Nem vagyok guru és nem vagyok mester. Az ezotériát egyéni úton járom és azon is kívánok maradni. Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem egy eszköz azok számára, akik mesterek és guruk nélküli egyéni utat akarnak bejárni. I'm not a guru and I'm not a master. I go to the esoteric on an individual path and want to stay on it. The ÉlményPark is not a sect and is not a religion, but a tool for those who want to walk a unique path without masters and gurus.


Start  Quick Tour

az új világlátás megértése felé, ami a technikai civilizáció embere számára ideális | to understand the new world view, ideal for the man of technical civilizationFigyelem! Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Az ezotériát teljesen új világlátással vázolom. Akit ez zavar, inkább ne olvassa, amit ezen a weboldalon talál. Attention! I'm not religious and I'm not baptized. I am outlining the esoteric with a whole new worldview. You should not read what you find it disturbing on this website.


Articles | Hozzávalók

"Ne tegyél mással olyat, aminek te sem örülnél, ha más tenné veled és olyan nagy baj nem érhet téged"
"Don't do anything else that you wouldn't be happy with if someone else did it to you and you don't get so much trouble"
Holo Install
Mandala
Racionális Ezotéria


TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS
TEACHING-LEARNING | HEALTH-CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENT