Modern Ezotéria | Otthon egyedülModern Esotheric | Home alone
   
Közel 20 évet töltöttem el egy lakásban, mely során rájöttem, hogy teljesítményem egyedi és megismételhetetlen, már ami a mögöttem lévő teljesítményt illeti. Előtte volt pár fejsérülésem, amik után sikerült úgy újrarendezni a tudatom, hogy az eredmény mindig jobb lett, mint volt. Azt is felismertem, hogy olyan spirituális mutációm van, aminek nincs párja. Ezek ellenére az ezotériát az egyéni utamon járom és azon is kívánok maradni.

Ennek az oldalnak a célja, hogy a tudásomat és tapasztalataimat megosszam az érdeklődőkkel.
I spent almost 20 years in an apartment, where I realized that my performance was unique and unrepeatable, as far as the performance behind me is concerned. Before that I had a few head injuries after which I managed to reorganize my knowledge that the result was always better than it was. I have also realized that I have a spiritual mutation that has no matching pair. Despite these, I go to the esoteric path on my individual path and want to stay on it.
The purpose of this site is to share my knowledge and experience with those interested.

Miért otthon és egyedülWhy home and alone
   
Ha annak idején nekem rendelkezésemre állt volna ez a weboldal, teljesen más utat járok be. Utólag nem érdemes azon filozofálni, hogy mi lett volna ha, de biztosan elkerülök pár olyan élethelyzetet, amibe azért kerültem, mert adatgyűjtésben voltam és bizonyítékokat kerestem a spirituális világ létezésére. A tudományos szemléletű istenkutatás csakis olyan embernek lehet sajátja, aki meg sincs keresztelve, mégis érdeklődik a terület iránt. A munkásságom arra mindenképp jó, hogy mindenki összevesse a saját hitével és tudásával, hisz itt egy mindentől és mindenkitől független kutatás zajlik, aminek meg is van az eredménye, azonban ez jelentősen túlmutat a hétköznapi valóság megértési szintjén.
Azt bátran kijelenthetem, hogy senkinek sincs szüksége papokra, gurukra, mesterekre ahhoz, hogy önmagát fejlessze és olyan spirituális beavatásokhoz jusson, amiket mindenki úgy hisz/tud, hogy csak onnan beszerezhetők. Ugyanis ezek a beavatások értéket képviselnek, amik mások számára is azok. Jobb, ha ezeket a kérdéseket magad intézed és nem kell előzetes bizalmat helyezned olyan emberek felé, akikről nem tudsz semmit, csak hiszed amit hiszel.
If I had access to this website at that time, I would go a completely different way. In retrospect, it is not worth philosophizing what it would have been, but I will surely avoid some of the life situations I came to because I was collecting data and looking for evidence of the existence of the spiritual world. Scientifically oriented divine research can only be one of those who are not baptized, yet are interested in the field. My workmanship is definitely good for everyone to compare with their own faith and knowledge, because here there is an independent research of everything and everybody that has the result, but it goes far beyond the level of understanding everyday reality.
I can safely say that nobody needs priests, gurus, masters to develop themselves and get spiritual initiations that everyone believes can only be obtained from there. These initiations represent a value that they are for others. It is better for you to deal with these issues yourself and you do not have to put your trust in people you don't know about, just believe what you believe.

Mire törekedjWhat to do
   
Ha ezt komolyan gondolod, tudomásul kell venned a következőket. Az eddig élt életedet mindenképp elveszíted és elveszíted azokat az embereket, akik ma körülvesznek. Lehet úgy is, hogy nem gondolod komolyan, ebben az esetben azonban később fogod komolyan gondolni és ezek akkor lesznek számodra érvényesek. Velem is az történt, hogy amikor ezzel először kapcsolatba kerültem, rájöttem, hogy ez egy valós dolog, azonban még korainak éreztem és 10 év telt el a fizikai világban, mire belemélyedtem. Azért fogod elveszíteni a körülötted lévő embereket, mert olyan belső fejlődésen fogsz átesni, amit ők nem fognak érteni és csak azok fogják elfogadni közülük, akik benned nem egy szerepet látnak, amiből ők is profitálnak, hanem elfogadnak akkor is, ha változol.

