XD meghívó kódok és beavató képek | XD Invitation Codes and Initial Images


1. Hogy néz ki egy ilyen kép | How does such an image look like?

A3 méretű, kétoldalas, keretezés nélkül. Kívánság esetén bekeretezve. Az egyik oldal a személyes használatra szóló betét, melyet a saját képességeimmel hívok le, a másik oldal a feladattal kapcsolatos betét. Ez a rész nálam mindig ingyenes és segít az egyes embereknek (tehát ez az oldal használható más emberekre is, például családtagra, vendégekre) a feladataikkal kapcsolatos dolgokban. Ilyen lehet például korrekció, felülírás, fontosságbeállítás, angyali kapcsolat újratelepítése). Fontos tudni, hogy én mindig paraméterekkel dolgozom és nem konkrétumokkal. Azaz ezek csak keretrendszerek, amiket te töltesz meg tartalommal, mert mindenki élete egyedi.

A3 size, double sided, without framing. If desired framed. One side is a personal-use deposit, which I call my own capabilities, and the other side is a deposit related to the task. This section is always free for me and helps people (this page can be used by other people, such as family members, guests) in matters related to their tasks. This may include, for example, correction, overwriting, priority setting, reinstalling an angel connection). It is important to know that I always work with parameters and not with specifics. That is, they are just the frameworks you spend with content because everyone's lives are unique.


feladat | task
személyes | personal


2. Kapcsolat létesítése | Contact

E-mail
elmenypark.diz@gmail.com | answer soon


3. Kapcsolatfelvétel után | After contacting

A kapcsolatfelvétellel olyan tudati kapcsolat is létre jön a holografikus tartományban, ami lehetővé teszi számomra azt, hogy ne kelljen személyes tárgyat kérnem a kép elkészítéséhez, ahogy sokan mások teszik. A kép két oldalas lesz. Az egyik oldal a személyes használathoz szükséges XD meghívó kódokat tartalmazza, a másikon pedig a feladatvégzést támogató beavató ábra lesz látható. Mint látható és érezhető, ezek a képek a megfelelő rezgést tartalmazzák, amik akár a monitoron át is működnek, hisz a holografikus frekvenciáknak mindegy, a rezgéseket milyen fizikai objektum vetíti.

Contacting also creates a consciousness relationship in the holographic domain that allows me not to ask for a personal subject to take the picture, as many others do. The image will be two pages long. One page contains the XD invitation codes required for personal use, and the other one displays an initiation diagram that supports task completion. As you can see and feel, these images contain the right vibration that works even on the monitor, no matter what the physical object is projected for the holographic frequencies.


4. Fizetés | Payment

Nálam az árnak csak egy részét képezi a pénz. Ez azt jelenti, hogy Ügyfelemnek olyan feladatokat is el kell végeznie, amik értéke pénzben kifejezhetetlen. Példa erre: megbocsátani egy családtagnak. Egy amerikai számára biztosan furcsa, de nálam csak pénzzel nem lehet ilyesmikhez hozzá jutni. Ennek több oka van, a legérthetőbb az, hogy amikkel foglalkozom, azokat nem lehet beárazni, különben senki sem tudná azt megfizetni.

Money is the only part of the price for me. This means that My Client has to perform tasks that are inexpressible in monetary terms. An example is to forgive a family member. It's definitely strange for an American, but you can't get that stuff by only money. There are several reasons for this, the most obvious one I deal with is that they cannot be priced, otherwise no one could pay for it.


5. A fizetés módja | The method of payment

Átlagos felhasználónak | For average user

Istvan Zsolt Diczig
PayPal.Me as donation

Emelt szintű felhasználónak | For advanced user

Az emelt szintű felhasználók egy másik szintjét képviselik a dolgoknak és persze a fizetésnek is. Az emelt szintű felhasználó (vagy személyes képviselője) a megérzésére hallgatva az időpontot illetően Budapestre jön és személyesen találkozik velem. Ha a megérzése ezt nem bírálja felül, javaslatom egy olyan szálloda, ami a közelemben van. Közvetlenül az előtt veszi fel velem a kapcsolatot, hogy találkoznánk, ami nem tud sem előbb, sem később megtörténni az ideálisnál. A továbbiakat személyesen.

They represent another level of advanced users for things and, of course, pay. The high-level user (or his / her personal representative) listens to Budapest for his time, and meets me personally. If your feeling is / her not overestimated, my suggestion is a hotel near me. Directly contacting me before we meet, something that cannot happen sooner or later than the ideal. The next ones in person.


6. A dolgok menete | The way things go

1. Kapcsolatfelvétel
2. Fizetés
3. A kép érkezik a kapcsolatfelvétel után megadott címre a megbeszélt módon az átlagos felhasználónak. Az emelt szintű felhasználó akár ott helyben végig is nézheti, ahogy elkészül és el is viheti.

1. Contact Me
2. Payment
3. The picture is delivered to the address given after the contact to the average user as agreed. A high-level user can even watch it out there as it is done and taken away.
A holo sugárzóim is ilyen képekből készülnek
My holo radiators are made of such pictures
XD-3D meghívó kódok és beavató képek rendelése | Ordering XD-3D invitation codes and initiating images     >>>>>
Plasztikai Szellemsebészet | Plastic Mental Surgery     >>>>>
Erősen tematikus csatorna profi teniszezőknek | Highly thematic channel for professional tennis players     >>>>>

A holo frekvenciáknak mindegy, a rezgéseket milyen fizikai objektum vetíti. A monitor is ilyen. | No matter what physical object the vibrations are projected to holo frequencies. The monitor is like that.