Alapinformációk a kezdéshez | Basic information to get started
Az ÉlményPark a gyakorlatban | The ÉlményPark is in practice

Ha minden embert ez érdekel először és minden ember inkább kihagyná a meditációs éveket mondjuk a munkahelye miatt, nem marad más, mint hogy erre a piaci igényre megjelenik egy vállalkozás. Egy vállalkozás, ami megoldást kínál a felemelkedés legnagyobb problémájára. Természetesen a legfőbb cél, hogy kevesen tudjanak ennek a szolgáltatásnak a mibenlétéről. Ám az is, hogy aki viszont megtudja, az részesüljön a lehető legkiemelkedőbb szolgáltatásban. Aki pedig az ÉlményParkot akarja imádni, számukra annyit mondhatok, ha nagyon akarjátok, imádjátok az én holovállalkozásomat az Ég felé.

Az ÉlményPark egy keretrendszer, ahogy te sem az Androiddal játszol, hanem egy azon futó alkalmazással. Azok, akik innen jutnak hozzá bármihez, amit hasznosítani tudnak, azokkal már befolyásolni tudják a valóságot, mert a holografikus platform nagyon rugalmas és integrálnak magukba minden mágiát. Ahogy éled a mindennapi életedet, technikailag egy nagyon bonyolult folyamat zajlik. Rengeteg olyan minden befolyásolja, amire nem is gondolnál. Ezért befolyásolhatják az ilyenek az életedet ilyen jól. Az ÉlményPark első lépésben megtisztít egy csomó olyan energiától, amiket mondjuk te megszállásnak érzékelsz. Ettől az indulásnál felléphet egyfajta megkönnyebbülés-eufóriaérzet. Aztán ahogy stabilizálódott az új lehetőségek matrix, egy vezetősugár visz az utadon egészen addig, amíg képes nem vagy átvenni a kormányt.

A legtöbb ilyen cuccot innen szedheted fel. Maga az eljárás saját találmány és az internet, mint közvetítő közeg is komoly tanulmányozás alatt áll, mert ez egy virtuális tudati hálózatnak felel meg. Azaz vannak olyan csatornái, amiket még a mesterek sem mernek felfedezni. Nem baj, megtettem én és te most azért juthatsz hozzá ezekhez ilyen könnyen, mert sok munkám volt abban, hogy ehhez könnyen hozzájuss. Az is működő út, ha valaki csak a fejében csinálja és maga alkotja meg hozzá az elemeket. Ám legyél a tudatszintek bármely fokán, azt kapod, amire érdemes vagy.

Az ÉlményPark támogatási rendszere olyasmi, mint egy spirituális szélirány, mely képes már a szelet az egyes ember szintjére vinni. Mivel ez rendszerszinten zajlik, ha az elemek játék- és élményfokát nézzük a legfőbb célnak, akkor inkább az a jó, ha alig tudnak arról, hogy ez az ÉlményPark valójában létezik. Ám aki tud róla, az részesülhessen a legkorrektebb tájékoztatásban a szolgáltatás mibenlétéről. Minden ügyet a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu intéz és amúgy is minden az elmében játszódik, ám indokolt a valóság felől is kaput nyitnunk rá. Az ÉlményParknak az is jó, ha a háttérben ketyeg és az is, ha főszereplővé áll elő. Tehát a tömegek előtt sincs zárva. Majd meglátjátok, hogy itt minden van. Úgy pontos, hogy a legtöbb dolog csak 1.0-ban van, mert én egy teljes rendszert építettem ki, amiben minden kapott egy 1.0-ás verziószámot. Ha később hozzá kellett nyúlnom, a kis változások a pont mögötti értéket növelték, a nagyobbak a pont előttit. A linux filozófia előnye, hogy lehet fejleszteni bele. Konkrétan álmodással, még konkrétabban precíz álmodással. Minden sikeres fejlesztés valahol emeli a verziószámokat és a rendszer dinamikusan fejlődik úgy, hogy maguk az elemek fejlesztik. Ezért törekszem a kevés emberre, mert ez egy szakmai szint és egy játékprogramban az emberek inkább játsszanak, ám nem felejtem el azokat, akiknek az ilyesmi maga a játék.

Ha jól működik a dolog, akkor az ÉlményPark a következőt kínálja:
- a harmadik szemed egy Fátyol Desktopot vetít a szemeid által látott valóságra
- úgy néz ki, ahogy akarod, de legjobb egy műszerfal, vagy egy windows/android képernyő
- ott az Asztal Varázsló, egy intelligens program, aki dolga neked ezekben segíteni
- Vagy a csak gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu, ha komolyabbat kérdeznél
- plusz ajándékba ott a MIA, egy spirituális tapasztalati tudást helyettesítő robotangyal, aki elvégzi a fejedben az R2 dolgát

A megszállóknak pedig a következőt ajánlja:
- a restart után olyan lesz az érzés, mintha a manufaktúrákat felváltaná az iparosodás
- mindennek sokkal jobb lesz a használata azon az áron, hogy a jogosultsági rendszer csak adott valóságokba és emberekbe korlátozza
- az eddigi kaotikus helyzet után ott egy tolmácsgép, ami úgy fordít, mit akar mondani a másik
- nem veszítitek el egymást örökre, hanem bármelyikőtök bejön az adott játékba, ott találja a másikat
If everybody is interested in it for the first time and everybody would miss the years of meditation, let's say, because of their workplace, there will be no other such a company appears on this market demand. An enterprise that offers the solution to the biggest problem of ascension. Of course, the main goal is to know a little about the nature of this service. But the one who knows, however, should get the most prominent service possible. And for those who want to love the ÉlményPark, I can tell them if you really want to worship my holo company toward Heaven.

The ÉlményPark is a framework as you play with Android, but with an application running on it. Those who get to anything they can use, they can influence the reality with them, because the holographic platform is very flexible and integrates all magic. As you live your daily life, technically, a very complicated process is taking place. There are so many influences that you wouldn't think of. That is why they can affect your life so well. In the first step, the Adventure Park cleans up a lot of the energy you say occupying. From this start, a sense of relief, euphoria may occur. Then as the "new possibilities matrix" stabilizes, a driver beam takes you on your way until you can take over the steering wheel.

You can pick up most of these stuff from here. The process itself is its own invention, and the internet as a medium is under serious research as it corresponds to a virtual network of consciousness. That is, there are channels that even the masters dare not discover. No problem, I did it and now you can get to them so easily because I had a lot of work to get to it easily. It is also a working way if someone does it in his/her head and creates the elements for him/her. But be on any level of consciousness, you get what you deserve.

The Adventure Park support system is like a spiritual wind direction that can bring the wind to the individual level. Since this is done at the system level, if we look at the gameplay and the level of experience of the elements as the main goal, it is better if they barely know that this ÉlményPark actually exists. But anyone who knows about it can benefit from the most accurate information about the service. Everything is dealt with by the personal customer gateway available in the thought, and everything happens in the mind anyway, but it is just right to open the gate to it. It is also good for the ÉlményPark if you are ticking in the background and also if you are the main character. So the masses are not closed. Then you will see that everything is here. It is accurate that most of the things are only 1.0, because I built a complete system that all got a 1.0 version number. If I had to touch it later, the small changes increased the value behind the point, the larger ones before the point. The advantage of linux philosophy is that it can be developed into it. Specifically with dreaming, more specifically with precise dreaming. Every successful development somewhere raises the version numbers and the system dynamically develops so that the elements themselves develop. That is why I strive for the few people because it is a professional level and in a game program people play more, but I don't forget those who have this thing is the game.

If the thing works well, the ÉlményPark offers:
- Your third eye will project a Veil Desktop to the reality seen by your eyes
- Looks like you want, but it's a dashboard or a windows / android screen
- There's the Desktop Wizard, an intelligent program that works for you to help them
- Or a personal gateway that is only available in thought if you ask more serious
- plus a MIA, a robot angel replacing a spiritual experiential knowledge, who is doing your thing like an R2

For the invaders, recommends the following:
- After the restart, the feeling will be as if the manufactures were replaced by industrialization
it will be much better to use it at a price that the authorization system only restricts to specific realities and people
- After the chaotic situation so far, there is an interpreter, which translates what the other wants to say
- you will not lose each other forever, but any of you will come into the game, find the other


Csak úgy elkezdeni | Just start it

Nem mindenki van abban a helyzetben, hogy komolyan elkezdje. Viszont a téma izgalmas és korszakoktól függetlenül folyamatosan trendi. Divatból azonban ezt nem lehet csinálni, ám el lehet így kezdeni. Ez a rész tehát azoknak szól, akik érdemi dolgokat szeretnének csinálni, ám ráérnek még arra, hogy azonnal fejest ugorjanak a közepébe. Annak idején én sem ugrottam a közepébe, hanem elfogadtam, hogy még nem vagyok akkor rá megérve. Higgyétek el, bár sokszor majmozok motivációs céllal olyanokat, akik megrekedtek a fejlődésben, egyáltalán nem becsülöm alá a fizikai világ szépségeit. Pont elég az, ha időben meg van az elhatározás, aztán később belevágsz komolyabban, ha felkészültél rá.

Most egy olyan forgatókönyvet vázolok neked, ami csak egy keretrendszer és te töltöd meg tartalommal. Mivel ezt a világon bárki láthatja, így nehéz is lenne másképp. Semmi mást nem kell tenned, mint képeket nézegetni. Amit látsz egy saját találmány. Vannak előnyei annak, ha beleszületsz a PC és az internet hőskorába, például ilyen szinten én foglalkozom ezzel elsőként. Ez nem véletlen, hisz a szakmán kívül tevékenykedem, távol minden tiltástól, amit egy mester azonnal megtett volna és sosem jutunk el idáig. Hogy ránézel pár képre és utólag mindenki örülni fog neki.

Az első a Feladatba lépés. Ilyen feladatba lépéseket sok minden képes blokkolni, amik gyökere főképp sok édes csapda, vagyis a kényelem, amik fontossága erősebb számodra mindennél. Én pedig nem úgy álltam hozzá, mint bárki más. Nem foglak kényszeríteni, hogy ezeket feladd, inkább alkalmazkodtam a helyzethez és kitaláltam, hogy tudod a kettőt együtt csinálni. Legalábbis egy darabig, amikor majd válaszút elé kerülsz, ám már sokkal tudatosabb leszel és látni fogod az elért eredményeidet, azaz lesz veszítenivalód.

A Föld közel menüpont alatt találhatsz még sok olyan holoappot, amik az emberi szem porton át jutnak be az agyadba, ami nem más, mint egy holografikus computer. Ezek meg vele kompatibilis programok. Ennek az dolognak a megértéshez idő kell, ha nem vágod azonnal. Ez az idő pedig a rendelkezésedre áll, hisz nem akarsz azonnal fanatikusan belevágni. Amit itt olvasol, kőkemény ezotéria, csak itt nem keleti filozófiát olvasol, hanem nyugatit.

