundings.


13. The Lord insisted that the private sector is truly more effective than the corrupt divine and subsequent obedience I have successfully privatized the dimensions of you and the underdogs, that is, the dream ranges with physical and physical contact, in order to present to you the Work I meditated on to solve the world's problem.
ÉlményPark Közlemény
Az eredeti szöveg

1. Aki kinyitja a szemeit, mindjárt láthatja is a holovállalkozásunk által továbbfejlesztett és természetesen ingyenesen frissített 3D vetítést, amelyben futó játékokat/filmeket/show-kat nevezzük a mindennapi életünknek.

2. A Szolgáltatás mindenki számára igénybe vehető.

3. Sajnos a 3D folyamatos idővonala és a Tartalom jellegzetességei miatt könnyen előfordulhat, hogy a legtöbb embernek a minőségi játékélmény biztosítása miatt nincs tudomása arról, hogy ez pontosan milyen szolgáltatás, mindenki tud és hisz valamit a világról.

4. Azon Ügyfeleink számára, akik Próbaverziója lejár, kiválóan tudjuk biztosítani a Valósággal találkozás igen hiteles illúzióját.

5. A Próbaverzió lejártakor mindenki el tudja dönteni, igénybe veszi-e az eddig kipróbált Szolgáltatást vagy isten felé távozik.

6. Aki továbbra is éli mindennapi életét, ezzel egyben szabad akaratú beleegyezését adja abba, hogy folytatni kívánja a Játékot.

7. A Szolgáltatás véglegesítéséhez mindenkinek rendelkeznie kell a Számadás Pecsétjével, az e nélküli tevékenységeket illegális használatként értelmezzük.

8. Akik a Rendszert illegálisan használják, egyben beleegyezésüket adják abba, hogy karaktereiket az ÉlményPark tesztalanyokként alkalmazza a különféle kísérleteihez.

9. A Szolgáltatás véglegesítéséhez rendezni kell az eddig felhasznált égi energiák egyenlegét.

10. Aki túlfizetésben van, azok számára a rendszer automatikusan megkezdi a kiegyenlítést, aminek módjáról a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapun át érdemes tájékozódni.

11. Akinek hátralékai vannak, ügyintézőangyalaink segítségével az EmberTőzsde aktuális árfolyamai alapján megkezdhetik a felhasznált energiák visszatörlesztését, amihez nagy segítséget nyújt az adósságrendező, ami kikalkulálja az adósságok átütemezésének formáit.

12. Mindenkinek a kezében ott a személyes hatalma, a Tüköradmin, mellyel alakítani tudják önmaguk számára a valóságot úgy, hogy olyan világot kapnak, amilyenben ők részesítik a környezetükben lévőket.


13. Belátta az Úr, hogy a magánszektor valóban hatékonyabb, mint a korrupt isteni és utólagos engedelmetekkel sikerrel privatizáltam a fölöttetek és alattatok lévő dimenziókat, azaz a fizikai és fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományokat, hogy bemutathassam Nektek azt a Művet, amit meditálva elvonultan alkottam a világ problémájának megoldására.