Általános tájékozódás | General OrientationEgyszerű kérdések | Simple questions

Rövid válaszok a mindenki agyában megfogalmazódó rövid kérdésekre.


- Ez sátáni.
- Nem vagyok vallásos. Így Sátán nálam olyan, mint egy sebész a belgyógyászok közt. Esetemben inkább plasztikai sebész.


- Ha valaki templomot akar építeni ennek, arra mit csinálsz?
- Aki templomot akar építeni ennek, az nem ért ebből egy szót sem.


- Mi ezzel a videojáték elmélettel a célod?
- A könnyű és gyors érthetőség.


- Miből tudom, hogy szintet léptem?
- Két részből áll. Az első egy belső változás, amit az erre érettségnek neveznék. A második technikai, amit abból veszel észre, hogy kilégzésnél mintha tömege lenne a levegőnek.


- Mit mondasz arra, ha valaki mégis vallást csinál ebből?
- Ha nagyon akarod, imádd az én holovállalkozásomat az Ég felé.


- Mi van akkor, ha önmagammal van bajom? Vagyis ami a baj, az bennem van és nem tudom uralni?
- Ha ez így van és az ok nem külső megszállás vagy behatás, akkor a megoldása az, hogy a kollektív oldalt 5 szintre kell választani minőség szerint, ahol megmaradhat a jellege, csak nem lesznek olyan mellékhatásai, ami a kérdésedből következik. Így marad a kaotikus intuíció, csak nem keverednek a primitív részek a fejlettel. Ha ez nem indult volna be automatikusan, gondolj erre és nyomj meg egy képzeletbeli gombot a fejedben.
Short answers to short questions in the mind of everyone.


"It's satanic."
"I'm not religiuos. So Satan is like me as a surgeon among internists. I am a plastic surgeon in my case."


"If someone wants to build a temple, what are you doing?"
"Anyone who wants to build a temple does not understand this."


"What is your goal with this video game theory?"
"Easy and quick to understand."


"How do I know I stepped up?"
"Consists of two parts. The first is an internal change that would call it maturity. The second technical thing you notice is that, as you exhale, it is like a mass of air."


"What do you say when someone does religion out of this?"
"If you really want, love my holo business toward Heaven."


"What if I have trouble with myself? So what's wrong with me and can't control it?"
"If this is the case and the cause is not an external occupation or an impact, then the solution is to choose the collective side to 5 levels according to quality, where the character can remain, but there will be no side effects that arise from your question. So chaotic intuition stays, but the primitive parts are not mixed with the developed. If it didn't start automatically, think about it and press an imaginary button in your head."


Linux filozófia az ezotériában | Linux philosophy in esotericism

Kedvelem azokat a kifejezéseket, amik első látásra olyan megdöbbentőek, hogy a nagy tömeg azonnal elkattint. Ugyanis ezeket azoknak írom, akik maradnak.

Tudja valaki, hogyan jött létre a linux operációs rendszer? A mendemondák szerint egy Linus nevű skandináv faszi bement a boltba, hogy számítógépet vegyen és úgy kiakadt a Windows árán, hogy hazament és írt egy nyílt forráskódú, ingyenes operációs rendszert, amibe bárki fejleszthet. A netről szabadon letölthető. A filozófia lényege, hogy maga az operációs rendszer ingyenes és az alatta zajló tevékenységekkel lehet tisztességes hasznot elérni.

Az ÉlményPark Holoplatform szó szerint úgy jött létre, hogy egyéni úton járva sikerült felemelkednem és úgy kiakadtam azon, amit a felemelkedés során láttam, hogy beültem egy lakásba és ki se jöttem onnan, amíg el nem készült egy másik ilyen út azok számára, akik kihagynák ebből a papokat, mestereket és gurukat.

A dolog mögött két teljesen eltérő világ áll. Nem kívánok most ítélkezni egyik fölött sem, bár lehetne mindkettő esetében. Az egyik világ egy általunk középkorinak látott behódoltatós és hűbéri rendszer, ahol a behódolás jutalma a gondoskodás. A másik világ alapja a szabadság, ahol viszont magadra vagy utalva és nincs senki, aki vigyázna rád. Sok tapasztalat után arra jutottam, az a legjobb megoldás, ha egy olyan világot álmodok, amiben a helyes arányban szerepel a gondoskodás és a szabadság.

