"A holoplatform a teljes fizikai síkon aktív | The holoplatform is active throughout the physical plane"


Az Élménypark története | The Story


Amikor 20 éve beültem egy lakásba meditálni, nem úgy ültem be, hogy készítek egy holoplatformot. És nem is úgy, hogy 20 évig ezt fogom csinálni. Így alakult.

Az ÉlményPark valójában egy visszatérést segítő spirituális platform, egy önálló és független keretrendszer, amit magamnak csináltam. Ám alkalmas arra, hogy titkait ti is felfedezzétek, sőt fejlesszetek is alá, sőt őt magát is fejlesszétek. Szabályai mindenkire vonatkoznak.


When I went into an apartment to meditate for 20 years, I didn't sit in the middle of making a holoplatform. Not that I'm going to do this for 20 years. It happened this way.

The ÉlményPark is actually a spiritual platform for returning, an independent and self-employed framework that I made for myself. But it is possible for you to discover and develop it's secrets, develop under it and even to develop itself. Its rules apply to everyone.