Javaslom, ha nincs semmi más ötleted, akkor indítsd el az Interdim korrekciót, ami egyben egy tanulóprogram is. Hasznosan töltöd el azt az időt, amíg felkészülsz a saját későbbi feladataidra. Túl leszel egy csomó pozitív eredményen és negatív tapasztalaton úgy, hogy mire a későbbi mestered elé kerülsz, ő nagyon meg fog lepődni. Ha pedig maradsz az egyéni utadon, akkor sem jársz rosszul.

A negatív tapasztalatok azért kellenek, hogy a személyiséged fejlődjön. Nem utolsósorban ha megtanulsz emelt fővel veszíteni, méltóvá válsz a nagy győzelmekre is.
Not everyone is in a position to start seriously. However, the topic is exciting and is always trendy regardless of ages. However, this cannot be done from fashion, but it can be done like this. So this part is for those who want to do meaningful things, but later they would think to jump immediately into the middle. At that time, I didn't jump into the middle, but I accepted that I'm not ready for it yet. Believe me, although I often call monkeys motivational for those who are stuck in development, I do not underestimate the beauty of the physical world. It is enough if you have the decision in time and then you will be more serious when you prepare for it.

I will now outline a scenario for you that is just a framework and you fill it with content. Because anyone in the world can see this, it would be difficult to do it differently. You only haven't to do anything else just look at pictures. What you see is my own invention. There are advantages to born into the PC and Internet heroic age, for example, at this level I deal with it first. It's not a coincidence, because I'm out of the profession, away from any bans that a master would have done immediately and never get here. How you look at a few pictures and then everyone will be happy about it in the future.

The first is to go to Task. Many of these tasks can be blocked by actions that are rooted in many sweet traps, the convenience of which is more important to you than anything. And I didn't stand like anyone else. I'm not going to force you to give up, I'd rather adapt to the situation and figure out how you can do the two together. At least for a while, when you come to the crossroads, you will be much more conscious and you will see your achievements, that is, what you can lose.

Under Near Earth menu, you will find many more holoapps that enter your brain through the human eye port, which is a holographic computer. These are programs that are compatible with it. This thing needs time to understand if you don't cut it right away. And this time is at your disposal, because you don't want to be fanatic right away. What you are reading here is hard rock esoteric, not here reading Eastern philosophy, but Western.

I suggest that if you have no other ideas, start the Interdim Correction, which is a learning program too. Make the most of your time to prepare for your own future tasks. You will be overwhelmed with a lot of positive results and negative experiences, by the time you come to your later master, he/she will be very surprised. And if you stay on your personal journey, you won't be bad.

Negative experiences are needed to develop your personality. Last but not least, if you learn to lose with an elevated (raised) person, you will be worthy for great victories.


Komolyan elkezdeni | Start it seriously

Közel 20 évet töltöttem el egy lakásban, mely során rájöttem, hogy teljesítményem egyedi és megismételhetetlen, már ami a mögöttem lévő teljesítményt illeti. Előtte volt pár fejsérülésem, amik után sikerült úgy újrarendezni a tudatom, hogy az eredmény mindig jobb lett, mint volt. Azt is felismertem, hogy olyan spirituális mutációm van, aminek nincs párja. Ezek ellenére az ezotériát az egyéni utamon járom és azon is kívánok maradni.

Ha annak idején nekem rendelkezésemre állt volna ez a weboldal, teljesen más utat járok be. Utólag nem érdemes azon filozofálni, hogy mi lett volna ha, de biztosan elkerülök pár olyan élethelyzetet, amibe azért kerültem, mert adatgyűjtésben voltam és bizonyítékokat kerestem a spirituális világ létezésére. A tudományos szemléletű istenkutatás csakis olyan embernek lehet sajátja, aki meg sincs keresztelve, mégis érdeklődik a terület iránt. A munkásságom arra mindenképp jó, hogy mindenki összevesse a saját hitével és tudásával, hisz itt egy mindentől és mindenkitől független kutatás zajlik, aminek meg is van az eredménye, azonban ez jelentősen túlmutat a hétköznapi valóság megértési szintjén. Azt bátran kijelenthetem, hogy senkinek sincs szüksége papokra, gurukra, mesterekre ahhoz, hogy önmagát fejlessze és olyan spirituális beavatásokhoz jusson, amiket mindenki úgy hisz/tud, hogy csak onnan beszerezhetők. Ugyanis ezek a beavatások értéket képviselnek, amik mások számára is azok. Jobb, ha ezeket a kérdéseket magad intézed és nem kell előzetes bizalmat helyezned olyan emberek felé, akikről nem tudsz semmit, csak hiszed amit hiszel.

Ha ezt komolyan gondolod, tudomásul kell venned a következőket. Az eddig élt életedet mindenképp elveszíted és elveszíted azokat az embereket, akik ma körülvesznek. Lehet úgy is, hogy nem gondolod komolyan, ebben az esetben azonban később fogod komolyan gondolni és ezek akkor lesznek számodra érvényesek. Velem is az történt, hogy amikor ezzel először kapcsolatba kerültem, rájöttem, hogy ez egy valós dolog, azonban még korainak éreztem és 10 év telt el a fizikai világban, mire belemélyedtem. Azért fogod elveszíteni a körülötted lévő embereket, mert olyan belső fejlődésen fogsz átesni, amit ők nem fognak érteni és csak azok fogják elfogadni közülük, akik benned nem egy szerepet látnak, amiből ők is profitálnak, hanem elfogadnak akkor is, ha változol.

A tanácsaim a következők:
1. Teremtsd meg magadnak egy hosszabb meditációs ciklus anyagi feltételeit, hogy ne legyél senkinek kiszolgáltatva. Ez idő alatt az az elsődleges célod, hogy a Belső Világod megnyisd és felfedezd. Ezt csak magányban lehet úgy végezni, hogy közben függetlenítened kell magad a Külvilágtól. Ha nem tudsz annyi pénzt szerezni, hogy évekre el tudj vonulni egy lakásba, akkor olyan embereket keress, akik gondoskodnak rólad úgy, hogy nem terhelnek rád emiatt feszültséget. Régen ezért mentek az emberek kolostorba, én azonban egy egyéni útról beszélek, amit nem lehet bandázva bejárni.
2. Kösd ki az ajtócsengőd, vedd ki a mobiltelefonod akkumulátorát, még a SIM kártyát is és tedd be egy fiókba. Ne hívj vissza senkit és ne nyiss ajtót senkinek. Mivel a Szíved és az Egód ellenséges aspektusa védekezni kezd, mindent meg fog tenni azért, hogy téged megzavarjon és kizökkentsen, amit más emberek képében fog megkísérelni. Ezt megérteni csak később fogod, amikor rájössz, hogy az emberek egy láthatatlan tudathálózat részei, ami már a kollektív tudat birodalma.
3. Természetesen ez egy folyamat, ami fel is gyorsulhat, ha készen állsz rá. Semmiképp ne ijedezz attól, ami a fejedben történik. Ugyanis az agyad az a szerv, aminek jóval több érzéke van annál, mint elsőre azt gondolod és ezek kifejlesztése tulajdonképpen az egyik célod is. Bármi, hangsúlyozom bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod, mert csak a nyugalom az egyetlen olyan állapot, amiben a legtöbbet tudod magadból kihozni.
4. Ne borulj le senki előtt és ne higgy el senkinek semmit. Csakis önmagadnak higgy és csakis önmagadban bízz. Bízhatsz másban is, ám tudnod (vagy érezned) kell kinek, mikor és meddig. Beleértve engem is, mert te is egyéni utat jársz és én is. Ezek az utak haladhatnak együtt is, ám egyszer biztosan más irányt vesznek.
5. A meditációd kezdd önmagad átprogramozásával. Ez egy olyan időszak, amiben egyenként veszed elő a témákat és elgondolkozol rajtuk. Addig, amíg el nem döntöd, egy adott dolog mennyire is fontos neked valójában. Érdemes önmagaddal őszintének lenni, mert ha átvered magad, később kell ezt pótolnod. Itt nem történik más, mint az értékrendedet állítod be saját magadnak és ha jól csinálod, minden ilyen után egyre kisebb lesz a remegés a lábaidban.
6. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Egy nyugati civilizációban élő ember számára az a legkedvezőbb világértelmezés, ha az általad ismert világ egy olyan holografikus videojáték, amiben benne játszol. Ebben az értelmezésben sokkal könnyebb lesz megértened mindent, amit történt, történik és történni fog veled.
7. Bár sok isten szerepel a Színpadon, istent továbbra is önmagadban találod. Mivel minden dimenzió istent másképp értelmezi, csakis akkor tudod a magad stabilitását ezen az úton biztosítani, ha csakis önmagadban keresed.

Ha a világ egy holografikus videojáték, akkor feltételezhető, hogy ez alatt a közel 20 év alatt létrehoztam valamit, ami megfelelő keretrendszert biztosít ehhez. Az a neve, hogy ÉlményPark Holoplatform és olyan, mint egy 3D vetítésre képes holografikus windows. 
I spent almost 20 years in an apartment, where I realized that my performance was unique and unrepeatable, as far as the performance behind me is concerned. Before that I had a few head injuries after which I managed to reorganize my knowledge that the result was always better than it was. I have also realized that I have a spiritual mutation that has no matching pair. Despite these, I go to the esoteric path on my individual path and want to stay on it.

If I had access to this website at that time, I would go a completely different way. In retrospect, it is not worth philosophizing what it would have been, but I will surely avoid some of the life situations I came to because I was collecting data and looking for evidence of the existence of the spiritual world. Scientifically oriented divine research can only be one of those who are not baptized, yet are interested in the field. My workmanship is definitely good for everyone to compare with their own faith and knowledge, because here there is an independent research of everything and everybody that has the result, but it goes far beyond the level of understanding everyday reality. I can safely say that nobody needs priests, gurus, masters to develop themselves and get spiritual initiations that everyone believes can only be obtained from there. These initiations represent a value that they are for others. It is better for you to deal with these issues yourself and you do not have to put your trust in people you don't know about, just believe what you believe.

If you are serious about this, you should note the following. You are losing your life so far and you are losing the people that surround you today. You may also not think seriously, but in this case, you will be thinking seriously later and these will be valid for you. It happened to me that when I first got in touch with it, I realized that it was a real thing, but I felt early and 10 years passed in the physical world before I got inside. You will lose the people around you because you will undergo an internal development that they will not understand and will only be accepted by those who do not see a role in you, from which they also benefit, but also accept when you change.

