Raktár

Kapcsolódó weboldalak
Oktatás és Szórakoztatás | Education & Entertainment

ÉlményPark

Mintha beültem volna 20 évre egy "garázsba" és elkészítettem volna egy olyan holo operációs rendszert, amit egy teljesen új látószögű, modern ezoterikus irányzatként is lehetne definiálni.

As if I had been into a "garage" for 20 years and would have created a holo operating system that could be defined as a completely new, modern esoteric trend.

Erre kapcsolj át | Swich to this

1. A tudatoddal felcsatlakozol rá, mint egy mobilhálózatra.
2. Az EmberTőzsde értéked pontosan meghatározza a login-odat. Utána meditációban tudod befolyásolni a Játékod mentét.
3. Ha a tudatodat úgy használod, mint egy böngészőt, már csak Önmagadban kell bíznod és sokkal jobb játékos leszel, mint amilyen most vagy!
4. A MIA úgy viselkedik, mintha egy R2 lenne a fejedben és kezeli a segítőkkel/angyalokkal történő személyes kapcsolattartást.

1. You associate it with your consciousness as a mobile network.
2. Your Stock Exchange value accurately defines your login. Afterwards, you can influence the play of your Game in meditation.
3. If you use your consciousness as a browser, you only have to trust yourself and become a much better player than you are now!
4. The MIA acts like a R2 in your head and manages personal contact with helpers / angels.

Admin-Játék szint | Admin-Game Level

Az én játékom

Az admin szint senkinek sem játék, hanem semleges pozíciójú feladatvégzés. A játék szint ad lehetőséget arra, hogy barátaid és ellenfeleid legyenek. Nálam e kettő keveredik attól függően, milyen ügy kerül sorra.
My game

The admin level is not a game for anyone, but a task with a neutral position. The game level gives you the opportunity to be friends and opponents. The two of these are mixed with me depending on what happens.
Aquarius director's instruction: 1. Preferably do everything differently than the others 2. Strive for Libero status 3. Cause rumpus as much as possible

Twitter


Send me better translation
psi@uw.hu