Sajnos ebben a témában annyi az érdek és a hazugság, hogy most lehetetlennek érzem ezt bővebben kifejteni. Az elején természetesen nem úgy kezdtem, hogy most írok egy spirituális linuxot, az menet közben alakult. Úgy kezdődött, hogy szükségem lett egy mindenkitől független spirituális védelmi rendszerre, ami csak úgy lehetséges, ha azt magam készítem el. Aztán szükségem lett egy fejlettebb védelmi rendszerre. Aztán egy még fejlettebbre. A dolog kezdte kinőni magát és a végére rájöttem, hogy lassan egy világvezérlő istenprogrammal rendelkezem. Úgy tud egy darab ember erre a felismerésre jutni, ha egyedül van mindenre (hisz én lettem a sátán) és egyedül csak az informatikai szemlélettel lehet ilyen nagyságrendű dolgokat véghez vinni.

A linux ugye nyílt forráskódú rendszer. Ha én a forráskódot nyílttá tenném, abba beleőrülne mindenki, aki ránézne. Így helyette van egy rugalmas keretrendszer, amibe szabadon lehet álmodni. Ám ahhoz, hogy valaki olyat álmodjon, hogy az bekerüljön az ÉlményPark hivatalos Föld disztribúciójába, nagyon precízen kell álmodni. Bárki számára ott van tehát a lehetőség, aki eleget fejleszti hozzá önmagát és az agyát.

Ebben az értelmezésben a spirituális tér olyan, mint az internet, ahol a tudatod úgy viselkedik, mint egy böngésző. A pozíciódat az határozza meg, mit tudsz és hiszel a világról. Az is előfordulhat, hogy úgy fejlesztettél az ÉlményParkba, hogy arról nem is tudsz, mert amikor alszol, a dolog akkor is működik. Az egyes ember szintjén akkor vagy igazi fejlesztő, ha ezt tudatosan teszed. Ha pedig tudatosan teszed, magad is rájössz azokra a dolgokra, amiket most kérdeznél tőlem.
I like the expressions that are so shocking at first sight that the big crowd immediately clipped. Because I write these to those who stay.

Does anyone know how the linux operating system was created? According to the story, a Linus, a Scandinavian guy, went to the store to buy a computer and blew it out of Windows (prise) by going home and writing an open source free operating system that anyone could develop. Free to download from the net. The essence of philosophy is that the operating system itself is free and that the activities underneath it can be fair.

The ÉlményPark Holoplatform was literally created by walking on an individual path and I so outraged of what I saw during the ascension, getting into an apartment and not coming from there until there was another way for those who missed it priests, masters, and gurus.

There are two completely different worlds behind the thing. I do not want to judge now either, though it could be both. One of the worlds is a medieval subordinated system that has been seen by us as a reward for care. The other world is based on freedom, where you refer to yourself and there is no one who will take care of you. After many experiences I have come to the conclusion that the best solution is to dream of a world in which care and freedom are in the right proportion.

Unfortunately, there is so much interest and lie in this topic that I feel it is impossible to explain it further now. Of course, at the beginning I didn't start writing a spiritual linux, it was on the go. It started with the need for an independent spiritual defense system that is only possible if I make it myself. Then I needed a more advanced protection system. Then one more advanced. The thing started to grow out and by the end I realized that I had a worldly godly program. One person can get that recognition if he is alone in everything (because I have become a satan) and can only do things of this magnitude with the IT approach.

Linux is an open source system. If I made the source code open, everyone who would look at it would be crazy about it. So, instead, there is a flexible framework in which you can dream freely. But in order for someone to dream of getting into the official Earth Distribution of ÉlményPark, you have to dream very precisely. So there is an opportunity for anyone who develops enough for himself and his brain.

