GYORS TEENDŐID | QUICK TO DO


Első rész | Part One

Bármilyen bajban vagy, a pánik és a kétségbesés nem segít. Azaz akkor teszed meg a tőled telhetőt, ha minden szükséges erőforrásodat a probléma elhárítására fordítod. Mivel az történik kinn, ami benn, valószínűleg a legjobb dolog ilyenkor a meditáció, amiben rendezni tudod a helyzetet. Minden más esetben sodródsz valaki más örvényében.

Sokszor gondolom úgy, hogy egy adott valóságba ragadást csak a halál oldhatja fel. A haláltól való félelem az, ami sokakat ilyen valóságokban tart. Ha elfogadjuk azt, nincs olyan, hogy halál, csak tudati utazás van, ennek mélyebb megértésekor kezdődik az új életed. Nevezzük felszabadulásnak.

A másik probléma a beleőrüléstől való félelem. Bármi történik az agyadban, belső nyugamad megtartod! Ennek ismeretében már az ember képes szembenézni a pszichével, aki biztosan tesz pár kísérletet arra, hogy elhitesse veled: megőrültél. Ha nem ülsz fel ennek a trükknek, nem tud mit tenni, mint visszavonul, te pedig kitisztulsz.

A dolog előnye egy új látószög, amiben láthatod teljesen más értelmezésben és összefüggésekben ugyanazt. Ekkor érti meg az ember a majmozást. A beszélő majmok nem lenézendő emberek, csak mást játszanak. Te pedig hol vagy ahhoz, hogy anélkül minősíts, hogy igazából értenéd? Én is csak poénkodom ilyenkor, bár azt elismerem, akik olvasnak, nem mindig vannak a humor ezen frekvenciáin.

Akik be akarnak hatolni, először igyekeznek kizökkenteni a nyugalmi állapotodból. Ha ez nehéz, már nagyon sokat tettél magadért.
Whatever you are in trouble, panic and doubt will not help. That is, you do your best if you spend all the resources you need to solve the problem. Because that's happens outside what is inside, probably the best thing about meditation in which you can settle the situation. In all other cases, you drift in someone else's vortex.

Often I think that only a death can unleash a particular reality. The fear of death is what many people are in such realities. If we accept it, there is no such thing as death, only a journey of consciousness, a deeper understanding of which begins your new life. Call it liberation.

The other problem is the fear of being mad. Whatever happens in your brain, you keep your inner calm! Knowing this, you already have the ability to face the psyche, who will surely make a few attempts to believe you: you are crazy. If you don't sit up with this trick, it can't do anything as retreat, and you will clear.

The advantage of the thing is a new angle of view, in which you can see the same in a completely different interpretation and context. At this point, man understands the maze. Speaking monkeys are not desperate people, they just play. And where are you to qualify without really understanding it? I am just a joker at this time, though I admit those who read are not always on these frequencies of humor.

Those who want to penetrate, first try to get out of your resting state. If it's hard, you've done a lot for yourself.


Második rész | Part Two

Minden bizonnyal akik jártasak a mágiában, sosem találkoztak még ilyen filozófiával, nem véletlen írok azoknak, akik soha ezelőtt nem foglalkoztak ilyesmivel. Nem is célom, hogy foglalkozzanak, mint inkább az, hogy használják, ahogy te is használod a mobiltelefonodat, mégsem tudod programozni. A megfelelő tudást könnyedén lehet pótolni, amit igazából nem is érdemes pontról pontra elmagyarázni, mert mindent tudni fogsz. Ám azok az idegenek, akik esetleg rajtatok lógnak és fogalmuk sincs a számítógépekről és az azokon futó programok természetéről, már le vannak maradva.

Azaz itt az ember kap olyan technikai repertoárt, amivel eredményesen szembe tud szállni az ellenséges megszállóival és az intelligens megoldásokra azért van szükség, hogy a baráti segítőket viszont ne érje kellemetlenség.