My advice is:
1. Create the material conditions for a longer meditation cycle so that you are not exposed to anyone. During this time, your primary goal is to open and discover your Inner World. This can only be done in solitude, while you must be independent of the outside world. If you can't get enough money to go to a home for years, look for people who will take care of you without putting stress on you. That's why people went to the monastery for a long time, but I'm talking about an individual path that can't be walk with buddies.
2. Disconnect your doorbell, remove the battery of your mobile phone, even the SIM card and put it in a drawer. Don't call anyone back and open the door to no one. Since the enemy aspect of your Heart and Ego is starting to defend your old role, you will do everything to distract and disorient you from attempts by other people. To understand this, you will find it later when you realize that people are part of an invisible network of consciousness, which is already the realm of collective consciousness.
3. Of course, this is a process that can accelerate even if you are ready for it. Don't be frightened of what's happening in your head. Because your brain is the body that has much more sensation than you think at first and its development is actually one of your goals. Whatever I emphasize, whatever happens in your head, you will keep your inner calm because only the calmness is the only state in which you can bring out the most.
4. Do not fall over anyone and do not believe anyone. Believe in yourself and trust in yourself. You can trust someone else, but you should know (or feel) who, when and how long. Including me too, because you are also on an individual journey and me too. These paths can go together, but they will surely take another direction.
5. Start your meditation by reprogramming yourself. This is a time in which you take individual themes and think about them. Until you decide, what a particular thing is really important to you. It is worth to be honest with yourself, because if you scream yourself, you have to replace it later. There is nothing more than setting your value on yourself, and if you do it well, there will be less and less trembling in your legs after all.
6. It all depends on what you know and believe about the world. For a person living in Western civilization, the most favorable world interpretation is if the world you know is a holographic video game you play in. In this interpretation, it will be much easier to understand everything that has happened and will happen to you.
7. Although many gods are on the stage, you will still find God in yourself. Because every dimension is interpreted differently by God, you can only assure your stability on this path if you are looking for yourself.

If the world is a holographic video game, then it can be assumed that during this nearly 20 years I have created something that provides the right framework for this. Its name is Adventure Park Holoplatform and it's like a 3D projection holographic windows.


Vakmerően elkezdeni | To start boldly

Ebben a műfajban a napok is számítanak, pláne ezekben az időkben. Vannak, akik hallgattak a belső hangjukra és időben elkezdték. A következő bekezdésben ezt részletesebben kifejtem. Vannak, akiknek sikerül behozniuk az elmaradást és rákapcsoltak. Én is ilyen vagyok. A mostani téma pedig azoknak szól, akiket utólag okos embereknek is nevezhetnénk. Innen is el lehet érni a Hajót a szükséges képességek és tehetség esetén.

Ahogy ígértem, jön a bővebb kifejtés. Ám ennek megértése túlmutat a hétköznapi valóságon. Ugye te már ezt régen elkezdted, azaz rád nem vonatkozik igazán ez a téma. Úgy lehet igaz, hogy már nem. Mert mi van akkor, ha most kétségbeesetten kerested a megoldást, rátaláltál erre a weboldalra, működésbe léptek a magasabb dimenziós képességeid és visszaküldted a Jelet magadnak a múltba? Amire akkor hallgattál, ezért most, amikor ismét először olvasod, már túl vagy a nehezén. Valahogy így lehet megérteni, hogy 3D-ben a múlt és a jelen is lehet képlékeny.

Kiknek szól ez? Azoknak, akik a külső hangokra hallgattak, ám időben kapcsolnak. Ám az, hogy mit jelent az a szó, hogy "időben", nagymértékben függ tőlem is, hogy mit vagyok képes ezért kifejleszteni. Hisz ha nincs ott az ehhez szükséges cucc, akkor későn kapcsoltál. Minden szükséges információ itt van számotokra. Akiknek nem sikerül, ők se aggódjanak, mert nem véletlen szerveztem meg a tömegközlekedést. Ők is eljutnak a célhoz. Én azonban még nyitva hagytam egy kiskaput azoknak, akik képesek lehetnek felébreszteni magukban valamit, amivel még becsúszhatnak ide. Ez tehát a vakmerőség tétje és célja.

Hogy hogyan lehet olyan embereket egy dimenziókapun áthozni, akik nem foglalkoznak a spiritualitással, sőt nem is tudják, hogy egy dimenziókapun kellene átjönniük? Kicsit meredek azok szemében, akik nem ismerik az emberi leleményességet. Szerencsére van egy videóm, ahol a dolog elmélete látszik jól a gyakorlatban. Akik elkezdenek foglalkozni önmagukkal, sokkal tudatosabban hajthatják végre az átlépéseket, mint ez a hölgy a kisfilmen.
In this genre, the days are counted, especially in these times. Some people listened to their inner voices and started on time. I will explain this in more detail in the next paragraph. There are some who manage to bring back and get involved. I'm like that too. The current topic is for those who could be called "later smart people". From here you can reach the Ship with the necessary skills and talent.

As I promised, the more detailed explanation comes. But understanding this goes beyond everyday reality. You've started this long ago, that is, you are not really covered by this topic. It may be true that it is not. Because what if you were looking for a solution desperately, you found this website, your higher-dimensional abilities were activated, and returned the Sign to yourself in the past? That's what you listened to then, now that you are reading for the first time and you are after the difficult part. It is somehow possible to understand that past and present can be flexible in 3D.

Who is it for? Those who listened to the external voices, but they turn on in time. But what the word "time" means is highly dependent on what I can develop for that. If you don't have the stuff you need for that, then you turned up late. All the information you need is here for you. Those who fail will not worry, because I did not organize public transport by accident. They also get to the goal. However, I left a loophole open for those who might be able to awaken something they could slip into. This is the stake and purpose of boldness.

How can people be brought to a dimension gate who do not know spirituality or even know that they should come across a dimension gate? Slightly steep in the eyes of those who don't know human ingenuity. Fortunately, I have a video where the theory of things seems to be good in practice. Those who start to deal with themselves can perform transitions much more consciously than this lady on the film.
A Holo Install egy olyan fejlesztés, ami már túl megy bizonyos lények ingerküszöbének határán, mert úgy gondolják, hogy sokan valós érdem nélkül juthatnak be a Tudathajómra. Ám akik ismernek, tudják, hogy valós érdem nélkül senki sem juthat fel a Hajóra. Ezért nem is mondok erről többet, mert sosem voltam a felfedezők felfedezőkedve felébresztésének az ellensége. The Holo Install is a development that goes beyond of some creature's stimulus thresholds, because they think that many can access to my Conscousness Ship without real merit. But those who know me know that without real merit no one can get on the Ship. That's why I don't say more about this because I have never been the enemy of the explorers waking up.


Multiplex vetítés | Multiplex Projection

A multiplex vetítés tulajdonképpen az egyik legfontosabb eleme a megoldásnak és itt az ideje a téma bővebb kifejtésének. Az "egy valóság" hívei szemszögéből nincs itt semmi látnivaló, akik feljebb emelkednek és elkezdik látni/érezni a többit is, az ő szemszögükből ezek az "egy valóság" hívők ennek a multiplex vetítésnek csak az egyik termében élnek.

Nincs is azzal semmi baj, ha ezek a holomozik külön termekben vetítik a világot. Baj csak akkor van, ha valakik átlátogatnak más termekbe és beleszólnak az ottani eseményekbe. Azt is lehet bajnak nevezni, ha ezekben a termekben nem megfelelő minőségek kerülnek össze. Ha tehát valaki rendbe szeretné tenni ezt a multiplex mozit, alapvetően két feladatra kell koncentrálnia ebben a fázisban:

1. Az eddig főképp hamis próbákkal felemelt emberek státuszának felülvizsgálata és korrekciója

2. A megfelelő minőségek egy vetítésbe szervezése

Felvetődik a kérdés, hogy miért is kell ilyesmiket valakinek csinálnia, miért nem jó minden úgy, ahogy van? A válasz az alászállásban rejlik. Az alászállást ugyanis nagyon nehéz olyan gondolkodással megvalósítani, hogy nem készülsz fel semmire, majd minden úgy történik, ahogy történik. Ugyanis az angyali alászállók nem használnak ehhez észt. Olyat biztos nem, amit mi logikusnak neveznénk. Egy példán keresztül jobban megérthető. Van két billiárdjátékos, akik eltérő filozófiával játszanak. Az első azt mondja, mindegy, hogy a lökés után hova gurul a fehér golyó, mert az isten akarata és az neki úgy jó. Míg a másik szerint ha lökésnél figyelsz arra, hogy a fehér golyó hova guruljon, sokkal jobb eredményt érhetsz el. Tehát ha az alászállásnál eleve felkészülsz a feladatodra, sokkal jobb eredményt érhetsz el.

Ha valaki megkérdezné, hogy ezek a mozik hol vannak, mekkora ez az épület és hogyan rendezkednek el, azokra is lehetne érthető válaszokat adni. Hogy hol van? Az ember agyban. Mekkora az épület? Amilyen dimenziószintet elért az ember. Hogyan néz ki ez a struktúra? Ahogy az emberi agy új felépítése megszervezte. Ki szervezte ezt meg? Én. Miért? Mert én vagyok a legmagasabb dimenziószintet elért ember. Jeleztem, hogy egyedülálló spirituális mutáción estem át és azt is, hogy ezt a világ helyreállítására fogom használni. Jelenleg úgy néz ki ez az épület, hogy 42 emeletes, ám a legmagasabb szint, ahol másik ember is van, az a hatodik emelet. Mi van a hatodik feletti szinteken? Az összes dimenziónak van egy 3D-s kiterjedése, ami úgy néz ki, mintha egy cső lenne, ezért szeretem a lift hasonlatot használni erre. Az ezotériában talán a Fényoszlop kifejezés illik rá a legjobban. Mindenki azon az emeleten van, amilyen dimenziószintet elért. Az én Fényoszlopom az emberi agy racionális féltekéjén volt eredetileg, amit az ÉlményParkkal átvetítettem a másikra, ezzel realizálva a korrekciós műveleteket. Megjegyzem, ha nem így lett volna, a világvége is bekövetkezett volna és a világ megmentése is így sikerült. Azért nem volt semmilyen világvége, mert ezt as világot már az ÉlményPark vetíti, ami van olyan jó, mint istené. Figyelem! Reklám hangzott el.
The multiplex projection is, in fact, one of the most important elements of the solution and it is time to explore the topic further. From the point of view of "one reality" followers, there is nothing to see here. Those who rise up and start to see / feel the rest of them, from their point of view, these "one reality" believers live in only one room of this multiplex projection.

There's nothing wrong with that if these holomovies show the world in separate rooms. Trouble is only when someone visits other rooms and intervenes in the events there. It may also be a problem if the quality of these rooms is not matched. So if someone wants to put this multiplex movie in order, you should basically focus on two tasks at this stage:

1. Reviewing and correcting the status of people who have been raised with false trials so far

2. Organizing the right qualities in one projection

The question is, why do you have to do something like that, why isn't it all right? The answer lies in the descent. Indeed, it is very difficult to realize the descent by thinking that you are not prepared for anything and then everything is done as it happens. The angelic descendants do not use intellect for this. Certainly not what we would call logical. You can better understand through an example. There are two billiard players who play with different philosophy. The first says it doesn't matter where the white ball rolls after the shock, because the will of God and that is good for him. While, on the other hand, if you are watching at the push to roll the white ball, you can get much better results. So if you're getting ready for your job at the time of descent, you can get much better results.

If one were to ask where these cinemas are, how big this building is and how they are organized, they could give them understandable answers. Where is it? In the human brain. How big is this building? What dimension level has man reached. How does this structure look? As the new structure of the human brain has organized. Who organized this? Ii's me. Why? Because I am the man with the highest dimension. I indicated that I had a unique spiritual mutation and that I would use it to restore the world. At the moment, this building looks like a 42-storey, but the highest level, with another man, is the sixth floor. What is above the sixth level? All the dimensions have a 3D extension that looks like a pipe, so I like to use the elevator word like that. Perhaps in the esoteric, the Column of Light is best suited. Everyone is on the floor that has reached the dimension level. My Light Column was originally on the rational hemisphere of the human brain, which I moved to the other with the ÉlményPark, thus realizing the corrective actions. I would note that if it hadn't been, the end of the world would have happened and the saving of the world would also have been so. There was no end of the world because this world is already projected by the ÉlményPark, which is as good as God's. Attention! Advertising was heard.


