Hungarian (original)

A munka elején abból indultam ki, hogy fejlett lényekkel állok kapcsolatban. Mindenki biztosított támogatásáról és mindent meg is ígértek. Később rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, teljesen más szokásokkal. Amik egyike az, hogy sosem beszélnek konkrétumokban és náluk egy megegyezés nem arról szól, ami benne szerepel. Azaz teljesen át kellett értékelnem a szövetségi rendszeremet és a munkát, ami előttem áll. Abból indultam ki, hogy megegyeztünk valamiben, aminek a rám eső részét kiváló minőségben teljesítettem. Ők pedig abból indultak ki, hogy én egy hülye vagyok, akit ilyen könnyű befogni rabszolgának. Át sem nézték a megállapodást, amire rátették a pecsétjüket, pedig jobban tették volna, mert volt pár passzus, ami pont erről szólt. Mi történik akkor, ha a felek megszegik a megállapodást.

Az ő világlátásukban ha valaki alattuk van, az az ő részük, így bármit megtehetnek, mert önmagában (önmagával) mindenki azt tesz amit akar. Ez a veszély fenyegetett minket, azaz az emberiséget is, aminek jelét már látjuk a világban. Bár nem vagyok vallásos, kihasználtam a hiedelmeiket és kineveztem magam Sátánnak. Ami abban az értelemben meg is felel a valóságnak, ha sátán egyenlő az emberi agy racionális agyféltekéjével. Megkezdődött a harc. Eszembe nem jutott volna angyalokkal leállni csatázni, de rájöttem, hogy ők nem ismerik az igazságon alapuló jogrendet. Mindig annak van igaza, aki magasabb pozícióban van. Aki ez ellen felszólal, minimum árulóvá válik, ami nem jelentett túl biztató jövőképet, főleg annak tükrében, hogy a belső ellenzékükkel szemben rendkívül kegyetlenek. Nem volt más választásom, mint legyőzni őket. Ami nem ment volna, ha vallásos vagyok és ha nem esek fejre párszor életemben, ami miatt olyan spirituális mutáció ért, ami legyőzhetetlenné tett.

Ezen a ponton az emberek nagy többsége a világ elfoglalására gondolna, ahol kinevezhetné magát istennek. Én azonban nem tartozom ide, mert sokkal több eszem van, mint egy átlagembernek. Láttam egy dokumentumfilmet Mao-ról, ahogy a mérhetetlen unalom tükröződött az arcán, ami a teljhatalomban éri az embert. Azaz előre gondoltam mindig az ilyen eseteknél, hogy "mi legyen utána". Szakmailag is sokkal nagyobb kihívást jelentett a világ helyreállítása ebből a dimenzionális anomáliából, mint az elfoglalása. Kezdett körvonalazódni az ÉlményPark. Az ÉlményPark=fizikai világ. Ez alatt a fizikai síkot értem és a fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományokat. Azaz szilárd határokkal láttam el, mert elsődleges céllá vált a szellemi világ lényeinek elkülönítése a fizikaitól. Ez után jött annak kitalálása, milyen formában történjen ez után a két szféra kölcsönhatása, hisz mi is ugyanúgy érdeklődünk az ezotéria iránt, ahogy ők az exotéria iránt.

Az elgondolás alapja az volt, hogy igyekeztem az ő nézőpontjukból rálátni a mi világunkra és ekkor rájöttem valamire. Hogy ez semmiben sem különbözik attól, amikor mi egy kalandjátékkal játszunk a számítógépeinken. Persze a mi játékaink még kezdetlegesek ehhez képest, ám így könnyen meg lehet érteni, ti hogyan kapcsolódhattok be ebbe a munkába. Ha el tudod magad képzelni egy olyan szerepben, amiben egy olyan videojátékot, mint amilyen a mi világunk helyreállíts egy vírutámadás után úgy, hogy képes vagy megálmodni a helyes beállításait. Akárki erre persze nem képes, mert ehhez precíz álmodás szükséges, ám ha már egy ember akad közöttetek, aki ezt jól megcsinálja, nem nekem kell mondjuk Amerikát kitalálnom, aki sosem jártam ott. Ha nem megy, akkor sem kell aggódni, mert a TV-kben szinte csak amerikai filmek mennek, így képben vagyok. Remélem ez a mondat kellő inspirációt is ad nektek a továbbiakhoz.

