Akusztikus holo-transz (azaz zenehallgatás). Ezek meditációs forgatókönyv sablonok, melyeket a Saját Történeted tölt meg tartalommal. Érdemes nyugalomban (esetleg félálomban) hallgatni.

Acoustic holo-trans (ie listening to music). These are meditation scenario templates that are filled with Your Story. It is worth listening to at rest (maybe half-sleep).


Átoktörés | Break curse


Összeillesztve a monolite sorozattal, ám önálló elemként is futó holo-program.
Integrated with the monolite series, but a standalone holo program.
Pozíciókorrekció | Position Correction


Sokan nem érzik ott a helyüket, ahol vannak. Nem feltétlen a teret értve ez alatt. Itt egy holo-program, ami mutat egy Saját Utat a Boldogságod felé. Lehet, csak a tudatpozíciódat kell korrigálnod és hirtelen minden megváltozik!

Many don't feel their place where they are. It is not necessarily a space under it. Here is a holo program that shows an Own Way to your Happiness. Maybe you just need to correct your mind position and suddenly everything changes!Hangulatjavítás | Mood repairs


Ez a zenei meditációban átadott holo-program kicsit belenyúl az időbe is. Célja az, hogy segítsen rögzíteni a tudatodat az Ideális Jövődnek egy olyan pontjához, ami felé már bátran elindulhatsz.

This holo program, handed over in musical meditation, get into the time. Its purpose is to help you capture your consciousness to a point in the Ideal Future that you can start bravely.

Ha sokat hallgatod, másoknak segítesz be. Ha pont annyit hallgatod és pont akkor, tudsz új íveket találni.

If you listen a lot, you help others. If you listen to the point and then, you can find new arches.

A hangulat is egy program, amit be lehet állítani! Különben mások állítgatják, ha Te olyan dolgokat tartasz fontosnak, amik nem azok.

The atmosphere is also a program that can be set! Otherwise, others will argue if you keep things that are not important.

Egyéni karma harmonizálás | Custom Karma Harmonization


Karma alatt mindenki az egyéni karmát érti elsőre. Ilyenről azonban az angyalok is csak most hallottak először, úgyhogy érdemes minél előbb elvégezni ezt a meditációt. Ez a zenei holo-program tartalmaz még egy Új Napsütés nevű betétet, amit azok mindenképp megkapnak, akik kiérdemelték.

Under Karma, everyone understands individual karma first. But the angels have just heard of this for the first time, so it's worth doing this meditation as soon as possible. This musical holo program also includes a New Sunshine deposit, which they will definitely receive.