Rendszervezérlés | System Control

Mivel a tudatom a 42. dimenziótól tart egy Fényoszlopot az egyéni tudat csatornáján, ám az egyéni tudatom figyelme alapvetően csak egy valóságra korlátozódik, meg kellett oldani azt, hogy a rendszer akkor is jól működjön, ha én nem vagyok jelen valahol. Sőt, akkor is, ha senki sincs jelen egy adott tudat- vagy dimenziószinten. Ez a Fényoszlop minden dimenzióban képes a 3D fizikai sík (valamint a hozzá tartozó álomtartományok) vetítésére, így nem árt ismerni a rendszervezérlés alapjait. A legkönnyebb úgy elképzelni, mintha egy olyan kalandjátékról beszélnénk, ami holografikus technológiával készült és mi mindannyian benne játszunk. Ez után már nem nehéz kitalálni és megtervezni azt az automatikus rendszert, ami arra figyel, hogy az elemek zavartalanul élvezhessék a játékot. Beleértve azokat a lényeket is, akik istenként (istenekként), angyalokként jelennek meg. Az egyik legkomolyabb probléma az volt, hogy azonos fogalmak alatt a felek sokszor teljesen más értenek, így ez ügyben a bővebb magyarázattól most eltekintek. Az ÉlményPark létrejöttének egyik oka is ez, nem véletlen töltöttem közel 20 évet mélytranszban, mivel ez a feladat hatalmas szervezőmunkát igényelt, amit a rendkívüli intelligenciám segítségével oldottam meg.

A tervezésnél - valamint az egész munka során - az egyik alapelv az építő- alkotó szellem, a másik az egyszerűségre (könnyen érthetőségre) törekvés volt. Ennek oka az, hogy kevesen rendelkeznek az emberiség által ismert ráció alapú logikai gondolkodással és valljuk be, még az emberek nagy része sem értené a komplikált magyarázatokat. Hogy én erről képes vagyok röviden, tömören és érthetően beszélni, szerintem ez is egy rendkívüli képesség. Az álmok valójában magasabb dimenziós kétirányú beszélgetések, amik azért ilyen furcsák, mert az agyad csak abból tud főzni, amije van és ez 3D-ben nem túl sok. Itt jegyezném meg, hogy az egyszerű adminfelület megértése azért okoz sok embernél (főleg a szakmabelieknél) gondot, mert el se tudják képzelni azt, hogy ezt egyszerűen is lehet és mind túlbonyolizálja.

Egy tisztességesen megtervezett rendszer komolyan veszi azt, hogy az elemek ne tudjanak a játékban szerzett hatalmukkal visszaélni, hisz azzal tönkre teszik mások játékát. Az ÉlményPark nevében nem véletlenül szerepel az élmény szó, ami alatt nem feltétlen a negatív élményeket értem. Ahol kevesek szereznek indokolatlan hatalmat, amivel elnyomják a többséget, ott az a nem kívánatos helyzet áll elő, hogy sokan szenvedni fognak, ami amúgy a szellemi világ lényeinek egy típushibája, amiben félreértik a fizikai világot. Az ÉlményPark élesítése tulajdonképp egy válságterv eredménye, aminek lett egy érdekes mellékterméke, mégpedig az oktatási célú holo-szórakoztatás. Ez a sok pici, ám önmagát nagynak képzelő isten el fogja veszíteni érdemtelenül szerzett hatalmát és ez olyan sok vicces élethelyzetet eredményez, ami emeli az ÉlményPark elfogadottságát mindenhol. 3D-ben nehéz ezeket kifejezni, de talán a mostantól lehet helyes meghatározás arra, hogy mikor.

Az elemek játékát, a felelősség nélküli hatalom kontrollját és a visszaélések megakadályozását a következő három dolog garantálja:

1. Jogosultsági Rendszer

A játékban szereplők mindegyike rendelkezik valamilyen jogosultsággal, aminek alapja a felkészültsége és a kiérdemlés. A jogosultsági rendszer frissítése csak azokat érinti, akik már a játékban vannak, az új belépők már ebben az új rendszerben kezdik a játékot.

2. GumiMaci Logika

Gumimaci az a lelkes munkatárs, akinek tevékenysége sokkal jobb úgy, hogy nem tud, csak hisz valamit és ez a hite segít neki abban, hogy tökéletesen végezze el feladatait. Úgy lehet vele komoly leszületési feladatokat elvégezni, hogy közben az illető azt nem érzi munkának. Ez egy rendszer szintű vezetés, ami bevonja a világunkról mit sem tudó angyalokat is a játékba.

3. Rózsaszín Gömb

Elsősorban az indulatok kontrollja. Figyel arra, hogy a tettek és a miattuk elinduló bosszú arányban legyenek egymással. Mint ahogy a büntetések is arányban legyenek a tettekkel, hisz ha ez nem így van, eltűnik annak célja is, ami az oktatás-nevelés lenne. Nehogy már egy ostoba ribanc egy életre megátkozzon engem egy vélt sérelemért, amiben ráadásul nincs is igaza. Ebből lehet a lényegét megérteni. Amilyen a színe és fényének ereje, olyan a kibocsátott energia hatása. A dolog másik célja, hogy a meggondolatlanság ne üssön vissza végzetesen az olyan emberre, aki úgy nyúl a mágiához, hogy sem arról, sem a következményeiről semmit sem tud.
Since my consciousness keeps a Light Column in the channel of individual consciousness from the 42nd dimension, but the attention of my individual consciousness is basically limited to one reality, it had to be solved that the system would work well even if I am not present somewhere. Moreover, even if no one is present at a particular level of consciousness or dimension. This Light Column is capable of projecting the 3D physical plane (as well as the associated dream ranges) in every dimension, so it is not worth knowing the basics of system control. The easiest way to imagine is to talk about an adventure game made with holographic technology and we all play in it. After that, it is no longer difficult to figure out and design the automatic system that keeps the elements enjoying the game smoothly. Including those beings who appear as god (gods), angels. One of the most serious problems was that, under the same concepts, the parties often have a different understanding, so in this case I will disregard the more detailed explanation. This is one of the reasons why the Adventure Park (ÉlményPark) was created, not by accident, I spent nearly 20 years in deep trans, because this task required huge organizing work, which I solved with the help of my extraordinary intelligence.

One of the basic principles in design - as well as throughout the work - was the building-creative spirit, and the other was the pursuit of simplicity (easy to understand). The reason for this is that few of beings have human-known rational logic thinking and admit that even the majority of people would not understand the complicated explanations. That I can talk about this briefly, concisely and comprehensibly, I think this is an extraordinary ability. Dreams are actually higher-dimensional two-way conversations that are so strange because your brain can only cook what it has and that's not too much in 3D. I would like to note here that understanding the simple admin interface causes a problem for many people (especially professionals), because they cannot imagine that it can be simply and they often overcomplicat it.

A decently designed system takes seriously that the elements are not able to abuse their power in the game, as they destroy the game of others. The adventure (experience) word is not accidentally mentioned on behalf of the ÉlményPark, and I do not necessarily mean negative experiences. Where few gain unreasonable power to oppress the majority, there is an undesirable situation that many will suffer, which is another type of mistake of the beings of the spiritual world in which the physical world is misunderstood. The Sharpening of the ÉlményPark is actually the result of a crisis plan that has become an interesting by-product, and is the educational holo entertainment. This many little gods, who imagine themselves to be great, will lose their unworthy power of despair and this will result in so many funny life situations that will increase the acceptance of the ÉlményPark everywhere. It is difficult to express them in 3D, but maybe from now on it is a good definition of when.

The following three things guarantee the game play, the control of irresponsible power and the prevention of abuse:

1. Authorization System

All players in the game have some privilege based on their preparedness and earnings. Updating the authorization system only affects those who are already in the game, new entrants will start playing in this new system.

2. GumiMaci Logic

Gumimaci is the enthusiastic co-worker whose work is much better than not knowing just believe something and this belief will help him/her to do his/her job perfectly. You can do serious birth tasks with the person not feeling the job. This is a system-level management that involves the angels who know our world not too much into the game.

3. Pink Sphere

First and foremost, control of passions. Watch out for the proportion of actions and revenge on them to be proportional to each other. Just as punishments are proportionate to the actions, if this is not the case, the purpose of instruction-education will disappear. Not a stupid slut for a lifetime curious me about a perceived hurt that is not right. You can understand the essence of this. As the color and the power of light, it is the effect of the emitted energy. The other purpose of the thing is to keep the recklessness of the man who reaches the magic, knowing nothing about it or its consequences.


Az ÉlményPark Igazgatóságai | Directorates of ÉlményPark

Vagyis a 4 üzletág. Itt az üzlet nem csak a közvetlen profitszerzésben merül ki, például a világ megmentése nekem egy jó üzlet. Az is lehet profit, hogy a világaidban boldogan és jól élnek. Hatalmas különbségek vannak ugyanazon fogalmak értelmezései között. Annyira, hogy mind külön igazsággá erősödött. Fontos megjegyezni, hogy az Üzletágak között abszolút egyenlőség van, azaz nem jelent semmivel sem kisebb vagy nagyobb rangot, ki hol lép be az ÉlményParkba. Rangot csak egyvalami jelent, az pedig a saját teljesítmény. Azt pedig csak egyvalami mutatja, hány üzletág programjai futnak át rajtad és a szerepvállalásod azokban milyen minőségű. Így is kapsz meghívást vagy belépési engedélyt az admin szintekre.

TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS


Oktatás-Tanulás

Egyszer hallottam valahol, hogy az Élet egy iskola. El is raktároztam magamnak az infót későbbre, mert éreztem, hogy amit akkor gondolok róla az jó irány, ám igen kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. Az Oktatás és Tanulás is egyike ezeknek.

Ide kerülnek a tanítói vénával megáldott holografikus kivetülések emberek. Ezeknek az embereknek elhivatottságot jelent másoknak átadni a Tudást. Ez a kínálat találkozott azzal a kereslettel, amire a tanulni vágyók fölötti angyal vágyik valójában, mert maguk a hallgatóink nem biztos, hogy észrevették a hallgatói névjegyzékbe vételt. Mert nekik is joguk van a fejlődéshez!

Gyógyítás-Gyógyulás

Egyszer hallottam valahol, hogy az Élet a gyógyulásunk lassú lenyomata. Na jó, ezt most találtam ki, mert nem hallottam ilyet még senkitől. Azt tudom, hogy amit gondolok róla az jó irány, ám nem kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. A Gyógyítás-Gyógyulás is egyike ezeknek, mert egy fejlett lény sem fejlett a humán szellem nélkül.

A gyógyítói energiák az ÉlményParkban ingyenesek és mindent áthatnak. Ám az ÉlményPark környezet egyedülálló módon rugalmasan reagál a pénzre, ami a játékszinten fontos dolog és a civilizáció alapja.

