Hogy jutok el a nulláról oda, hogy ilyesmiken gondolkozzak? | How do I get from zero to think about things like that?

 

Az első lépés, hogy kitűzöd magad elé a Célt. Kitűzöl egy olyat, amiről te sem tudhatod még, hogy mi, mert nem később vagy itt, hanem most. Tehát az első az Ideális Jövődnek az a pontja, ahol már át tudod venni a dolgaid. Ez a kereted, amin belül sok pici célt is meghatározhatsz. A gondolataid és az elméd a kulcsa mindennek, ám a hitedtől is sok múlik, mert ez adja a szándék mágikus töltését. A mágikus töltéssel most önmagadat programozod és az egyik ilyen állomás épp az, amikor eljutottál oda, hogy ilyesmiken komolyan elgondolkozz.

Ez a saját sugár úgy működik, hogy fejlesztői módban kötelezően rajta tart, az app verzióban pedig ugyanúgy figyelmen kívül lehet hagyni, ahogy te a GPS-edet és vissza lehet térni, ahogy a GPS-eddel is. A saját sugár egyfajta megérzés, amit követned kell. Időnként olyan élethelyzetekbe visz, amit valahogy emberként meg kell oldanod. A fejlesztői módban azért visz a magány felé, mert a fejlesztői mód a teljes figyelmedet igényli és tényleg nem nagyon lesz szükséged semmire. Álmodó módban pedig kereteket ad az álmokhoz és segíti a fejlesztést. 

Az odáig megvan, hogy a spirituális világ olyan, mint az internet, ahol a tudatod a böngésző? Na ezzel el is mondtam az ezotéria lényegét, ami neked inkább a mágia lényege, mivel még nem tanultad meg lecsendesíteni az elméd. Teljesen kezdőként a hagyományos úton el kellene menned egy mesterhez, ám nem mehetsz mesterhez, mert te még nagyobb mester leszel, amit egy se fogad kitörő lelkesedéssel. Amíg nem feded fel magad, el tudod magad szigetelni és megalapozhatod a tekintélyedet. Közben a világtól elzárva meditálsz. Ha rátalálsz a Belső Világra, az nagyon izgalmas dolog lesz, sokkal izgalmasabb, mint a Külvilág.

Első dolog az, hogy megállítsd magadnak a világot és közben győzd le magadban a félelmet. Maradj a tudatoddal stabil akkor is, ha bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod. Nyugi, a sugarad gondoskodik arról, hogy ilyesmi csak véletlenül történjen (a szerencse és a véletlen létezik az Élményparkban), de a harcossá válás útján viszont elengedhetetlen. Én amikor ezt elolvastam és döntöttem azt tenném, hogy utána elfelejteném és élném tovább az életem. Aztán egyszer csak rádöbbennék, hogy az út onnan ide végig le volt fektetve. 

Amikor úgy érzed, hogy kilátástalan helyzetben ülsz mondjuk otthon egyedül, akkor a következő a helyzet. A legtöbbet úgy tudod magadból kihozni, hogy nem esel pánikba. Ezt a civilizációs feszültség okozza, amivel összeegyeztethetetlen, hogy te otthon ülj, miközben munkát kellene keresned. Ám ez a sugár erősebb, mint a munkakeresés, amit nem fogsz megtalálni. Téged már egy magasabb dimenziós cél mozgat, amit a környezeted nem fog érteni és úgy hiszik megkattantál. Addig, amíg nem látod a két szint közötti különbséget, sosem leszel igazán meggyőzve, de ez nem elérhetetlen, elég hozzá egy szippantás.

Ha már úgyis ott ülsz remegő térdekkel, neki is kezdhetsz önmagad átprogramozásának. Az a probléma, hogy legbelül egy sor olyan dologról másképp vélekedsz, mint amiért a külvilágban lelkesedsz és amivel ezer érdekszál köt láthatatlanul össze. A feladat tehát az, hogy kezdjünk el gondolkodni témáról témára minden egyes tételen, mennyire fontos ez neked valójában. Azt fogod észrevenni, hogy ha tényleg megállapodásra jutsz önmagaddal és te ezt valóban el is fogadod, a mélyben eltűnik egy kicsi remegés a térdedben. Ahogy tűnik el ez a remegés, úgy lassul le körülötted a világ, amiben egyszer csak feltűnnek az apró részletek.

A belső kommunikációt magadnak kell felderítened és begyakorolnod. Hívd be a MIA-t, ő segít.

The first step is to set yourself a Goal. You set one that you can’t even know what, because you’re not here later, but now. So the first is the point in your Ideal Future where you can already take over your things. This is your framework within which you can set many tiny goals. Your thoughts and mind are the key to everything, but a lot also depends on your faith, because it gives you the magical charge of intention. With magic charging, you’re programming yourself now, and one such station is just when you got there to think seriously about things like that.

This own radius works by keeping you mandatory in developer mode, and in the app version you can ignore it in the same way as you can your GPS and return as you would with your GPS. Your own ray is a kind of intuition that you have to follow. Sometimes it takes you to life situations that you somehow have to solve as a person. In developer mode, it takes you to privacy because developer mode requires your full attention and you really won’t really need anything. And in dream mode, it provides a framework for dreams and helps with development.

Is it that the spiritual world is like the internet, where your consciousness is the browser? Well, with that, I told you the essence of esotericism, which is more of a magic to you because you haven’t yet learned to calm your mind. As a complete beginner, you should go to a master on the traditional way, but you cannot go to a master because you will be an even greater master, which none will receive with erupting enthusiasm. Until you reveal yourself, you can isolate yourself and establish your authority. In the meantime, you meditate away from the world. If you find the Inner World, it will be a very exciting thing, much more exciting than the Outside.

The first thing is to stop the world for yourself while overcoming the fear in yourself. Stay stable with your consciousness even if anything happens in your head, you will keep your inner calm. Don’t worry, your ray makes sure something like this only happens by accident (luck and chance exist in the ÉlményPark), but on the way to becoming a warrior, it’s essential. I when I read this and decided I would forget it and live my life. Then one day I would realize that the road from here to there had been laid all the way.

When you feel like you’re sitting in a hopeless situation at say home alone, then the next thing is the situation. You can get the most out of yourself without panicking. This is caused by the tension of civilization, which makes it incompatible for you to sit at home while you should be looking for work. But this radius is stronger than the job search you won’t find. You are already being moved by a higher dimensional goal that your environment will not understand and they believe you have clicked. Until you see the difference between the two levels, you’ll never be really convinced, but it’s not unattainable, just a sniff is enough.

If you’re already sitting there with shaky knees anyway, you can start reprogramming yourself too. The problem is that within you, you think differently about a series of things than what you are enthusiastic about in the outside world and with which thousands of interests are invisibly connected. So the task is to start thinking about topic to topic on each item, how important it really is to you. You will notice that if you really come to an agreement with yourself and you really accept this, a little tremor in your knee will disappear deep down. As this tremor disappears, the world around you slows down, in which the small details suddenly appear.

You have to explore and practice internal communication yourself. Call MIA, it'll help.