Hungarian (original)

2002 környékén kezdődött, amikor egy furcsa meditációm után ránéztem az órámra és 2 nap telt el. Ez után kezdődött egy közel 20 éves mélytransz meditáció, aminek részleteiről most nem ejtek sok szót. Lényege az, hogy olyan dolgokon vagyok túl, amire előttem nem volt példa. Ember még sosem járt azokon a tudatszinteken, ahol jártam. A legfőbb különlegesség ebben az, hogy nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Kezdettől fogva tudományos szemlélettel tekintettem erre a területre, ami a mai napig nem változott.

Amikor ebbe belekezdtem, nem tudtam, hogy ez ennyi ideig fog tartani. Ennek fő oka rengeteg olyan probléma, amit csak a rációval lehet megoldani, ám ezeken a tudatszinteken előttem még nem jelent meg (élve) olyan lény, aki rendelkezik vele. Azért élhettem ezt túl egy rendkívül hierarchikus és dogmatikusan vallásos környezetben, mert nem az ateista világnézettel álltam hozzá, hanem tudományossal. Azaz nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs hogy nem. Tehát nyitva hagytam isten létezésének lehetőségét, amit istenkeresésnek is lehet értelmezni.

A rendkívüli intelligenciám, a szükséges bátorságom és a tiszta életem, amit éltem olyan ívekre vitt, amit lehetne istennel való egyesülésnek is nevezni. Ám ez a kijelentés nélkülözi a bizonyíthatóságot, ami nem is működik az Álom frekvenciáin a Határ túloldalán. Nem nagyon érdekel, milyen híresztelések vannak személyemről, mert híresztelni könnyű és csak a saját dolgaimmal foglalkozom. Ami ha a világ rendbe tétele, már ellenérdekelt ebben mindenki, aki érdemtelenül szerzett bármilyen hatalmat.

Nagyon nagy munka volt eljutni egy darab probléma megoldásától egy világvezérlő istenprogram létrehozásáig, ami megmentette a multiverzumot. Csak teltek az évek. 30 voltam, amikor kezdtem és most 50 vagyok, ahogy térek belőle vissza. Megállás nélkül csak ezzel foglalkozva. Maradtam az, aki voltam és ez nem kis értetlenséget vált ki több fórumon. Csak úgy tehettem ezt meg, ha cégformában gondolkodom. Azaz én vagyok az ÉlményPark tulajdonosa, aki nem bízza a vállalkozásának szakmai feladatait másra és nincs arról meggyőződve, hogy ő lenne a legalkalmasabb ügyvezető. Mivel ez a gondolkodás ismeretlen az Egy Gondolat világában, az ő szemükben egyszerre viselkedem úgy, mint egy isten, mint egy ember és mint egy szolga.

Szakítottam azzal a középkori szokással (amit nagyon kedvel az Ég), hogy behódoltatásos klientúrát építek. Minden feladatra a legalkalmasabb és legrátermettebb kerül, ahogy az új energiák érezhetővé válnak. Nekem így is elég sok szakmai feladatom van, amit úgysem ért senki, amíg fel nem készült rá. Ez a weboldal azért készült, hogy az érdeklődőket elvigye annak kapujáig.


English (translation)

It started around 2002, when I looked at my watch after a strange meditation and 2 days passed. After that, there was a nearly 20-year-old deep-trans meditation, the details of which I do not say much. The point is that I am beyond what nobody else has done before me. Man has never been to the levels of consciousness I went to. The main specialty of this is that I'm not religious and I'm not baptized. From the outset, I considered this area as a scientific perspective, which has not changed to this day.

When I got into this, I didn't know it would take so long. The main reason for this is that there are many problems that can only be solved with rationality, but at these levels of consciousness there is not yet (alive) a person who possesses it. I could have lived through this in an extremely hierarchical and dogmatically religious environment, because I was not atheist with a world view but with a scholar. That is, there is no evidence that God exists, but that it is not. So I left open the possibility of God's existence, which can be interpreted as divine searching.

My extraordinary intelligence, the courage I needed, and the pure life that I lived, led me to a curve that could be called a union with God. But this statement lacks the proof that does not work on the frequencies of the Dream across the Border. I'm not very interested in what rumors are about me because it's rumorous and I only deal with my own stuff. What if the world is put right, everybody who has gained any power unduly has been opposed to it.

It was a great job to get a piece of the problem solved to create a world-leading god program that saved the multiverse. It was just years. I was 30 when I started and now I'm 50 as I get back from it. Without stopping just doing this. I stayed with the one I was and this is not a little misunderstanding on several forums. I could only do this if I was thinking about company form. That is, I am the owner of the ÉlményPark, who does not entrust the business tasks of his business to anyone else. But he is not convinced that he would be the best executive. Because this thinking is unknown in the world of One Thought, in their eyes I behave at the same time as a god as a man and as a servant.

I broke up with the medieval custom (which the Sky really likes) to build a subservient clientele. For each task, the best and most affordable will be the way the new energies become felt. Even so, I have a lot of professional tasks that no one has ever done until he is ready for it. This website is designed to take visitors to its gate.