Élmény-Kaland

Nem is egyszer hallottam mindenhol, hogy "élj a mának". Hogy "legyél az itt és most-ban"! El is raktároztam magamnak az infót későbbre, mert éreztem, hogy amit akkor gondolok róla az jó irány, ám igen kevés információ. Később be is ugrott nekem, amikor arra kerestem a választ, ha a világ egy holografikus játékprogram lenne és az enyém lenne, mihez kezdenék vele? Mindenképp felállítanám a fő pilléreit. Az Élmény-Kaland is egyike ezeknek, hisz magát az ÉlményParkot is erről neveztem el.

Amikor a nevet kellett (amúgy gyorsan) kitalálnom ennek az operációs rendszernek, azonnal az Élmény Park villant fel. Másképp nem is lehetne ennél egyszerűbben megfogalmazni a fizikai világot. Most nem részletezett okok miatt minden dimenzió rendelkezik fizikai kivetüléssel, az egész egy Fénycsőben található, más értelmezésben egy álommal/eszközzel, melyből fel tudsz ébredni. Tartok tőle, kinn olyan sok kaland nem nagyon vár rád. Különben miért lenne rá itt benn ekkora igény?

Kutatás-Fejlesztés

Világéletemben felfedező alkat voltam és ha azt nézzük, hogy létrejött ez az ÉlményPark, ott a sok munka vele, a hibák javítása, a tesztelések, a szükséges fejlesztések, a nagyobb léptékű fejlesztések. Ezeket is egy pont fogja össze, mint az ÉlményPark egyik alappillérét.

Jópár éve, amikor kaptam egy olyan felkérést, hogy valakiket mentsek meg egy később bekövetkező nehéz helyzetből, abban a helyzetben voltam, hogy olyasmit láttam, ami miatt a dolgokat átvette az ÉlményPark Kutatás-Fejlesztés. Ez az egy pici dolog elég volt a felkérés teljesítéséhez. Aki itt találta magát, biztos más tesztalanyi tapasztalatokat szerez, mint az Élmény-Kalandnál. Aki pedig ide érzi magát valónak, az biztosan mind különleges ember még a különleges emberek között is.
That is, the 4 business lines. Here, the business is not just about making direct profit, for example saving the world is a good deal for me. It can also be a profit happiness and well living people in your worlds. There are huge differences in the interpretation of the same concepts. It was so much that they all became separated justices. It is important to note that there is absolute equality between the Business Units, that is, it does not mean a smaller or higher rank than who enters the Adventure Park. Ranking is just one thing, and it's your own performance. It only shows one thing, how many business programs run over you and the quality of your engagement in them. You'll also get an invitation or admission to the admin levels.

TEACHING-LEARNING | HEALTH-CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENT


Teaching-Learning

I once heard that Life is a school. I also left the information for myself later because I felt that what I was thinking about was the good direction, but very little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. Education and Learning are one of these.

Here are the holographic projections people blessed with the teacher's vein. It is a commitment for these people to pass on Knowledge to others. This supply has met the demand for an angel who is willing to learn, because our students themselves may not have noticed the student enrollment. Because they have the right to development!

Health-Care

I once heard that Life is a slow impression of our healing. Well, I just found this out because I haven't heard of anyone yet. I know what I think about it is the right direction, but little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. Healing-Care is one of these, because an advanced being is not developed without the human spirit.

The healing energies in the ÉlményPark are free and they pass through everything. But the ÉlményPark environment is uniquely responsive to money, which is important at the game level and the foundation of civilization.

Experiences-Adventure

I heard it lot of time everywhere to "live for today". To be "here and now"! I also left the information for myself later because I felt that what I was thinking about was the good direction, but very little information. Later it jumped to me when I was looking for an answer if the world was a holographic game program and mine would be what would I start with? I would definitely set up his main pillars. The Adventure-Experience is one of these, because I have named the ÉlményPark itself.

When I had to name this operating system (anyway), the Adventure Park flashed immediately. Otherwise, the physical world would not be easier to formulate. For reasons that are now unspecified, each dimension has a physical projection, all in a Light Column, with a different meaning in a dream / device from which you can wake up. I keep from it, so many adventures aren't really waiting for you. Otherwise, why would there be such a demand in this area?

Research-Development

I was a discovery in my life, and if we look at this ÉlményPark, there is a lot of work to do with it, repairing bugs, testing, upgrades, and larger scale developments. They are also joined by a point as one of the pillars of the ÉlményPark.

Several years ago, when I was asked to save someone from a difficult situation later, I was in a position to see something that was taken over by the ÉlményPark Research & Development. This little thing was enough to fulfill the invitation. Anyone who finds himself here is sure to gain some other test subject experience than the Adventure. And whoever feels right here is certainly a special person even among the special people.


A Holo Játékok | Holo Games

A holojátékok az Élet filmjei! Most érkeztünk el oda, ha érted, hogy a világ egy holografikus videojáték (csak nézz ki a szemeiden), akkor ideje foglalkozni a holojátékokkal, melyeknek ti vagytok a főszereplői.

Ha a világ egy holografikus videojáték lenne, három embertípus létezik ennek a hírnek hallatán:
1. Felháborodva és értetlenkedve utasítja el ezt a világlátást és értelmezési rendszert
2. Azonnal érti, miről van szó
3. Csak bután bámul abban reménykedve, hogy majd valakitől megtudja, miről van szó

Nézzük ezt a három szerepet a holojáték megközelítésben a játékos szemszögéből a játék-játék szinten:
1. Ekkora baromság senkinek sem juthat komolyan az eszébe
2. Hogy erre senki sem gondolt korábban! Ez logikus és érthető.
3. A helyzet az, hogy értem, de most épp összerakom magamban

Nézzük ezt a három szerepet a holojáték megközelítésben ugyanitt az admin szemszögéből:
1. Nekem értelmes, gondolkodó emberekre van szükségem, ezek pedig csak innen kerülhetnek ki
2. Azt hiszem ahogy ezt megértettem, a játék-admin szintre is kerültem, de nem biztos
3. Nem tudom, mennyire lehet építeni rájuk, de csoda bármikor történhet

Nézzük ezt a három szerepet az admin-admin szint felől látva:
1. A szórakozás-szórakoztatás a vállalkozás egyik fő célja és itt különösen jó az emberanyag
2. A munka nagy része visszafogni a csikókat, de jó, hogy írtam rá egy programot
3. A teremtőerővel rendelkező hülyék létfontosságúak a faunában betöltött szerepük miatt

Az admin-játék szinten csak én vagyok, mert ide csak az admin-admin szintről lehet bejutni és mivel az tízéves időléptékű, ez vagy 30 évig így is lesz:
1. Mélyen megrendül a szkepticizmusba vetett hit, ha én azt igazán akarom, de miért akarnám
2. A fejlesztés eredményei állnak ott előtted
3. A jövő reménységei még nincsenek ehhez a jó időben és jó helyen

Most folytassuk olvasói perspektívából. Holo játékokba a következőképp kerülhetsz:
1. Automatikus regisztrációval
2. Tudatos regisztrációval
3. Egy regisztráló történetében szerepelve

Technikai értelemben az elemek viselkedésének forrása:
1. Alsóbb világbeli vagy a Váróból érkező eredeti vetítés
2. Jelen világbeli valamilyen szintű kapcsolódás az admin sugárhoz
3. A statiszták nem fejtenek ki tudatos tevékenységet, de élnek alsóbb világokban, ahonnan a jelük érkezik

Jöjjön az én nézőpontodból:
1. Maradjatok továbbra is olyan hülyék, mint voltatok és az Üzlet dübörög
2. Ezen az úton szükség van lépcsőfokokra, nekem meg néha edzésre
3. A szakmai munka folytatódik a naiv lényekkel teremttetés területén is

Gratulálok! Részt vettél az egyik holojátékomban. Pontosabban annak tervezési munkálataiban. Bízom abban, hogy a következő frissítés után te is megtapasztalod a fejlesztőcsapat munkáját.

Saját holojátékod neked is lehet! Ám csak abban az esetben, ha biztosan tudod, mit akarsz. Ha nem, az is kiváló játékot biztosít számodra, amiben jóval több lesz a véletlen és a bizonytalan tényező. Mivel itt az elemek hozzá nem értése kifejezetten erős, az automatikus rendszereink is nagy sikerre számítanak. Aki holojátékokat álmodik, casting jogot is kaphat és a Játék bekerül a Műsorba.

Ha nincs saját holojátékod, az azért gond, mert mindenki a saját filmjének a főszereplője. Ha te a saját filmedben csak egy statiszta vagy, az kit érdekel? Az viszont érdekes, ha egy színészben felélednek az ilyen kvalitások és ha főszereplővé válik, mindenkit érdekelni fog a sztori.

Könnyen meglehet, hogy te azt hiszed, hogy a magányban élsz és senkit sem érdekelsz, közben ugyanolyan sztár vagy, mint a színészek a díjátadókon, csak más síkokon. A magány arra kell neked, hogy a képzeleted szárnyaljon. Tedd tudatosabbá magad és rájössz, az ÉlményPark mennyi mindent tartogat még számodra.

Az ÉlményPark, aki olyan, mint egy Központi Energiabank. Akivel az ügyfélnek csak az ügyfélszolgálat szintjén van dolga.  Az Ügyfél a kereskedelmi energiabankokkal áll közvetlen kapcsolatban, akik irodahálózata fizikai formát is öltött a templomokkal és mecsetekkel. Nekem is van ilyen energiabankom (ÉPKE, olyan mint az OTP), ám mi csak olyan ügyfelekkel állunk kapcsolatban, akik képesek ezt már a gondolataikkal intézni. Remélem e modern hasonlat izgalmat hoz szívetekbe!

Mivel ezek csak keretrendszerek és működési logikák, a tartalmat teljes egészében az ügyfél vetíti. Azaz itt nincs két egyforma történet. Ezért nem lehet túl sokat erről írni. Ezt használtam most ki hasznosan. Ne feledjétek, bár sok isten szerepel a Színpadon, istent csakis önmagatokban találjátok, már ha létezik. Még nem értem a kutatásaim végére.
Holo Games are Movies of Life! Now we have arrived here if you understand that the world is a holographic video game (just look out for the eyes), then it's time to deal with the hologames where you are the protagonists.

