Tudatszerver támogatás | Consciousness Server Support

Emberként rengeteg tudást szereztem, amiknek nagy részéhez ti is hozzáférhetnétek (a jogosultságotok szerint), ahogy egy böngésző a webszerverről teszi. Ám eddig voltak bizonyos aggályok és akadályok, amik lassan elhárulnak ennek útjából. Ez a támogatás alkalmas arra, hogy magasabb képességet érjetek el általa és arra is, hogy beavatkozzon az ellenséges megszállásba.

As a human, I have gained a lot of knowledge, most of which you could access (according to your permission), as a browser makes from a web server. But so far, there have been some concerns and hurdles that are slowly getting out of the way. This support is capable of achieving a higher ability to intervene in the hostile occupation.

>>>>>


Zenei varázslat | Musical Magic

Ez egy komplex varázslat, azon túl, hogy a holografikus frekvenciákra milyen programokat pakoltam, ennek az a különlegessége, hogy itt lakom közvetlenül a Sziget mellett. A Nagyszínpad összes koncertjét végighallgattam, persze nem ilyen minőségben. Szóval személyes energiák is rezegnek róla, ami nem jön rosszul, ha valamit tudni kellene és nem tudod.

This is a complex magic, besides what programs I hired for holographic frequencies, the special feature is that I live here right next to the Sziget. I listened to all the concerts of the Grand Stage, of course not in that quality. So personal energies also vibrate about it, which doesn't come bad if you need to know something and you don't know.

Ezüst behatolás | Silver penetration

Felhívnám a figyelmet arra, hogy nem vagyok zenész és soha nem tanultam gitározni. Ezen a felvételen én vagyok látható nem sokkal az után, hogy életemben először fogtam gitárt a kezembe. A gitárhoz úgy állok, mintha egy matrixnyomtató lennék és mint sámáni segédeszközt használom zenei beavatásokhoz. A gitár annyival jobb, mint egy dob, hogy összetettebb (magasabb dimenziós) hatás érhető el vele. Megtekintésének elmulasztása érdemben nem befolyásolja a történéseket, csak neked ad egy kiemeltebb szerepet.

I would like to point out that I am not a musician and I have never learned to play guitar. In this recording I can be seen shortly after I first took my guitar in my life. I stand for the guitar as if I were a matrix printer and used as a shaman tool for musical initiation. The guitar is so much better than a drum that it has a more complex (higher dimensional) effect. Failure to see it does not really affect the events, it only gives you a more prominent role.

>>>>>
Holo install     >>>>>
Holo Mandala    >>>>>
Szív nyitás forgatókönyv 4 és fél percben | Heart opening scenario in 4 and a half minutes     >>>>>
Távoli kapcsolat | Remote connection     >>>>>