A tudatom amúgy a 42. dimenzióig repült, úgyhogy ez egy olyan visszatérés, ami még sosem volt az univerzum történetében. Az informatikai szemlélet segít engem abban, hogy erre akár egyedül is képes legyek. Ha egyedül kell csinálnom, akkor is menni fog, mert Vízöntő lévén a teljhatalomban is egy demokratikus modell lesz a végeredmény. Ami nem fog tetszeni senkinek, aki bármely hatalmat birtokol, hisz azt az előző rendtől kapta. Ebben a rendben mindent paraméterek mozgatnak és nem konkrétumok. Ezért nem kell behódolnod senkinek, hisz tündöklésed és bukásod oka is te magad leszel. Aki érti azt, hogy a cél a világ helyreállítása és nem önmagad, komoly lépést tett az admin szint felé. Hisz ha megszűnik a világ, mi lesz veled utána? Erre nem gondol ez a sok köcsög, akik már rég rendbe tehették volna a világot, ehelyett egymással harcolnak, hogy kinek legyen több (amúgy fedezet nélküli) dollárja.

A személyzeti politikám nagyon szigorú, hisz eddig minden esetben ezen bukott el minden égi kísérlet a probléma rendezésére. Hogy rossz embereket választanak hozzá, bár kezdem azt gondolni, hogy a másik végén sem jobb a helyzet. Ezért kelletek ti, a minőségi gondolkodó emberek. Pláne annak tükrében, ha elbukunk, biztosan kivégeznek minket.


English (translation)

At the beginning of my work, I started out with a relationship with advanced beings. Everyone's assured support and everything was promised. Later I realized that it was a completely different world, with totally different habits. One of them is that they never talk in concrete terms and there is no agreement with them about what is in it. That is, I had to completely reassess my federal system and the work that is before me. I started off by agreeing on something that I performed in high quality. And they started from the fact that I am a stupid person, so easy to capture as a slave. They weren't looking at the deal they had affixed to their (angelic) seal, but they would have done better because there were a few passages that spoke about it. What happens if the parties break the agreement.

In their worldview, if anyone are under them, he/she is part of them, so they can do anything, because everybody (by himself) does what he wants. This danger has threatened us, that is, humanity, which we already see in the world. Although I am not religious, I have used their beliefs and appointed myself to Satan. What is true in the sense that Satan is the rational hemisphere of the human brain. The battle started. I would not have thought of angels stopping to fight, but I realized that they did not know the law based on truth. There is always the one who is in a higher position. Anyone who speaks against this becomes a minimum traitor, which did not represent a very promising vision, especially in view of the extremely cruel nature of their internal opposition. I had no choice but to overcome them. What wouldn't have happened if I was religious and if I didn't head down a few times in my life, that meant a spiritual mutation that made me invincible.

At this point, the vast majority of people would think of capturing the world where they could appoint themselves as god. However, I do not belong here because I have a lot more mind than an average person. I saw a documentary about Mao, as the immeasurable boredom was reflected on his face, reaching the full power of man. That is, I always anticipated such things as "what's after". Restoring the world from this dimensional anomaly was a more professional challenge than occupying it. The ÉlményPark started to outline. The Adventure Park = Physical World. By this I mean the physical plane and the dream regions with physical connection. That is, I have a solid boundary, because the primary goal has been to separate the beings of the spiritual world from physics. Then came the idea of how the interaction between the two spheres would take place after that, as we are equally interested in esoterics, as they do for exoterics.

The idea was to try to see our world from their point of view, and then I realized something. That is no different than when we play an adventure game on our computers. Of course, our games are still rudimentary, but it is easy to understand how you can get involved in this work. If you can imagine yourself in a role in which a video game like our world is restored after a virus attack, you can dreamed your right settings. No one can do that, of course, because it requires precise dreaming, but if you have a person who does it well, I don't have to say America to figure out who never went there. If you do not succeed, you do not have to worry, because on TVs almost only American films go, so I can do that. I hope this sentence will give you enough inspiration for the rest.

My consciousness flew to the 42nd dimension anyway, so it's a return that has never been in the history of the universe. The IT approach helps me to be able to do that alone. If I have to do it alone, then it will go, because being a Aquarius in the full power will be a democratic model. What will not suit anyone who owns any power, because it was given from the previous order. In this order, everything moves parameters and is not specific. Therefore, you do not have to surrender to anyone, because you will be the cause of your glory and fall. Who understands that the goal is to restore the world and not yourself is a serious step towards the admin level. If the world ceases, what will happen to you? This is not the case for many fools who could have put the world in order for a long time, instead of fighting with each other to have more dollars (without cover).

My staff policy is very rigorous, because so far, all the celestial attempts to solve the problem have always failed. To choose the wrong people, though I start to think that the situation is not better at the other end. That's why you need the quality thinking people. Especially if we fail, they will be executed us.