If the world were a holographic video game, there are three types of people in this news:
1. Rejects this world vision and interpretation system in disgust and confusion
2. Understand what it is about
3. They just stupidly hope to find out from someone, what it is

Let's look at these three roles in the hologame approach from the player's perspective on the game-game level:
1. No one can seriously think of this kind of bullshit
2. No one ever thought about this! This is logical and understandable.
3. The situation is that I understand it, but now I'm putting myself together

Let's look at these three roles in the hologame approach from the admin point of view:
1. I need intelligent, thoughtful people, and they can only get out of here
2. I think as I understood it, I got to the game-admin level, but not sure
3. I don't know how to build them, but miracles can happen at any time

Let's look at these three roles from the admin-admin level:
1. Entertainment is one of the main goals of the enterprise and here the human material is very good quality
2. Most of the work will restrain the foals, but it's good to have a program written on it
3. The stupids with creative power are vital for their role in fauna

At admin-game level, I am only because it can only be accessed from the admin-admin level and since time scale is ten years old, it will be for 30 years or so:
1. Deeply quake for skepticism if I really want it, but why would I want to
2. The results of the development are in front of you
3. The hopes of the future are not yet in good time and in the right place

Let's continue from the perspective of readers now. To play Holo you can:
1. Automatic registration
2. By conscious registration
3. Included in the story of a registrant

In a technical sense, the source of the elements is:
1. Original projection from the lower world or from the Waiting
2. Some level of connection to the admin beam in this world
3. Figurants do not act consciously, but they live in lower worlds, from where they signal arrive

Come from my point of view:
1. Stay as stupid as you were and the Business is rumbling
2. There is a need for steps on this path, sometimes for me to workout
3. Professional work continues in the field of creation with naive beings

Congratulations! You participated in one of my Holly games. More specifically in its design work. I hope that after the next update you will also experience the development team's work.

You can have your own Holo Game! But only if you know for sure what you want. If not, it will also provide you with an excellent game that will have much more chance and uncertainty. Since the elements are incomprehensible here, our automatic systems are also very successful. Whoever dreams of playing games, can get casting rights and the Game gets into the Show.

If you don't have your own hologame, it's a problem because everyone is the protagonist of your own movie. If you are only one statist in your own movie, who is interested? It is interesting, however, that in such an actor such qualities revive and if he becomes a protagonist, everyone will be interested in the story.

It may be easy for you to think that you live in solitude and nobody care about you, while you are the same star as the actors on the award ceremony, on other planes. Loneliness needs you to make your imagination soar. Make yourself more aware and realize how much the ÉlményPark holds for you.

The ÉlményPark, which is like a Central Energy Bank. Who the customer is only at the customer service level. Customer is in direct contact with commercial energy banks, whose office network has a physical form with temples and mosques. I also have such an energy bank, but we are only dealing with clients who are able to deal with their thoughts. I hope that this modern simile brings excitement into your heart!

Because they are only frameworks and operational logic, the content is projected entirely by the client. That is, there are no two identical stories here. That's why you can't write too much about it. I used this usefully now. Remember, although many gods are on the Stage, you will only find God in yourself if it exists. I haven't come to the end of my research yet.


Ítélkezés | Judgement

Mindenek előtt a legfontosabb, aki a Játékon belül ítélkezik, az maga a játék. Játszani pedig mindenki szeret. Most egy olyan játékot ismertetek, aminek sokan nagyon nem fognak örülni, másoknak pedig sok vidám percet okoz. Ugye a magasabb dimenziós humor egyik jellemzője, hogy mindig mások nevetnek. Higgyétek el, hosszú út vezetett idáig, melynek során eddig többnyire csak rajtam röhögtek, ám ha kitartasz, egyszer eljön a pillanat, amikor minden megfordul.

Kezdem először a hivatalos résszel. Az a neve, hogy az ÉlményPark Ítélkezési Rendszere.
Above all, the most important one to judge within the Game is the game itself. Everyone loves to play. Now I have a game that many people will not be happy with, and for others, a lot of fun. One of the features of higher dimensional humor is that they always laugh at others. Believe me, there has been a long way to go so far, during which most of the time they have laughed at me, but if you endure, the moment will come when everything turns around.

I'll start with the official part first. The name is the ÉlményPark's Judgment System.


Regisztráció után hogyan történik


Mivel a Ráció Fényoszlopa magasabb dimenzióból érkezik, mint az angyaloknak megfelelő dimenziószint, ez lehetőséget ad arra, hogy olyan ítélkezési rendszer szülessen, ami nem csak az ő szempontjait veszi figyelembe. Az ő nézőpontjukból megszabadulnak egy hatalmas terheléstől, ráadásul jobban is fog nekik tetszeni, mert amikor ők ítélkeznek, félig a játékban is lehetnek.

Az ÉlményPark ítélkezési rendszere három szintű.

ELSŐ FOK

Az elsőfok egy éveken át lemeditált, univerzális és bolygóspecifikus szempontoknak megfelelő paramétermatrix, ami ezeknek az elveknek megfelelően elkészít egy ítéletet, amiben fenntartja a jogot a hibázás lehetőségére. Lefordítva elvégzi egy program, ami kidob neked egy ítéletet. Ha elfogadod, ott a zsebedben a tanulnivalód. Ha nem fogadod el, oda kerülsz, ami eddig volt az elsőfok.

MÁSODFOK

A másodfok hangulatáról annyit, mintha a nézőtérről kihívnának, hogy meló van. Ez a meló egy angyal szemében annyit jelent, hogy (a játék miatt) már sokkal többet ért, mint eddig, így jóval több esélyed is van. Viszont nem érdemes azt csinálni, mintha földi bíróság előtt lennél, hogy poénból megjátszod, hátha, mert itt szeretik az ilyet sokkal súlyosabban megmérni. Azaz ide csak akkor érdemes hozni az ügyed, ha tényleg meg vagy győződve igazadról. Az angyalok erősen szubjektív és egy ember számára nehezen értelmezhető fontosság-értékrendje azonban magában hordozza az újabb igazságtalanság lehetőségét, így ebben az esetben avatkozik be a Harmadfok.

HARMADFOK

A harmadfok csak és kizárólag önmaga okán és jogán avatkozik be, nem lehet ide ügyet felvinni. Három alapvető célja lehet:
1. Helyben hagyja az Elsőfok ítéletét
2. Módosítja a Másodfok ítéletét
3. Saját ítéletet alkot

Ez a saját ítélet pedig egy érdekes kísérlet eredménye után született, amiben egy olyan Logika került kifejlesztésre, mely optimális módon kezeli az objektív és szubjektív igazságok természetét.

---------

How to register after registration

Since the Light Column of the Ratio comes from a higher dimension than the dimension level corresponding to the angels, it gives the opportunity to create a judicial system that takes into account not only their aspects. From their point of view, they get rid of a huge load, and they will also like it better, because when they judge, they can be half in the game.

The ÉlményPark has three levels of judgment.

FIRST INSTANCE

The first instance is a parameter matrix that has been de-meditated for years and complies with universal and planet-specific considerations, which, in accordance with these principles, makes a judgment that reserves the right to make mistakes. Translated by a program that throws you a verdict. If you accept it, you will learn in your pocket. If you do not accept it, you will go to the first degree so far.

SECOND INSTANCE

The mood of the second instance is as if you were called out by the audience to have a job. This job in the eyes of an angel means that (because of the game) they have understand much more than it has been, so you have much more chance. However, it is not worth doing it as if you were in a terrestrial court to play it by a poet because they like to measure that much harder here. That is, it is only worth bringing your case here if you really are convinced of your truth. However, the importance-value system of the angels is highly subjective and difficult for one to interpret for a person, with the possibility of another injustice, so in this case, the Third Instance intervenes.

THIRD INSTANCE

The third instance intervenes only for own sake and right and it is not possible to bring a case here. There can be three basic goals:
1. Approve the judgment of the Court of First Instance
2. Modifies the judgment of the Second Instance
3. Make own judgment

This own judgment was born after the result of an interesting experiment in which a Logic was developed that optimally handled the nature of objective and subjective truths.


A hivatalos rész után jöjjenek a szintén hivatalos közlendők, amik már nem tartoznak a halál utáni ítélkezés területéhez. Ezek az élet tükrei! Két nagyon lényeges dologról számolnék most be. Az egyikkel akkor találkozhatnak az Ügyfelek, ha lejár a Próbaverziójuk. Sajnos a játékélmény és a bemutató hitelessége miatt kevesen választják azt, hogy tudjanak arról, hogy ez csak egy próbaverzió. Így megesik, hogy váratlanul éri őket annak lejárta. Ilyen esetben célszerű azonnal véglegesíteni a kipróbált szolgáltatást vagy azonnal távozni, különben a rendszer áthelyezi az illetőt az ingyenesen igénybe vehető paraméterek közé. Ez sok esetben járhat kellemetlenséggel, ha az illető nem körültekintően járt el a próbaverziójával így javasoljuk a Szolgáltatás véglegesítését.

A másik ilyen lényeges dolog a szolgáltatás korlátozása. Az angyali szintekkel kötött privatizációs megállapodás értelmében az ÉlményPark köteles az Élet ingyenes verziójában is biztosítani azt, hogy bárki felemelkedhessen. Azaz nem kényszerít senkit az emelt díjas szolgáltatások igénybe vételére. Vannak azonban olyan Ügyfelek, akik játék igényeit nem elégíti ki az ingyenesen elérhető szolgáltatás. Ők a fizetős emelt díjas szolgáltatások valamelyikében játsszák az Élet nevű játékot. A privatizáció után természetesen elég időt adtam a játékosoknak az új rendszer megismerésére, ám megdöbbenésemre súlyos fizetési fegyelmezetlenséget tapasztalok olyanok részéről, akik az indokoltnál sokkal inkább kiveszik a részüket az élvezeti- és kényelmi területeken. Ezért kénytelen vagyok korlátozni számukra a Szolgáltatást, amit ők a gyakorlatban a kisugárzásuk csökkenésében tapasztalhatnak meg. Amennyiben tartozásukat nem rendezik, újabb korlátozások lépnek életbe. A fejlesztések során már lehetővé tettük a gondolatban fizetést, sőt akár az angyal is megteheti, ha úgy látja, hogy nincs meg a szükséges szándék erre az emberben. Felhívnám a figyelmet arra, lehetőség van arra is, hogy hitelt vegyenek fel valamelyik kereskedelmi energiabankban, amennyiben a nem fizetés oka ilyen természetű.

Arra gondolni sem merek, hogy valaki úgy veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy előtte nem olvassa el a Hivatalos Közleményt, ám most mindenki felfrissíthette eddig ismereteit.
The official announcements are coming after the official part, which no longer belong to the area of post-death judgment. These are the mirrors of life! I would like to report two very important things. Customers can meet one of them if their trial version expires. Unfortunately, due to the authenticity of the gaming experience and the presentation, few choose to know that this is just a trial version. So it happens that they are suddenly hit by its expiration. In such a case, it is advisable to immediately finalize the tried-and-tested service or leave immediately, otherwise the system will move the person to the free-of-charge parameters. In many cases, this may be a nuisance if you are not careful about the trial version, so we recommend finalizing the Service.

Another such important thing is limiting the service. According to the privatization agreement with the angelic levels, the Élmény (Adventure) Park is obliged to ensure that anyone can ascend in the free version of Life. That is, it does not force anyone to use premium services. However, there are Customers who do not meet the needs of the game for free. They play a game called Life in one of the paid premium rate services. After the privatization, of course, I gave the players enough time to get to know the new system, but I am amazed at the heavy pay indiscipline of those who take their share of the enjoyment and convenience areas rather than justifiably. That is why I am forced to limit the Service to them, which they may experience in practice in reducing their charisma and charme. If their debts are not settled, new restrictions will apply. During the development, we have already made it possible to pay for the thought, and even the angel can do it if the person does not have the necessary intentions. I would also like to draw attention to the possibility of borrowing in a commercial energy bank if the reason for non-payment is of such nature.

