Hungarian (original)

A világ egyik problémája az, hogy olyan entitások tudatai jutottak be a Föld Hologramba, akik a saját világaik szabályait alkalmazzák, teljesen figyelmen kívül hagyva, hogy ez egy teljesen eltérő világ. Nem beszélve arról, ez nem egy általuk megszokott hologram és az emberi alakjaik elfelejtették, kik is ők. Lett múltjuk, családjuk, barátaik, munkahelyük és saját életük. Adott tehát az ember, aki semmiről sem tud és a lény a következő szinten, aki egy teljesen más világban él. Ennek oka nem biztos, hogy ez a "gonosz" lény, hanem lehet az is, hogy úgy emelkedtünk fel az ő szférájukba, mint egy (számukra) anomália. Tehát ez a rendezési folyamat, amit végzünk számukra is lehet maga a megváltás. Ám a világuk olyan, hogy engedély nélkül semmit sem lehet tenni és ők semmire sem adnak engedélyt, így ezt megelőlegezzük abban bízva, utólag örülni fognak neki.

Vannak azonban olyan emberek (és népek), akik több információval rendelkeznek a kelleténél és olyan is előfordul, hogy emberi szinten élnek vissza ezzel akár a lény rovására is. Egy ilyen helyzetben egy olyan ember felbukkanása, mint én eléggé váratlanul rendezi át a hatalmi viszonyokat és a világot, így előtte kellett biztosítanom minden szükséges feltételt. Amíg nem egyesül a visszatérő tudatom az állandó megszállási kísérletek alatt álló testemmel, addig a játék az ellenható erők kontra az én ügyességemről szól. Mivel a világlátásom fejlesztői és nem játékosi, nincs olyan mágikus erő, aki képes lenne engem legyőzni. Aki azonban játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a játékot. Megtehetném, hogy egy gondolattal elintézem ellenfeleimet, ám akkor kizárom magam a tanulási élethelyzetekből, az edzéslehetőségekből és újra felvetődik a kérdés, hogy mi lesz utána. Akik ezt nem látják át, azonnal lehülyéznek, ami akkor aggasztó, ha ez a kelleténél többször történik. Aki így tesz, azzal két dolog történhet. Kiesett ebből a játékból vagy bizonyította, hogy még nincs erre felkészülve. Aki csak a saját hatalmában képes gondolkodni, egy saját világba kerül, ahol csak ő van. Ezt hívom tanulóvilágoknak, ahol a következő lecke a közösségbe lépés, amiből nagyon könnyű visszabukni ebbe a saját világba.

A legtöbb ilyen ember a lény megszállása miatt át is vette a lény viselkedési- és jellemmintáját úgy, hogy erről nem is tud. Kívülről nézve diktatórikussá válik megnövekedett spirituális erővel, ám mivel az ember semmiről sem tud, a maga látószögén rendelkezik (innen nézve) isteni hatalommal, ami könnyen tönkre is teheti a világot, hisz a segítők sem mernek ellentmondani a főnöküknek. Itt csak egy mindenkitől független jó szándékú és hozzáértő erő léphet fel és itt érthetitek meg, miért ilyen szigorú a személyzeti politikám. Ide nem lehet pénzzel, behízelgéssel bejutni, csakis saját teljesítménnyel a szükséges próbák után.

Biztosan sok hiszti és harc kerekedik ki ebből, de a pozíció rendezésének terve a következő:

Játékszint játékpozíció
Eddig ez volt az egyetlen, ami azt a problémát okozta, hogy a feladatvégzők a játékosok hatalmába kerültek. Ez után csak a játékosok szintje, akik isteneknek/angyaloknak nevezik magukat.

Játékszint adminpozíció
Azok a fejlődni kívánó játékosok, akik felismerték a problémát és lemondásokra is képesek, hogy helyreállítsák a játékot.

VÁRÓ
A szintlépéshez szükséges felkészülési nyugalom és idő zónája, valamint azok kerülnek ide, akik pl. belépésre, ítéletre várnak.

Adminszint adminpozíció
10 éves időléptékű, rendszerszintű feladatok elvégzésére jogosító meditatív létállapot. Ez a valódi isteni szint.

Adminszint játékpozíció
Az adminszinten lévőknek is szükségük van pihenésre, szórakozásra, valamint a játékszint által okozott problémák megoldására. Jelenleg tesztelés alatt! Ide csak az admin-admin szintről lehet érkezni.


English (translation)

One of the problems in the world is that the consciousness of entities in the Earth Hologram who apply the rules of their own worlds completely ignores the fact that it is a completely different world. Not to mention, it's not a hologram they're used to, and their human figures have forgotten who they are. Their past, their families, their friends, their jobs and their lives have been. So there is the man who knows nothing and the being on the next level who lives in a completely different world. The reason for this is not necessarily that it is the "evil" being, but it may also be that we have risen into their sphere as an anomaly for them. So this sorting process we do can be the salvation for them. But their world is such that, without permission, nothing can be done and they do not give any permission, so we will advance it with confidence, and will be happy with it afterwards.

However, there are people (and nations) who have more information than they need, and they also live on human level, even at the expense of the creature. In such a situation, the emergence of a person like me is quite unexpectedly transforming power and the world, so I had to provide all the necessary conditions before. Until my recurring consciousness unites with my body under constant invasion attempts, the game is about opposing forces versus my skill. As a developer of my worldview and not a player, there is no magic power that can overcome me. However, anyone wishing to win without a game does not deserve the game. I could try to kill my opponents with a thought, but then I'll exclude myself from learning life situations, training opportunities, and ask again what's going to happen. Those who do not see this are calling me stupid, which is worrying if it happens more than necessary. Those who do so can do two things. He was out of this game or proved that he was not yet prepared for it. Who can only think in his own power is going to his own world where he is alone. This is what I call student worlds, where the next lesson is going into the community, which makes it very easy to get back into this world.

Most of these people took over the behavior and character of the creature because of the invasion of the being without knowing it. From the outside, he becomes a dictatorship with increased spiritual power, but since man knows nothing, he has (from this perspective) divine power, which can easily ruin the world, as the helpers do not dare to contradict their boss. Here, there is only one well-intentioned and competent force that is independent of everyone, and here you can understand why my staffing policy is so strict. It is not possible to get in with money, adulation, only with its own performance after the necessary tests.


Certainly there are a lot of beliefs and struggles out of this, but the plan to sort the position is:

Game level game position
So far, it was the only one that caused the problem that the task-finishers came into the hands of players. After that, only the level of players who call themselves gods / angels.

Game level admin position
Players who want to evolve and who have recognized the problem and are able to resign to restore the game.

WAITING
There is a zone of preparation for calmness and time required for leveling, as well as those who are eg. waiting for entry, judgment.

Admin level admin position
A meditative state of existence of 10 years time-scale system-level tasks. This is the true divine level.

Admin level game position
Admins also need relaxation, fun, and solving problems caused by the level of play. Currently under testing! Only from admin-admin level here.