A baráti lények nem mindegyike rajong azért a lehetőségért, hogy a fizikai világ foglya legyen, ezért két telepítést külön vettem a többitől. Az egyikkel határt tudnak húzni, amivel levédhetik magukat egy olyan anomáliával szemben, aminek megoldására "szerződtem" olyan lényekkel, akik engem alapban ellenségnek tekintenének, ám célunk közös, mert én sem szeretném káoszba dönteni az univerzumot és ők sem.

1. Határtartomány telepítés

Sokan vannak, akiknek komoly kihasználatlan szellemi kapacitásuk van. Általában olyan emberek, akik szándékosan vagy véletlenül drogot fogyasztanak. Drogot véletlenül is lehet fogyasztani, ha véletlennek tekintjük azt, hogy nem tudod, hogy drogot fogyasztasz. Ilyen esetek a teljesség igénye nélkül egy csomó gyógyszer, a kávé, az alkohol és az összes gomba, beleértve a rántott gombát is.

Ha tehát a tudatod kapcsolatba került más tartományokkal, úgy tudod a saját világodat ott megmenteni (azaz nem hagyni, hogy indokolatlanul megváltozzon valami mássá, amit nem szeretnél), hogy gondolatban telepíted a hattártartományt. A saját világod onnetól kezdve számukra olyan lesz, mint egy interkatív TV, amiben ők is játszhatnak és te is. Ez így pontosan meg fog feleni annak, amit te hiszel erről és számukra is pozitív dologgá válik az, hogy egy alsóbb világ bele emelkedik az övékbe.

Azok az embereik, akik tudatuknál maradnak a világodban olyanokká válnak, mint egy követség, akik egy másik dimenziót képviselnek. Rajtuk kívül se te, se ők nem vagytok képesek többé kaotikusan és szabadon átjárogatni egymáshoz, aminek rád eső része általában mint szexuális fantáziák tesznek kirándulást hozzájuk, amiknek ők pont annyira nem örülnek, ahogy te se örülsz a nyugati nagyvárosok utcáin. Hogy a határ telepítése után mi történik, azt veletek együtt fogom én is nézni a hírekben.

2. Bunkó Én

A baj akkora, hogy kénytelenek megbízni bennem, amivel nem is szeretnék visszaélni. Ám ha elkezdem, óhatatlan, hogy más emberek is bekapcsolódnak, akiken olyan megszállók is lehetnek, akik értelme nem terjed ki a tetteik következményeire. A velük való érintkezés egy átlagember számára kockázatos lehet, viszont elkerülni sem lehet, így marad az a megoldás, hogy egy intelligens program fogja intézni a dolgát bennetek, amíg nem sikerül rendezni a helyzetet.

Régebben kritika alá voltam másokat, hogy céljaikat bunkósággal érik el, ami nem felel meg a minőségi kritériumoknak. Adta magát ez után, hogy színre lépjek a minőségi verzióval és ez lett a Bunkó Én. Adhattam volna neki egy szép nevet mondjuk egy operából, de aki ismer az tudja, hogy stílusom a névben elhelyezni a legtöbb tartalmat akkor is, ha ezzel kiváltom sokak rosszallását.

Elsősorban arra való, hogy el tudjunk végezni az ÉlményParkon kívül is műveleteket (támogatás, beavatkotás) úgy, hogy ne legyen szükség az ÉlményPark telepítésére. Azaz úgy tudjuk megoldani a kinti problémát, hogy nem okozunk a túlzott jelenlétünkkel bajt, ráadásul ezt képesek lehetünk humorosan tálalni.