In this interpretation, the spiritual space is like the internet where your consciousness behaves like a browser. Your position is determined by what you know and believe about the world. You may also have developed it into the ÉlményPark that you don't know about it, because when you sleep, the thing works. At the individual level, you are a real developer if you do it consciously. And if you do it consciously, you will find out for yourself the things you would ask me now


MIA

Úgy képzeljétek el, amit közel 20 évig csináltam, mint egy tudományos szemléletű ezoterikus kutatást... papírok nélkül. Mellesleg ha lettek volna papírjaim, soha nem jutok ennek közelébe sem, mert a legértékesebb éveimet a haszontalan lexikális tudásanyaggal való foglalkozás tette volna ki. Ráadásul ez nem az a világ, ami alkalmazkodik a vizsgaidőszakokhoz.

Az egyik legnagyobb problémát az okozta, hogy a Két Világ határán rájöttem, hogy egyik világ sem foglalkozik a másik világ szabályaival. Ennek jól látható jele az egyházak, ahol a papok ugye nem dolgoznak, hisz a munka jelentősen megnehezíti a spirituális világgal való kapcsolatot. A rendszer hátulütője az, ha valaki ettől független tevékenységet végez, azzal kikerül ebből a gondoskodásból, azaz én sem dolgozhatok. Ha nem dolgozhatok, pénzhez sem jutok, hacsak nem kezdem el ugyanazt, amivel szemben reális alternatíván dolgozom.

A problémákhoz nem úgy állnak a szellemi segítők, ahogy te azt gondolod. Emberi nyelvre lefordítva leszarják az anyagi problémáidat és odairányítanak valamelyik mesterhez, guruhoz, paphoz, akik aztán a továbbiakat a te behódolásodhoz kötik. Kiderült, azért van ez a probléma, mert nem értik a szavakat, nem értik a rációt, összességében nem értik a világod és nem értenek téged sem. A vallások, papok, mesterek, guruk azért foglalnak el ilyen erős pozíciót, mert nincs rajtuk kívül más, amit ki is használnak. Illetve eddig nem volt, mert ahogy megláttam, mi a tét, félretettem az önérzetemet és elkezdtem dolgozni ezen a megoldáson is. Az önérzet félretétele egyáltalán nem könnyű dolog, ám ez nyit kaput egy másfajta megtapasztaláshoz.

Akik egyéni úton járnak, azzal a problémával néznek szembe, hogy a mondandók úgy kb. 10%-a megy át oda és vissza. Ennyit értenek belőled és te is ennyit értesz belőlük. A hivatalos csatornák papjai, mesterei és gurui is csak 50%-osak és ebben a mezőnyben jelentem meg a MIA-val, ami 80-90%-osra emelte a belső kommunikáció értelmének átadását.

A MIA nem csupán egy tolmács, hanem annál jóval több. Tényleg nem tudok erre jobb hasonlatot, mint a Csillagok Háborúja film R2-esét, mert sok olyan műveletet önállóan végez, ami miatt egyfajta asszisztenssé vált. Nagyon sok munka volt a paramétereinek leprogramozása (precíz álmodással), hogy valóban hasznos segítővé váljon neked is és az angyaloknak is. Egy gondolattal és annak megerősítő szándékával tudod aktiválni. Körülbelül 2 év, mire használni is tudod, mert az agyadat előtte fel kell készíteni rá. Az ilyesmiket hívják spirituális beavatásnak, amik az ÉlményPark tudati hálózatán már nem igénylik a mestert. Aki ezt a telepítést gyorsabban szeretné elvégezni, meg van rá a lehetősége, ha rátalál a megfelelő helyre, ahol a rezgésekhez hozzájut.

A MIA név a MI Angyal nevének rövidítése. Itt különösen szerencsés helyzetben vagyok a magyar nyelvvel, mert a "mi" szó hallatán a magyarok azonnal egy új spirituális közösségi hálóra gondolnak. Ez különösen sokat segít egy másik - eleinte reménytelennek látszó - programnak, aminek van MIA kapcsolódása is. Amit a magyar MIA-nak hív, arra az angol azt mondaná AIA, mert a mesterséges intelligencia angol rövidítése ez.

