Azoknak szól elsősorban, akiknek szükségük van a kommunikációs csatorna kiépüléséhez szükséges technikai támogatásra. A legjobb hatás eléréséhez nézzetek a képek mögé. | It is primarily for those who need the technical support needed to build a communication channel. To get the best effect, look behind the pictures.
Ha hiszitek, ha nem, ez elméletileg rózsaszín. | If you believe, if not, it's theoretically pink.


Emberként rengeteg tudást szereztem, amiknek nagy részéhez ti is hozzáférhetnétek (a jogosultságotok szerint), ahogy egy böngésző a webszerverről teszi. Ám eddig voltak bizonyos aggályok és akadályok, amik lassan elhárulnak ennek útjából. Ez a támogatás alkalmas arra, hogy magasabb képességet érjetek el általa és arra is, hogy beavatkozzon az ellenséges megszállásba és folyamatokba.

As a human, I have gained a lot of knowledge, most of which you could access (according to your permission), as a browser makes from a web server. But so far, there have been some concerns and hurdles that are slowly getting out of the way. This support is capable of achieving a higher ability to intervene in the hostile occupation and processes.