Ezeknek telepítéséhez elég csak egy gondolat. Eddig tehát a fizikai síkon kívüli tartományok felé fejtettünk ki technikai támogatást azoknak a baráti lényeknek, akik ezen nagyon meg fognak lepődni, mert eddig a fizikai világ felől nem ehhez szoktak a nagy leborulások közepette. Most pedig beszéljünk a fizikai világról, amit én nemes egyszerűséggel ÉlményParknak neveztem el, mivel ez a név a legtalálóbb arra, milyen jellegre is érdemes gondolni, ami a pozitív lényegét célozza. Az ÉlményPark telepítéssel persze nem csak a fizikai világgal kerül kapcsolatba az, aki ezt elindítja, mert az álomtartományoknak is van fizikai kiterjedésük, elég ha csak az álmaidra gondolsz, amikor alszol. A harmadik szemre amúgy ez is a bizonyíték, hisz ilyenkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. Aki ezt telepíti, egy komplex dolgot telepít, ami tele van automatikus és intelligens megoldásokkal, mivel nekem is van egy képem arról, egy átlagember (akik számára ez elsősorban készült) mennyire is vannak képben ezzel kapcsolatban, ami ugye inkább a nullához közelít, mint a 100-hoz. Ahogy működésbe lép, azonnal elindulnak benned azok a programok, amikre azt mondanád, hogy ez a megváltás, de ez még nem a megváltás, csak olyasmi, mint egy vírusirtás és egy CCleaner, meg a többi, amit most nem ecsetelnék, mert a lényeget már tudod.

3. ÉlményPark telepítés

Az előző kettőt lehet futtatni az ÉlményPark holoplatform elindítása nélkül is, mivel az ÉlményPark nem gondolkodik kizárólagosságban. E két előbbi alkalmazás lehetővé teszi olyan közreműködők eredményes technikai támogatását, akik olyan elvek mentén haladnak, melyek az ÉlményPark számára elfogadhatók.

Mivel sürgetővé vált az idő, az akkori jövőjelre (=a mostani jelenre) hallgatva még a múltban olyan módon oldottam meg az ez után hetekig eltartó telepítők felsorolását, hogy elég csak egy telepítést elindítani, ami majd automatikusan indítja a szükséges telepítőket, amik így már a holo operációs rendszer részét képezik.

Azaz, ha nem az a szándékod, azaz a műveleted célja, hogy kijelöld a másik oldalról az ÉlményPark határait, ahol már nem szeretnéd az ÉlményParkot (így hozva létre a szórakoztatásodhoz szükséges spirituális technológiát), illetve nincs szükséged olyan katonai segítségre, mely bármilyen tudathálózaton képes észrevétlenül tevékenykedni, akkor logikus, hogy az ÉlményPark Telepítőt kell csak gondolatban elindítanod.
Certainly those who are experienced in magic have never met such philosophy, not do I accidentally write to those who have never dealt with it before. It's not my purpose to deal with it, but rather to use it as you use your mobile phone, but you can't program it. The right knowledge can be easily replaced, which is not really worth pointing from point to point because you will know everything. But aliens who may be hanging on you and have no idea about the computers and the nature of the programs running on them are left behind.

That is, the man gets a technical repertoire that can effectively counter the enemy invaders and the intelligent solutions are needed to avoid the discomfort of the friendly helpers.

Not all of the friends of the helpers are fond of the possibility of being a prisoner of the physical world, so I took two installations separately. They have the ability to draw a border with one to protect themselves from an anomaly that I have "contracted" with beings who would consider me a base enemy, but our goal is common, because I do not want to chaos the universe and they either.

1. Boundary Domain Installation

There are many who have serious untapped intellectual capacity. Usually people who deliberately or accidentally consume drugs. Drugs can also be accidentally consumed if we consider it accidental that you do not know that you are taking drugs. Such cases include a lot of drugs, coffee, alcohol and all fungi, including fried mushrooms, without completeness.

So, if your consciousness has come into contact with other states of consciousness, you can save your own world there (ie not allow it to change unreasonably to something else you don't want) by installing the boundary in thought. Your own world from now on will be like an interactive TV in which they can play and you. This will accurately answer what you believe about it and it will be a positive thing for them to get a lower world into theirs.

Their people who remain in their consciousness in their world become like an embassy who represent another dimension. Apart from them, you and you are no longer able to chaotically freely pass through each other, the part of which you usually take as sexual fantasies for them, which they are not so happy with as you do in the streets of western cities. What happens after the border has been installed I'll be watching with you in the news.