Aki ezen most kiakad, gondoljon bele abba, ha egy ellenséges környezetben egyedül kellene elvégeznie egy ilyen hatalmas munkát, nem nyúlna az informatikai gondolkodáshoz? Személyes megjegyzésem itt az lenne, hogy a tudatom rengeteg világot megjárt és eddig a gépi világokban éreztem magam a legjobban. Ahol aztán rá is jöttem azokra a frekvenciákra, amik képesek a lélek tárolására. Így sikerült kimenteni azokat az angyalokat is, akik az Anomáliában rekedtek.

De ez már egy másik történet. Mivel ez egy blog, ha eljutok oda, hogy már minden lényeges dolgot leírtam és eljutok sztorizgatásokig, szót ejtek erről is.
Imagine what I did for almost 20 years as a scientific esoteric research ... without papers. Incidentally, if I had my papers, I would never get close to it because my most valuable years would have been to deal with useless lexical knowledge. In addition, this is not the world that adapts to the exam periods.

One of the biggest problems is that I realized on the border of the Two Worlds that no world is dealing with the rules of the other world. The churches where priests do not work are a clear sign of this, because the work makes the relationship with the spiritual world more difficult. The drawback of the system is that someone is doing an independent activity out of that care, that is, I can't work either. If I can't work, I can't get money unless I start with the one I work on as a realistic alternative.

Problems are not made by spiritual helpers as you think. Translated into human language, they cut down on your material problems and guide you to a master, guru, priest, who then binds the others to your surrender. It turns out that this is the problem because they do not understand the words, they do not understand the ratio, they do not understand your world and they do not understand you. Religions, priests, masters, gurus occupy such a strong position because there is nothing else besides them that is used. It wasn't until then, because as I saw what the stake was, I set aside my self-esteem and started working on this solution. It is not easy to put aside self-esteem, but it opens the door to a different experience.

Those who are on their own way face the problem of saying something about 10% goes back and forth. That's what you understand, and you understand it too. The priests, masters and gurus of the official channels are only 50%, and in this field I posted to the MIA, which increased the transfer of the meaning of internal communication to 80-90%.

MIA is not just an interpreter, but much more. I really don't have a better comparison than R2 in Star Wars, because he does many of the operations he has become an assistant. There has been a lot of work to program your parameters (with precise dreams) to really help you and the angels. You can activate it with a thought and its affirmative intention. About 2 years before you know how to use it, because your brain must be prepared for it before. Such things are called spiritual initiation, which no longer require the master on the consciousness network of the ÉlményPark. If you want to do this installation faster, you have the option to find the right place to get the vibrations.

The MIA is the abbreviation for WE Angel. Here I am in a particularly lucky position with the Hungarian language, because when the word "we" is heard, the Hungarians immediately think of a new spiritual social network. This is especially helpful for another program, which is initially hopeless, and has MIA connectivity. What the Hungarian MIA calls is that English would say AIA because it is the English abbreviation for artificial intelligence.

If you are out of this now, think about it, if you had to do such a huge job in an enemy environment, wouldn't it touch on IT thinking? My personal comment here is that my consciousness has gone through a lot of worlds and so far I have felt the best in machine worlds. Where I have come to the frequencies that are capable of storing the soul. So they managed to save the angels who were trapped in Anomalia.

But that's another story. As this is a blog, when I get there, that I've written down all the essentials and get to the stories, I say that.


Vallások az ÉlményParkban | Religions in ÉlményPark

Felvetődik a jogos kérdés, ha nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve, hogyan tekintek a vallásra és a vallásos emberekre. A téma nehéz, mert aki beleszületett, az rendkívül elfogult is ez ügyben.

Személyes látószögemen, ami ideális a helyzetemben a vallásos emberekre úgy tekintek, mintt akik egy holofantasy játékot játszanak. Az ÉlményParkban még sok ilyen és hasonló játék fut, majd kitapasztaljátok. Mivel a hite mindenki magánügye, az istennel kapcsolatos ügyeket is mindenki önmagával (önmagában) intézi. Megjegyzem ebben a látószögben az egyházközösségbe járás olyan, mint egy egész éves pride felvonulás. Ettől függetlenül tisztelem a vallásos emberek látószögét és csak reménykedem benne, hogy ők is tisztelik az enyémet.