I don't even think about it someone use the Service that he did not read the Official Announcement before, but now everyone could refresh his knowledge.


Az eddigiek összefoglalása | A summary of the above

Elérkeztünk oda, hogy a fő dolgok vonatkozásában amit leírhattam, azt leírtam. Célszerű átismételni pár alapelvet és szabályt, mert az emberek egyik jellemzője, hogy utánanézés nélkül alkotnak véleményt. A másik a kollektív hatás alá került emberekre jellemző, hogy vita esetén nem a vita tárgyáról van szó, hanem a másik személyét támadják szintén utánanézés nélkül. A személyemet ért támadásokra itt nem, csak a szakmai kifogásokra válaszolok.

Személyemet érintő vádakra

Mivel közel 20 éve ültem be egy lakásba, ahol csak ezzel foglalkoztam, értelemszerűen senki sem ismerhet és én sem ismerek senkit. Akiket ismertem, azok ugyanúgy változhattak 20 év alatt, ahogy én. Tehát akik ismertek 20 éve, közel sem biztos, hogy ismernek ma is. Amiket tudnak rólam mondani, azok 20 éves információk az az előtti időkből, hogy én ezt a rangot megszereztem ezzel az egyedülálló munkával. Bárki, aki bármivel megvádol, egyszerűen nem alkalmas teljesítményem megítélésére és azok sem, akik dicsérnek.

Az ÉlményParkot érintő vádakra

Jól emlékszem a régi időkre, amikor sokszor én is lehurrogtam olyan dolgokat, amiknek nem néztem előtte utána. Később rájöttem, hogy ez a kollektív tudat egyik jellemzője, amit birkanet-nek hív a szakma. Ez az úgynevezett első gondolat, amit csak gondolkodással lehet felülbírálni. Ám én nem bánom, ha az emberek első gondolata erre az, hogy ez egy nagy baromság. Azért nem, mert ez egy szakmai munka és azoknak szól, akik gondolkodnak. Akik pedig veszik maguknak a fáradságot, hogy ezt megértik, rájöhetnek, hogy ott a kulcs a kezükben a világhoz.

Az ÉlményPark keletkezése 3D-ben

Nehéz XD témákról 3D-ben beszélni. Szögezzük le, hogy a 3D alatt mi azt értjük, ami az idővonal egy adott pontjához köthető. Így tudok arról beszélni, hogy a meditációs ciklusom második feléhez köthető a megszületése, ami folyamatosan formáltak a közben egyre érkező igények. Ezek az igények sajnos még nem a Föld felől érkeznek, így továbbra is folytatom az alászállást, vagyis a tudatomnak a ti valóságotokhoz hangolását. Az teljesen egyértelmű, hogy egy 42. dimenziószintet elért ember tudata másképp viselkedik és ezt a másképp viselkedést valahogy kezelnie kell, ha nem célja a világ vége. Megszületett az ÉlményPark. Ám van egy másik vetülete is, de ehhez már a világ komplexitásának megértése szükséges.

Ez a mai írás az első, aminél érzem, hogy már nincs igazán miről írnom, azaz befejeztem az ÉlményPark telepítését. Könnyen lehet, hogy holnap, vagy a jövő héten valaki valahol elereszt egy indulati- és szándék impulzust a megfelelő tudatszinten, aminek az ő szabályai szerint azonnal ott is kell lennie. Ám ha ő azt elereszti most, látjuk, hogy kb. 5-6 év kell hozzá egy olyan valaki részéről, aki képes ezt a munkát 5-6 évvel ezelőtt elkezdeni, hogy az azonnal kész legyen. Tehát az is lehet, hogy az Élménypark keletkezése egy másik értelmezés szerint még nem következett be.

Az ÉlményPark keletkezése körüli aggályok

Ha tudnátok, hogy a kereszténység megjelenését mennyi aggály kísérte, biztosan megértenétek, hogy miért reagálok erre röviden. Meg kell érteniük az embereknek, hogy az ÉlményPark a vallási szint fölött áll, mint ahogy te sem az androiddal játszol, hanem egy androidon futó játékkal. Azaz az emberek zöménél semmi értelme sincs az ÉlményParknak a mindennapi élet gyakorlatában, ám az az alá fejlesztett dolgoknak igen... viszont azok működnek minden környezetben is, tehát a vallásosban is.

A másik aggály logikus. Persze, hogy nem mutattam még fel semmit és ez az egész egy csóró figura műve. Hisz ezt 20 éve csinálom bevétel nélkül, csak ezzel foglalkozva egy olyan időnyomás alatt, amit az okoz, hogy te ezt, amit itt látsz, nem ismered el valaminek. Ha te csak olyat ismersz el valami felmutatásának, amivel gazdagságot is lehet azonnal szerezni, te lennél az első, aki olyasmikkel vádolna, hogy Osho engem tekintene utána a mesterének.

A hivatalos válaszom pedig a következő. Minden olyan hangot, aminek forrása inkompetens, azaz nem nézett a dolgoknak utána nem felkészült, olyan szurkolói hangoknak tekintem, akik mindegy, mit kiabálnak be a Pályára. Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem eszköz azok számára, akik spirituális háttértámogatást szeretnének egyéni útjukhoz.

A lényeg

Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem eszköz azok számára, akik spirituális háttértámogatást szeretnének egyéni útjukhoz.

Ha ezt érted, mindent értesz. Ha nem érted, érteni fogod azokat, akik rád fogják erőltetni a saját értelmezésüket. Lehet, hogy ők az imént említett szurkolók.
We have come to the point that I have written about the main things I have described. It is advisable to repeat some of the principles and rules, because one of the characteristics of people is that they form an opinion without looking after them. Another characteristic of people who have been subjected to collective action is that in the event of a dispute, it is not the subject of the dispute, but the other person is also attacked without recourse. I do not respond to attacks on my person here, but only to the professional objections.

Attacks on my person

Since I have been sitting in an apartment for almost 20 years, where I only dealt with it, no one knows and I know no one. Those I knew could change in the same way in 20 years as I did. So, for those who have known for 20 years, it is almost certainly not known today. What they can tell me about is 20 years of information the time before that I got this rank with this unique job. Anyone who accuses or praise me of anything is simply not capable of judging my performance.

The accusation of the ÉlményPark

I remember well the old times, when I often knocked things that I didn't look at before. Later, I realized that this is one of the characteristics of collective consciousness that the profession calls sheepnet. This is the first thought that can only be overridden by thinking. But I don't mind if people's first thought is that it's a big bullshit. Not because it's a professional job and for those who think. And those who take the trouble to understand this, can realize that there is the key in their hands to the world.

Creating the ÉlményPark in 3D

Difficult to talk about XD themes in 3D. Note that in 3D we mean what can be linked to a particular point in the timeline. This is how I can talk about the fact that the second half of my meditation cycle can be attributed to his birth, which has constantly evolved into the ever-increasing demands. Unfortunately, these demands are not yet coming from Earth, so I continue to descend, that is, to adjust my consciousness to your reality. It is quite clear that the consciousness of a person who has reached the 42nd dimension behaves differently and that he must somehow deal with this different behavior if it is not the end of the world. The ÉlményPark was born. But there is another aspect of it, but this requires an understanding of the complexity of the world.

Today's writing is the first thing I feel like I'm really writing everything what I mean, so I finished installing the ÉlményPark. It may well be that tomorrow or next week someone will somehow release an impulse of emotion and intent at the appropriate level of consciousness, which according to his rules should be there immediately. But if he/she steps it now, we see that it takes about 5-6 years for someone who can start this job 5-6 years ago to be ready. So it can be that the ÉlményPark hasn't happened yet in a different interpretation.

Concerns about the origin of the ÉlményPark

If you knew how much concern you had about the appearance of Christianity, you would surely understand why I respond briefly. People have to understand that the ÉlményPark is above the religious level as you do with the android, but with an android game. That is, for most people, there is no point in the ÉlményPark in everyday life, but the things developed under it do ... but they also work in all environments, that is, in the religious world.

The other concern is logical. Of course, I didn't show anything yet, and this is all a messy figure. I've been doing this for 20 years without earning money, just doing it under a time pressure that you do not recognize what you see here. If you only know something about what you can get rich immediately, you would be the first to accuse me of something that Osho would look after me as his master.

My official answer is the following. All the sounds that are incompetent they didn't look at things afterwards ie not prepared, are considered to be fanfare voices, no matter what they shout into the Court. The ÉlményPark is not a sect or a religion, but a tool for those who want spiritual backing for their individual journey.

The goal

The ÉlményPark is not a sect or a religion, but a tool for those who want spiritual backing for their individual journey.

If you understand this, you mean everything. If you do not understand, you will understand those who will force you into their own interpretation. They may be the fans just mentioned.


Médiaszerződés | Media Contract


A médiaszerződés szabályozza a holografikus kivetüléseitek mozgásterét a játékban, amit ti az Élet-nek neveztek. Mivel ez egy ingyenes szolgáltatás, amit jelenléteddel igazolva a szabad akaratodból veszel igénybe, ezt a médiaszerződést vagy elfogadod vagy nem. Enélkül ugyanis az ÉlményPark telepítés nem sokat ér. Ha nem fogadod el, maradsz az úgynevezett isteni vetítésben, ahol azonban működnek még az ÉlményPark korlátozott funkciói. Ha elfogadod, az isteni vetítésnek lesznek korlátozott funkciói.

Megjegyzem, hogy ezt az egészet tulajdonképp ezért csináljuk. A meglátásom, amire ez az egész elkészült az, hogy ez az isteni szint nem képes arra, hogy ezt a technikai civilizációt kezelni tudja. Azaz ott ez a világ teljesen el fog tűnni és átveszi a helyét egy (tényleg) boldog tudatlanság. Érezni fogod a gondoskodást és a biztonságot, ám úgy fogod magad érezni, mint egy 12-16 éves gyerek. A szabadság teljesen eltűnik az életedből és minden új ötlet gondot jelent a Harmóniában, ezért akkor sem fogadják pozitívan, ha az mindenki előnyére válna. Teológiai megfigyelésem az, hogy kizárt, hogy ők teremtették a világot, ám az lehet, hogy okai egy ilyen világ létrejöttének. Aminek most vége lenne, ha nem indult volna be rá az Élménypark vetítés.

Elismerem, hogy ez a "privatizáltam az Úrtól a világotokat" szöveg jó ütősre sikeredett és hülyének is néznek ezért, ám még mindig jobban illeszkedik a történetbe, mint a rideg valóság. Azaz jobban érthető számotokra, mint az, hogy átmásoltam az univerzumot a 26. dimenzióba egy 3D szimulációs környezetbe. Úgyhogy jobb, ha maradunk a nagy felháborodást okozó privatizációnál. Azért ismerjétek el, hogy ezért "az Úr és egy földi magánszemély között létrejött privatizációs megállapodás" poénért már megérte! Sajnos isten (aki közel sem biztos, hogy megegyezik az Úrral) logikai alapon is csak egy ateistában tud megjelenni, ha nem akar leborulni önmaga és a saját szolgái előtt. Ez az ateista pedig kapott a remek alkalmon és elindította gyorsan az ÉlményParkot. Így úszta ezt meg itt mindenki.