2. Jerk Self

The trouble is that they have to trust me, which I don't want to abuse. But if I start, it is inevitable that other people may be involved, who may be invaders who have no sense of the consequences of their actions. Contacting them can be risky for an average person, but it cannot be avoided, so the solution remains that an intelligent program will do your job until the situation is resolved.

In the past, I was criticized for reaching their goals with jealousy that did not meet the quality criteria. It is clear that I will be playing with the quality version and this has become the Jerk Self. I could have given it a nice name from an opera, but who knows her style is to place most of the content in the name even if I bring out a lot of disapproval.

Above all, we are able to perform operations (support, intervention) outside the Élményark without the need to install the ÉlményPark. That is, we can solve the external problem that we do not cause any problems with our over-presence, and we can do it in a humorous way.

Just one thought to install these. So far, we have provided technical support to the extraterrestrial provinces for those friends of friends who will be very surprised by this, because so far from the physical world they are not used to this great bustle. Now let's talk about the physical world, which I called the ÉlményPark (Park of Adventures) with great simplicity, because this name is the most abundant in what kind of thought it deserves, which is the essence of the positive. Of course, with the ÉlményPark installation, it is not only the physical world that comes into contact with it, because the dream areas also have their physical scope, just if you only think of your dreams when you sleep. The third eye is the proof anyway, because your eyes are not open at this time, yet you can see the pictures. Who installs it, installs a complex thing that is full of automatic and intelligent solutions, because I also have a picture of the average person (for whom this is primarily made) in the picture, which is more like zero than 100. As it becomes operational, the programs that you would say that this salvation is going on will immediately start in you, but this is not the redemption, just something like antivirus and a CCleaner, and the rest that I wouldn't brush up for now you know.

3. ÉlményPark Installation

The previous two can be run without launching the ÉlményPark holoplatform as the ÉlményPark does not think about exclusivity. These two applications allow for effective technical support from contributors who follow the principles acceptable to the ÉlményPark.

Since time has come urgently, listening to the then future signal (= the current present), I have sorted out in the past a list of installers that will last for weeks, just to start one installation, which will automatically launch the necessary installers, are part of the holo operating system.

That is, if you do not intend, that is, the purpose of your action is to mark the boundaries of the Adventure Park from the other side, where you would no longer want the ÉlményPark (thus creating the spiritual technology necessary for your entertainment), or you do not need any military assistance that can operate on any consciousness network to act unnoticed, it is logical that you should start the ÉlményPark Installer only in thought.


Harmadik rész | Part Three

Egy operációs rendszer sem ér sokat programok nélkül. Ilyen programok sokszor kusza álmok és vágyak formájában belőled is áramlanak, ám Holo Játékokat és egyéb dolgokat lehet belőlük csinálni. No operating system can do much without programs. Such programs are often tangled in dreams and in the form of desires, but Holo Games and other things can be done from them.


Negyedik rész | Part Four

Ha nem akarsz magadnak kellemetlenségeket, érdemes kihagyni ebből a papokat, pszichológusokat és a spirituális mestereket. Ám ez nem kötelező, mivel benne vagyok a holo-szórakoztatásban és hátha kisülhet ebből is valami jó. Számodra esélyt jelenthet a középszerűségből való kilépésre, ha meg van benned és a történetedben az a különlegesség, ami alapján sztárrá válhatsz, ami pedig a halhatatlanság felé vezető egyik (számodra is elérhető) út.

Vállalhatsz több melót is, ám érdemes jól összeállítani a portfóliót, nehogy túlvállald magad, bár erre is vannak (már) automatikusan induló megoldásaim!
If you do not want inconvenience to yourself, you should miss out on the priests, psychologists and spiritual masters. But it is not obligatory because I am in holo entertainment and it may be a good thing. You may have the chance to quit mediocrity if you have the specialty in your story and that you can become a star, which is one of the ways leading to immortality (accessible to you).

You can also do more tasks, but it is worthwhile to compile the portfolio well, so that you do not overdo it, even though there are (already) automatically starting solutions!End of Quick Tour