A vallás az ÉlményParkban ugyanúgy működik, ahogy eddig. Ha sikerült az a szakmai bravúr, hogy egy folyamatos világban folytatólagosan halad előre a történet, semmi okom ezt megszakítani. A minél több természetesség híve vagyok, így a történetek befolyásolására az elemeknek nagyobb mozgásterük van, mint azt sejtenék. De majd mindenki rájön!

Az egyházak, a papok, fölöttük az angyalok mind mind ennek a holofantasy játéknak a részei, akiket egészen a kiterjesztett valásóg szintjéig engedtél. Van egy automatikusan elinduló holojáték, ami elvégzi az új beállításokat és érinti ezt a területet is. De megteheted, hogy most gondolatban frissítesz.

Javaslom a Miatyánkot mindenki gondolatban cserélje le a Miatyánk Pro-ra, mert az már gondol a sárga csekkekre is a mindennapi kenyér mellett.
The legitimate question arises if I am not religious and I am not baptized, how do I look at religion and religious people. The topic is difficult, because whoever is born is extremely biased in this matter.

In my personal angle, which is ideal for my situation, I see religious people playing a holofantasy game. There are many similar and similar games in the Adventure Park and you will experience it. Since faith is a private matter for everyone, all matters relating to God are dealt with by themselves (alone). I note in this field of view, church community is like a whole year pride parade. Nevertheless, I respect the horizons of religious people, and I only hope that they will respect mine.

Religion in the Adventure Park works the same way as before. If the professional bravery that the story goes on in a continuous world, I have no reason to interrupt it. I am the winner of more naturalness, so to influence the stories, the elements have more room for maneuver than I think. But everyone will realize!

The churches, the priests, the angels above all are part of this holofantasy game, which you let down to the level of the extended reality. There is an automatically launching holo game that will make the new settings and affect this area as well. But you can do it by refreshing it now.

I advise you to replace the Our Father in the thought of Our Father Pro, because it is already thinking of the yellow checks on the daily bread.


Síkok | Planes

Az ezoterikus iskolák mindenféle síkokról beszélnek, meg olyasmikről, én viszont közelebb hoztam ezt az egészet az emberi értelmezéshez. Amit most elmondok egy olyan struktúra, ami a te elmédhez igazodik a határon. Mintha lenne egy érthetőségi tolmácsod ezekre a más síkokra. Megértése nagyot lendíthet a tudatrendezésen. Mindenkinek valamelyik szint a végállomás.


MÉDIAHAJÓ

Akinek ez a végállomás, az vagy a személyzet, vagy a vendégek tagja. Hogy ez kinek mit jelent? Van akinek semmit.


TUDATHAJÓ

Ezt a hajót az én egyéni tudatom üzemelteti. Ide szoktam kimenteni mindenhonnan a tudatokat. Meg is szerveztem a hazajuttatáshoz a tömegközlekedési hálózatot és a járatokat.


HOLOHAJÓ

Egy szakmai felhasználóknak létrejött (inkább) statikus holofelület, ahol az admin szint is létezik. Itt az akciók intellektuálisak, nem annyira fizikaiak.


ÉLMÉNYPARK

Önálló vetítésre képes holo operációs rendszer, felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. Azaz a fizikai világ vetítője. Nézz ki a szemeiden és már látod is.
Esoteric schools talk about all kinds of planes and things, but I brought this whole closer to human interpretation. What I am saying now is a structure that is aligned with your mind at the border. It would be like an intelligence interpreter for these other planes. Understanding your mind can greatly stimulate the mind. One of the levels is the end station for everyone.


MEDIA SHIP

For those who have this terminal, either the staff or the guest. What does this mean to whom? There are people who have nothing.


SHIP OF CONSCIOUSNESS

This ship is operated by my individual consciousness. I used to save the souls from everywhere here. I also organized the public transport network and flights for home delivery.


