Egy Földön élő ember sem tudhatja biztosan ki ő és miért van itt. Pláne úgy, hogy a valóságba születik. Sokan úgy élik le az életüket, hogy hisznek valamit és a világ igazodik hitükhöz. Mások rájönnek arra, hogy a világ sokkal több annál, mint amit érzékelnek belőle. Ezzel az a gond, hogy ezt nem mindenki képes feldolgozni. Nem mindenki olyan rugalmas, hogy egy új információ hatására képes mindent eldobni, amit eddig tudott a világról. Ám ez nem lehet a fejlődés akadálya. Az ÉlményPark gyakorlatilag egy hatalmas problémamegoldás eszköze és eredménye is egyben.

A tudatszint váltás egy olyan folyamat, amit emberként nem veszel észre, mert továbbra is az általad ismert világot látod magad körül. Egy ilyen eseményre fel mindenkinek kell készülnie. A problémát az okozza, hogy sokan nem is hisznek ebben és hülyének nézik azokat, akik szerint otthon kellene mindenkinek meditálnia. Nem beszélve arról, ha mindenki otthon meditálna, akkor összeomlana a globális ellátórendszer és nem lenne ott a boltban semmi. Mivel alig dolgozna valaki, ennek a globális civilizációnak is vége lenne. A problémát csak tetézi az, hogy az itt segítőként megjelenő lények ugyanazon fogalmak alatt teljesen mást értenek, ezért a segítségüket ritkán látjuk mi is annak.

Annak idején azért kezdtem ebbe bele, hogy megtudjam, miért nem megy a cégem. Annyit tudtam, az történik lenn, ami fönn és felmentem megnézni. Ehhez egyedül kellett lennem, hogy csak befelé figyelhessek. Amit találtam, az után már nem térhettem vissza, hogy csak a cégem és az életem a fontos, azaz elkezdtem a világ megmentésével és helyreállításával foglalkozni. Előtte többször volt súlyos fejsérülésem és rájöttem, hogy engem spirituális mutáció ért, aminek elkezdtem hasznát venni ebben a munkában. Végül a tudatom a 42. dimenzióig jutott, ami a világ hasznára vált, mert előttem még senki nem jutott el ide, aki rendelkezik logikai alapú rációval, nem beszélve a rendkívüli intelligenciáról. Ezeket a munkákat azonban fel kellett függesztenem, mert ehhez szükség van a 3D idővonalára, egzisztenciális strabilitásra és egy normális világra körülöttem, amik mindegyike egyre rosszabb jövőképet mutatott. A visszatérést ráadásul nem építhettem azokra, akiket ti az Égként ismertek, mert közben ők is egy tervet követnek, amiben nem szerepel egy olyan földi ember, aki náluk is magasabbra jutva megoldja a problémát.

Létrehoztam tehát magamnak egy független spirituális keretrnedszert, ami biztosítja a visszatérésemet. Közben kiderült, hogy ez a keretrendszer, amit ÉlményParknak neveztem el ennél jóval többre alkalmas. Azóta multiverzum szintre emelkedett és amolyan isten-programként látja el a vezérlést. Létrehoztam tehát magamnak valamit, ami aztán túlnőtt ezen. Úgy döntöttem, hogy ezt a linux filozófiájával mások számára is hozzáférhetővé és fejleszthetővé teszem. Maga a rendszer ingyenes, ám az alá fejlesztett alkalmazásokkal mindenki tisztességes hasznot szerezhet. Tudom, hogy furcsa a mágiáról és spiritualitásról informatikai nyelven olvasni, ám egyedül voltam egy olyan feladatra, amit csak ezzel a gondolkodással lehetett megoldani. Ez a keretrendszer más logikával épült fel és hatalma nem uralkodó, hanem szolgáltató jellegű. Azaz ugyanarra a problémára, amit fentebb felvázoltam, sokkal megértőbb hozzáállást tanusít. A civilizációnk megőrzése érdekében átszerveztem a folyamatokat és már nem kell mindenkinek egyedül meditálnia, hogy energiarendszerüket felkészítsék a dimenziószint váltásra, hanem mindenki élheti tovább a megszokott életét, mert a probléma más módon került megoldásra.

Ez a weboldal azoknak szól, akik többet szeretnének erről megtudni. A lenti menüben az ÉlményPark fő területeiről kapható annyi információ, ami elég arra, hogy ez után mindenki a saját csatornáin érdeklődjön tovább. Fölötte pedig szintén annyi információ, ami elég ahhoz, hogy kiderüljön, neked való ez vagy sem. Az alsó szekcióban pár sűrű használatra ajánlott link van, ahol ennél több információ és tudásanyag található.
No man on Earth can know for sure who he/she is and why he/she is here. Especially by being born into reality. Many live their lives believing in something and the world adjusts to their faith. Others realize that the world is much more than what they perceive of it. The problem with this is that not everyone can process this. Not everyone is flexible enough to throw away everything they have known about the world under the influence of new information. But this should not be an obstacle to development. ÉlményPark is practically a tool and a result of a huge problem solving at the same time.

Changing your level of consciousness is a process that you don’t realize as a human being because you still see the world you know around you. Everyone needs to be prepared for such an event. The problem is that many people don’t even believe this and look stupid to those who think everyone should meditate at home. Not to mention that if everyone meditated at home, the global care system would collapse and there would be nothing in the store. Since hardly anyone would work, this global civilization would also be over. The problem is compounded by the fact that the beings who appear here as helpers have completely different meanings of the same concepts, so we rarely see their help in it.

At the time, I started doing this to find out why my company wasn’t going. All I knew was what was "As Above, So Below" and I went up to see it. To do this, I had to be alone so I could just look inside. What I found I couldn’t go back to after only my company and my life mattered, that is, I started working on saving and restoring the world. I had a severe head injury several times before and realized I had a spiritual mutation that I began to take advantage of in this work. Eventually, my consciousness reached the 42nd dimension, which became useful to the world, because before me no one has come here who has a logic-based ration, let alone extraordinary intelligence. However, I had to suspend these works because it required a 3D timeline, existential stability, and a normal world around me, all of which showed a deteriorating vision. Moreover, I could not build a return on those you know as Heaven, because in the meantime they are also following a plan that does not include an earthly man who will solve the problem by reaching higher than them.

So I created an independent spiritual framework for myself that will ensure my return. In the meantime, it turned out that this framework, which I called ÉlményPark, is much more suitable than this. Since then, it has risen to the level of a multiverse and provides control as a kind of god program. So I created something for myself that then outgrew that. I decided to make this accessible and upgradable for others with my linux philosophy. The system itself is free, but with the applications developed under it, everyone can get a fair profit. I know it’s weird to read about magic and spirituality in IT, but I was alone on a task that could only be accomplished with that thinking. This framework was built with a different logic and its power is not dominant but service-oriented. That is, it shows a much more understanding attitude to the same problem that I have outlined above. In order to preserve our civilization, I have reorganized the processes and no longer everyone has to meditate alone to prepare their energy system for dimensional change, but everyone can live their normal lives because the problem has been solved differently.

This website is for those who want to know more about it. The below menu provides so much information about the main areas of the ÉlményPark that is enough for everyone to inquire further on their own channels. And above it is also enough information to find out if this is for you or not. In the lower section, there are a few recommended links for frequent use, where you can find more information and knowledge.