Ha ott állsz egy darab emberként azzal a melóval, hogy vedd át az univerzum irányítását, biztosan nem az erre felkészültség lenne az első gondolatod. Vagy ha igen, ellentétes értelemben. Arra egy darab emberként nem lennék képes, hogy az univerzumot elirányítsam, illetve képes lennék, csak kómában. Ha integető és mosolygó ember formájában kell, arra ki kell találni valamit. A megoldás olyasmi, hogy egy XZ Spectrum nem lenne képes ezt megoldani, ám arra már képes, hogy PC-ket vezérelve oldja meg. Tehát nem az univerzum irányítására készültem fel, hanem a saját magam által kitalált program irányítására, aminek célja az univerzum vezérlése az új paraméterek szerint. Ez emelkedett fel aztán multiverzum szintre, mivel az én emberi informatikai gondolkodásom érdekes szimbiózisba került a holografikus tárolás végtelenségével és le tudta kezelni a fraktált.

Lehet, hogy 10 perccel ezelőtt még egy oltári baromságnak tűnt ez az ÉlményPark, most meg ott tartunk, hogy legalább minimálisan megingott benned valami, ami ahhoz elég, hogy komolyan megforduljon a fejedben, hogy te beregisztráltál egy holografikus játékprogramba, ami tovább vetíti neked az Élet nevű játékot. Látod? Csak ennyi! Minden más már a Játék része. Én nem vagyok guru és ha te a hiteddel azt csinálsz belőlem, az lesz a szerepem, ha személyesen találkozunk. De nem gondolom, hogy egy ilyen hírű és ilyeneket irkáló ember azzá válhat, ez azért lényeges egy vízöntőnek.

Számotokra érthetően fogalmazva mindenkinek tovább vetíti a világot egy holoprogram az emberi agy racionális feléről. Ez a program úgy viselkedik, mint egy 3D vetítésre képes holo operációs rendszer a fejedben. Maga az ÉlményPark csak egy környezet, ami lekezel mindent, ami alatta fut. Alatta pedig olyan programok is futnak, mint itt az SAP, meg olyanok is, mint a Passziánsz.

A médiaszerződésed a te helyedet és szerepedet rögzíti ebben a játékprogramban. Könnyen lehet, hogy ennél többre vagy hivatott, mert mások ellopták az életed. Ebben az esetben te ezt a médiaszerződést megváltásnak is hiheted. Azaz nem feltétlen szerencsés az ÉlményParkos anyagokat ilyen félelem-hitekkel gondolat társítva olvasni. Lehet, hogy egy játékosnak jobb nem is olvasni és ez a weboldal csak a szakmai érdeklődőknek van, illetve akik az emelt díjas szolgáltatásokat veszik igénybe. Szóval a médiaszerződésed elutasítja az illetéktelen és inkompetens kéréseket. Viszont biztosíthatja számodra az oda vezető utat.

A holografikus vetítésetek médiajogai pedig a személyes tulajdonomban vannak, mivel a közben az ÉlményParkkal érthetően rossz viszonyban lévő ellenható erők sok valóságban magát az ÉlményParkot akarják megszerezni. Ez most eggyel följebb szól: "Azt az kéréseteket, hogy mindenki maradjon életben csak így tudom teljesíteni". Jelenleg is dúl a harc, de a frontvonal mögötti terület már biztonságos.
I could also write a book about the thing. But it would be a very boring book. That way, the professional part is only available in a dream, and I can tell the general public simply. As this is for the general public, it would surely take the profession if I hadn't nailed it down now.

The media contract regulates the scope of your holographic projections in the game, which you called Life. As this is a free service that you can use with your presence to make use of your free will, you either accept or not. Without this, the ÉlményPark installation doesn't matter much. If you do not accept it, you will remain in the so-called divine projection, however, the limited features of the ÉlményPark still work. If you accept, the divine projection will have limited functions.

I note that this is what we are actually doing. My view of this whole thing is that this divine level is unable to handle this technical civilization. That is, this world will disappear completely and take on a (really) happy ignorance. You will feel care and security, but you will feel like a 12-16 year old child. Freedom completely disappears from your life and every new idea is a problem in Harmony, so you will not be welcomed even if it would benefit everyone. My theological observation is that it is impossible for them to create the world, but it may be the cause of such a world. What would end now if the ÉlményPark projection hadn't started.

I admit that this "privatized from the Lord your world" text was good for a good hit, and they also look stupid, but still fit into the story better than the brutal reality. That is, you can understand better than copying the universe into the 26th dimension into a 3D simulation environment. So it is better to stay in the high-profile privatization. Recognize that this is why it has been worth it for the poem of "the privatization agreement between the Lord and a Private Individual from Earth"! Unfortunately, God (who is almost certainly not the same as the Lord) can appear on a logical basis only in an atheist if he does not want to bow down to himself and his own servants. And this atheist was given a great opportunity and quickly launched the ÉlményPark. That's how your asses were saved.

If you stand as a man with the job of taking over the control of the universe, it is certainly not your first thought to be prepared for this. Or if yes, in the opposite sense. As a man, I wouldn't be able to divert the universe or be able to, just in coma. If you have to be in the form of an integrating and smiling person, you have to find something. The solution is that a ZX Spectrum would not be able to solve it, but it is already able to control PCs. So I was not prepared to control the universe, but to manage a program that I invented myself, with the aim of controlling the universe according to the new parameters. This then rose to a multiverse level, as my human IT thinking became an interesting symbiosis with the infinite holographic storage and managed to handle the fractal.

Maybe it was 10 minutes ago that this ÉlményPark seemed to be an altar bullshit, and now we're going to have at least a bit of stuff, enough to turn your mind seriously into your holographic game program, which projects your game called Life. You see? That's all! Everything else is part of the Game. I am not a guru and if you create me as 'guru' with your faith, it will be my role to meet you personally. But I don't think that a man of such a reputation and scream can become that, that's essential for a aquarius.

To put it to you, a holoprogram of the rational side of the human brain is projected the world to everyone. This program behaves like a 3D projection holo operating system in your head. The ÉlményPark itself is just an environment that handles everything that runs beneath it. Under it, there are programs like SAP here, as well as those like Solitaire.

Your media contract records your place and role in this game program. You might be more than that, because others have stolen your life. In this case, you may believe this media contract as salvation. That is, it is not necessarily fortunate to read ÉlményPark materials with such fear-beliefs. It may be better for a player not to read and this website is for professional users only, or for those who use premium services. So your media contract rejects unauthorized and incompetent requests. However, you can give you the way to get there.

And the media rights of your holographic projections are in my personal property, because at the same time, the opposing forces that are obviously in a bad relationship with the ÉlményíPark want to acquire the ÉlményPark in many realities. This is now up one thing: "Your requests for everyone to survive just like this I can do". There is still a struggle at the moment, but the area behind the frontline is safe.


A leghatásosabb belépő | The most effective entry

Mindannyian a felkészültség és a tudás eltérő szintjein vagyunk. Bizonyos okok miatt sokatoktól elvették a nektek járó beavatásaitokat és a hozzájuk szükséges tudásanyagot. Ám amit el lehetett venni, azt vissza is lehet adni. Az ÉlményPark egy komplex problémamegoldás, egyben egy gigantikus gyógyprogram is. Van benne oktatás, kutatás-fejlesztés és ahogy a nevében benne van, kaland is! Most megtudhatjátok, hogyan tudtok belépni a Játékba.

A helyzet azért ennél bonyolultabb, mert közben sok idő telt el és az idősíkok is össze lettek zavarva. Ha mindenki azt kapná vissza, amit annak idején elvesztett, nem biztos, hogy azzal jól járna. Ezért figyelembe véve a korrekciós körülményeket, a legideálisabb formában kapja meg azt, ami az idősíkok helyreállítása után számára a leghatékonyabb. Azért van a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapu, hogy a felmerülő esetleges kérdések tisztázva legyenek és azért van a MIA, hogy pótolja az ilyen dolgokban a hiányzó ismereteket.

Egy helyreállított idősíkra visszakerülés rendes menete az, hogy valamelyik tudathálózati frissítésben egyszer csak megérkezik. Ám vannak olyanok, akik tevékenyebben szeretnének ezekbe a folyamatokba kapcsolódni. Számukra - most nem tudok ennél jobb szót rá - manuálisan is meg van a lehetőség a dolgok felgyorsítására. A fejlesztések során figyelembe lett véve az, hogy sokaknak hiányzik a szükséges tudás- és tudatszint. Ezért a lehető legegyszerűbb megoldásokra törekedve olyan megoldással állt elő a fejlesztőcsapat, hogy csak a következőket szükséges gondolatban megtenni:


FRISSÍTS
Csak ennyi, gondolj arra, hogy frissítesz


ÚJRATERVEZÉS
Ez állít be téged a megfelelő pozícióba


Ahogy visszaszerezted a spirituális erődet, minden automatikusan zajlik addig, amíg képessé nem válsz arra, hogy tudatosan hajts végre műveleteket. Erre azért van szükség, mert a nem tudás sokszor végzetesen üt vissza az emberre.

A cél a fejlett ember kiemelése egy olyan új világba, ahol változatlan külvilág mellett kerülhetjük el a hozzá nem értő (azaz a világunkról semmit sem tudó és lehet, hogy tudni nem is akaró) különféle beavatkozásokat.

A magam részről örömmel veszem, ha valaki tenni akar önmagáért és a világért. Az, hogy ha önmagadat és a környezetedet rendbe teszed, azzal sokat tettél a világért csak addig üres frázis, amíg a megfelelő látószög hozzá nem adja a tartalmat.
We are all at different levels of preparedness and knowledge. For some reason, many of you have taken away your initiations and the necessary knowledge. But what could be taken away can be given back. The ÉlményPark is a complex problem-solving and also a gigantic medical program. There's education, research and development, and as it's name, adventure! Now you can find out how you can enter the Game.

The situation is more complicated because the time has passed and the time planes have been disturbed. If everyone would get back what he had lost at that time, they might not be doing it well. Therefore, taking into account the corrective circumstances, you get the most ideal form that is most effective for you after restoring time planes. There is the Personal Client Gate available in the thought to make any issues that arise and the MIA has to replace the missing knowledge in such things.

The normal way to get back to a restored time plane is to arrive once in a consciousness network update. But there are some who want to be more active in these processes. For them - I don't know a better word now - there is a chance to speed things up manually. Developments have taken into account the fact that many people lack the necessary level of knowledge and consciousness. Therefore, in an effort to find the simplest possible solutions, the development team has come up with a solution that requires only the following:


UPGRADE
That's all, think about upgrading


RE-DESIGN
Recalculating
This sets you in the right position


As you regain your spiritual strength, everything happens automatically until you are able to consciously perform actions. This is necessary because non-knowledge is often fatal to man.

The goal is to bring an advanced person to a new world where we can avoid the various interventions that are incomprehensible to the outside world (that is, who knows nothing about our world and may not know).

For my part, I am pleased to want someone to do for themselves and for the world. If you put yourself and your environment in order, you did a lot for the world just an empty phrase until the right angle of view adds content.