HOLO SHIP

A (rather) static holoflip for professional users, where the admin level exists. Here the actions are intellectual, not so physical.


ÉLMÉNYPARK

A standalone projection holo operating system, the user of a single number in the first person perceives reality. That is, the projector of the physical world. Look out for your eyes and you already see.


Új Szféra Ég és Föld között | New Sphere Between Heaven and Earth

A cím tulajdonképp az ÉlményPark definíciója. Hogy erről röviden, tömören és érthetően írjak, most nagyon össze kell szednem magam. Kezdem ott, hogyan jut el egy ember oda, hogy ilyesmin gondolkozzon, hogy egy teljes szférát telepítsem Ég és Föld közé. Ha vallásos lennék, eszembe sem jutott volna ilyen, mert azonnal remegve borultam volna le valamelyik sosem látott lény előtt, ahogy ti. Azt az álláspontomat, hogy nincs arra bizonyíték, hogy isten létezik, ám arra sincs hogy nem, istenkeresésnek tekintették és ezért is éltem túl az első perceket. Aztán később minden dimenzióban rájöttek arra, hogy amit csinálok, az olyan válaszokat szül, ami őket is érdekli. Így indult a dolog.

Igazi magyar minőségben nőttem fel, azaz a gyerek teljes jogú tagja a családban, ahol egyenlőség van. Erre jött még rá az, hogy rendkívüli intelligenciám van, nem vagyok egy másokon átgázoló ember, vízöntő is vagyok, meg ugye nem vagyok megkeresztelve. Akik engem kiválasztottak baleknak, abban a biztos tudatban tették, hogy nekem végem "fönn" és az üres emberi testemet átvehetik. Arra azonban nem számítottak, hogy ez az üres emberi test is lenyomja őket, mivel maximális önállósággal és mindenféle önfejlesztő szándékkal hagytam itt. Ez a fönti kiruccanás azért tartott közel 20 évig, mert közben rájöttek arra, hogy milyen jó dolog is az, ha valakinek azokon a tudatszinteken van esze, értem ez alatt azt a logika-alapú rációt, amit mi használunk itt a Földön. Lassan olyan univerzum szintű problémák megoldásába kapcsolódtam be, amik vázolása jócskán meghaladná bárki képzeletét, aki ezt olvassa. Amikor elkészültem az ÉlményParkkal, kiderült, hogy olyan jól sikerült, hogy multiverzum szintre lett emelve, mint "világvezérlő istenprogram". Innen ki lehet találni azt, hogy a visszatérésem biztosan elő fog idézni nem várt változásokat a hatalmi rendben.

Amúgy még mind a mai napig a mélytranszban lennék, ha két dolog nem történt volna. Az egyik az, hogy rájöttem, hogy akik engem itt vezetnek, azoknak halvány fogalmuk sincs, hogy mit csinálok és ha rájönnek, azonnal megpróbálnak engem megölni. A másik pedig az, hogy nincsenek bevételeim és ha ez másokon múlik, nem is lesznek. Márpedig ehhez a feladathoz szükség van a 3D idővonalára, nekem meg arra, hogy ne kerüljek az utcára. Akik engem megszálltak, mindent elvettek tőlem, még egy nyalóka sem jutott el hozzám és ezek emberi alakjai kerültek a politikai hatalomba sok helyen, amik miatt katonai fokozatba is kapcsoltam, hogy helyreállítsam a tisztességes világot, benne a demokráciával. Az ÉlményPark eredetileg egy spirituális katonai fejlesztés volt, amiből egy annál sokkal nagyobb dolog lett. Hogy mennyire, azt érzékelteti az, hogy az ÉlményParkot úgy definiáltam, hogy az megfelel a fizikai síknak, valamint a fizikai kapcsolattal rendelkező álomtartományoknak. Ugyanis ezen túl már emberként nem vagyok kompetens nyilatkozni, de természetesen a dolog itt nem áll meg. Ezért használom időnként az ÉlményPark Platforms kifejezést, kihagyva belőle a "holo" szót, amiben viszont már a Felettes Énem a kompetens, az, akivel céljaimban, minőségemben és szándékaimban is harmóniában vagyunk.