A tanácsaim a következők:
1. Teremtsd meg magadnak egy hosszabb meditációs ciklus anyagi feltételeit, hogy ne legyél senkinek kiszolgáltatva. Ez idő alatt az az elsődleges célod, hogy a Belső Világod megnyisd és felfedezd. Ezt csak magányban lehet úgy végezni, hogy közben függetlenítened kell magad a Külvilágtól. Ha nem tudsz annyi pénzt szerezni, hogy évekre el tudj vonulni egy lakásba, akkor olyan embereket keress, akik gondoskodnak rólad úgy, hogy nem terhelnek rád emiatt feszültséget. Régen ezért mentek az emberek kolostorba, én azonban egy egyéni útról beszélek, amit nem lehet bandázva bejárni.
2. Kösd ki az ajtócsengőd, vedd ki a moobiltelefonod akkumulátorát, még a SIM kártyát is és tedd be egy fiókba. Ne hívj vissza senkit és ne nyiss ajtót senkinek. Mivel a Szíved és az Egód ellenséges aspektusa védekezni kezd, mindent meg fog tenni azért, hogy téged megzavarjon és kizökkentsen, amit más emberek képében fog megkísérelni. Ezt megérteni csak később fogod, amikor rájössz, hogy az emberek egy láthatatlan tudathálózat részei, ami már a kollektív tudat birodalma.
3. Természetesen ez egy folyamat, ami fel is gyorsulhat, ha készen állsz rá. Semmiképp ne ijedezz attól, ami a fejedben történik. Ugyanis az agyad az a szerv, aminek jóval több érzéke van annál, mint elsőre azt gondolod és ezek kifejlesztése tulajdonképpen az egyik célod is. Bármi, hangsúlyozom bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod, mert csak a nyugalom az egyetlen olyan állapot, amiben a legtöbbet tudod magadból kihozni.
4. Ne borulj le senki előtt és ne higgy el senkinek semmit. Csakis önmagadnak higgy és csakis önmagadban bízz. Bízhatsz másban is, ám tudnod (vagy érezned) kell kinek, mikor és meddig. Beleértve engem is, mert te is egyéni utat jársz és én is. Ezek az utak haladhatnak együtt is, ám egyszer biztosan más irányt vesznek.
5. A meditációd kezdd önmagad átprogramozásával. Ez egy olyan időszak, amiben egyenként veszed elő a témákat és elgondolkozol rajtuk. Addig, amíg el nem döntöd, egy adott dolog mennyire is fontos neked valójában. Érdemes önmagaddal őszintének lenni, mert ha átvered magad, később kell ezt pótolnod. Itt nem történik más, mint az értékrendedet állítod be saját magadnak és ha jól csinálod, minden ilyen után egyre kisebb lesz a remegés a lábaidban.
6. Minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. Egy nyugati civilizációban élő ember számára az a legkedvezőbb világértelmezés, ha az általad ismert világ egy olyan holografikus videojáték, amiben benne játszol. Ebben az értelmezésben sokkal könnyebb lesz megértened mindent, amit történt, történik és történni fog veled.
7. Bár sok isten szerepel a Színpadon, istent továbbra is önmagadban találod. Mivel minden dimenzió istent másképp értelmezi, csakis akkor tudod a magad stabilitását ezen az úton biztosítani, ha csakis önmagadban keresed.
If you are serious about this, you should note the following. You are losing your life so far and you are losing the people that surround you today. You may also not think seriously, but in this case, you will be thinking seriously later and these will be valid for you. It happened to me that when I first got in touch with it, I realized that it was a real thing, but I felt early and 10 years passed in the physical world before I got inside. You will lose the people around you because you will undergo an internal development that they will not understand and will only be accepted by those who do not see a role in you, from which they also benefit, but also accept when you change.

My advice is:
1. Create the material conditions for a longer meditation cycle so that you are not exposed to anyone. During this time, your primary goal is to open and discover your Inner World. This can only be done in solitude, while you must be independent of the outside world. If you can't get enough money to go to a home for years, look for people who will take care of you without putting stress on you. That's why people went to the monastery for a long time, but I'm talking about an individual path that can't be walk with buddies.
2. Disconnect your doorbell, remove the battery of your mobile phone, even the SIM card and put it in a drawer. Don't call anyone back and open the door to no one. Since the enemy aspect of your Heart and Ego is starting to defend your old role, you will do everything to distract and disorient you from attempts by other people. To understand this, you will find it later when you realize that people are part of an invisible network of consciousness, which is already the realm of collective consciousness.
3. Of course, this is a process that can accelerate even if you are ready for it. Don't be frightened of what's happening in your head. Because your brain is the body that has much more sensation than you think at first and its development is actually one of your goals. Whatever I emphasize, whatever happens in your head, you will keep your inner calm because only the calmness is the only state in which you can bring out the most.
4. Do not fall over anyone and do not believe anyone. Believe in yourself and trust in yourself. You can trust someone else, but you should know (or feel) who, when and how long. Including me too, because you are also on an individual journey and me too. These paths can go together, but they will surely take another direction.
5. Start your meditation by reprogramming yourself. This is a time in which you take individual themes and think about them. Until you decide, what a particular thing is really important to you. It is worth to be honest with yourself, because if you scream yourself, you have to replace it later. There is nothing more than setting your value on yourself, and if you do it well, there will be less and less trembling in your legs after all.
6. It all depends on what you know and believe about the world. For a person living in Western civilization, the most favorable world interpretation is if the world you know is a holographic video game you play in. In this interpretation, it will be much easier to understand everything that has happened and will happen to you.
7. Although many gods are on the stage, you will still find God in yourself. Because every dimension is interpreted differently by God, you can only assure your stability on this path if you are looking for yourself.


Milyen támogatást kaphatsz ehhez tőlemWhat support can you get for me
   
Ha a világ egy holografikus videojáték, akkor feltételezhető, hogy ez alatt a közel 20 év alatt létrehoztam valamit, ami megfelelő keretrendszert biztosít ehhez. Az a neve, hogy ÉlményPark Holoplatform és olyan, mint egy 3D vetítésre képes holografikus windows. Rengeteg anyagot írtam és tettem ki a netre, így amit erről elmondhatnék, azt már elmondtam. If the world is a holographic video game, then it can be assumed that during this nearly 20 years I have created something that provides the right framework for this. Its name is Adventure Park Holoplatform and it's like a 3D projection holographic windows. I wrote a lot of material and posted it on the net, so what I could tell you about it has already been said.