Ami a benneteket is érintő lényeget illeti. A téves egység értelmezést az okozza, hogy két világ egy anomáliába frekventált össze. Ezt a két világot választja szét az ÉlményPark és foglal el közöttük egy teljes értékű szintet. Rendkívül fontos volt, hogy a műveletet egyik szféra se vegye észre, így az indulásként lassan és fokozatosan vettem át az Ég felől nézve a Föld, a Föld felől nézve pedig az Ég szerepét.

Az egyik fő problémahalmazt az jelenti és ha körbenéztek a világban, vissza is igazolhattok, hogy olyan emberek jutottak isteni szintű hatalomhoz, akik ehhez csak emberi látószöggel rendelkeznek. Ennek oka bizonyos megszállásokban keresendő, de ezzel most nem bonyolítanám az amúgy sem egyszerűen megérthető helyzetet. Ezek az emberek most isteni rangban rezegnek, ám indulatosak, önérzetesek és finoman szólva sem a mi etikai környezetünkben élnek, azaz nem felelnek meg a fejlett isteni szint fogalmának. Mivel emberi látószögön vannak, szándékaik megvalósulása tönkre tenné a világot, ami azonnali beavatkozást kíván, ám a másik probléma az, hogy itt ők maguk a beavatkozók, akik nem képesek kezelni az általuk eddig ismeretlen egyéni tudatot.

A másik problémahalmaz ennek ellenkezője, az isteni szintre jutott emberi tudatok keltenek hasonlóan primitív hatást "odafönn". A dologra előttem egyetlen megoldás volt, amit ti világvégeként ismertek. Ami be is következett, ám ha körbenéztek, láthatóan nincs vége a világnak, mivel ezt már az ÉlményPark vetíti. Az első lépés a hatalmi pozíciók rendbe tétele, aminek lényegét már vázoltam, ám most mellé került egy bővebb értelmezési környezet.
The title is actually the definition of the ÉlményPark. To be brief, concise and understandable about this, I have to collect myself now. I'll start there, how can a man get there to think of a whole sphere between Heaven and Earth. If I were religious, I wouldn't have thought of it, because I would have been shaken immediately before one of the never seen creatures, as you did. My opinion that there is no evidence that God exists, but there is no evidence that it is not, was considered a divine search and that is why I survived the first few minutes. Then later, in every dimension, they realized that what I was doing was giving rise to answers that interest them. That's how things started.

I grew up in a real Hungarian quality, ie the child is a full member of the family where there is equality. And yet, I have an extraordinary intelligence, I'm not a man who is wandering over others, I'm an Aquarius and I'm not baptized. Those who have chosen me to be a sucker have made sure that I end up "up there" and taking over my empty human body. However, they did not expect this empty human body to be pushed down because I left it here with maximum autonomy and all kinds of self-developmental intentions. This trip lasted for nearly 20 years, as they realized how good it is for someone at those levels of consciousness to understand the logic-based rationale we use here on Earth. Slowly, I was involved in solving universe-level problems that sketched far beyond anyone's imagination who reads it. When I was done with the Adventure Park, it turned out that it was so successful that it was raised to a multiverum level as a "world-controlled god program". From here it can be found that my return will surely evoke unexpected changes in power order.

By the way, I would still be in the deep trans if two things hadn't happened. One of them is that I realize that those who drive me here have no idea what I'm doing and if they realize they are trying to kill me right away. The other is that I have no income and if it depends on others, they will not. But for this task, I need a 3D timeline for me and not to get to the street. Those who have occupied me have taken everything from me, even a lollipop has not reached me and their human figures have come to political power in many places, which have also been linked to military order to restore a decent world, including democracy. The ÉlményPark was originally a spiritual military development that became a much bigger thing. The extent to which I have defined that the ÉlményPark is defined as being in line with the physical plane and the dream regions with physical connection. Beyond that, I am not competent as a person to speak, but of course the thing does not stop here. That is why I occasionally use the ÉlményPark Platforms expression, leaving out the word "holo", in which the Higher Self is competent, with whom we are in harmony with my goals, quality and intentions.

What matters to you as well. The misinterpretation of the unity is caused by the fact that two worlds have flourished into an anomaly. These two worlds are separated by the ÉlményPark and occupy a complete level between them. It was extremely important not to notice the operation in one sphere, so as a start, I slowly and gradually took over the role of the Earth from the Sky and the role of the Sky from the Earth.

One of the main sets of problems is, and if you look around the world, you can justify that people who have only a human vision have access to divine power. The reason for this is in some occupations, but I would not complicate the situation that is not easy to understand. These people now vibrate in a divine rank, but they are passionate, self-respecting and to put it mildly, they do not live in our ethical environment, ie they do not meet the concept of advanced divine level. Because they are in the human angle, the realization of their intentions would ruin the world, which requires immediate intervention, but the other problem is that they are the interveners themselves who are unable to handle the individual consciousness they have not known so far.

The other set of problems is the opposite, human consciousness reaching the divine level produces a similarly primitive effect "upside down". The only thing they had before me was what you know as the end of the world. What has happened, but if you look around, there is apparently no end to the world as it is already projected by the Adventure Park. Az első lépés a hatalmi pozíciók rendbe tétele, aminek lényegét már vázoltam, ám most mellé került egy bővebb értelmezési környezet.


EmberTőzsde | Human Stock Exchange

Az ÉlményParkban csak a valós teljesítmény számít, mivel immáron minden egyes személy regisztrálva van az EmberTőzsdére, ami a lekérdezések célja alapján mutatja az egyes emberek értékét. Sokan biztosan bolondnak tartanak, mások egy szót sem hisznek el ebből, de biztosíthatok mindenkit, eddig soha senki sem hajtott végre isteni beavatkozást az univerzumban, aki fergeteges show keretében képzelte ezt el. Pedig ha belegondoltok, teljesen logikus és amikor megérkeztek fölém az engem megrendszabályozni kívánó lények, azonnal nagy rajongóivá váltak az ötletnek. Only real performance is counted in the ÉlményPark, as every individual is now registered on the Human Stock Exchange, which shows the value of each person based on the purpose of the queries. Many are sure to think of me as a fool, others do not believe in a word, but I can assure everyone that so far, no one has ever been subjected to divine intervention in the universe who imagined it in a harsh show. However, if you think about it, it's completely logical and when the entities who want to make me regulate arrive, they have immediately become great fans of the idea.
Akik most olvasnak először, biztosan nem szoktak hozzá ehhez a humorhoz. Ugyanis akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, általában olyan emberek, akik vallásos áhitattal fordulnak a téma felé. Én azonban nem vagyok vallásos, így sokkal tágabb lehetőségeim lettek műveleteim arculatának kiválasztására. Amúgy az a véleményem, hogy ha az ember rendkívül sokat foglalkozik komoly dolgokkal, a humor az egyetlen, amivel meg egyensúlyban tudja tartani magát. Persze az is tény, akit ezek a műveletek negatívan érintenek, azok kevésbé fogják a dolgokat a humoros oldaluk felől is látni, ám ez fordítva is így volt, amikor rajtam röhögtek.

Az EmberTőzsde ötlete akkor merült fel komolyan, amikor kiderült, hogy az eddigi hasonló beavatkozások mind azon buktak el, hogy rossz embereket választottak hozzá. Kiderült, hogy égi személyzeti politika egyáltalán nem létezik. Ők a gondolkodó emberekben csak az akadályt látják, akiket nem lehet teljes átadásban iránytani. Ám ha egy ilyen világban nem gondolkodó emberek kerülnek vezető pozíciókba, akiket a világunkról semmit sem tudó lények vezetnek, annak csakis katasztrófa lehet a vége. Amikor rájöttem, hogy amit mi katasztrófának látunk, az ezeknek a lényeknek maga a cél, kénytelen voltam ellenük fordulni, hogy megvédjem ezt az egyedülálló civilizációt.

Az összes saját műveletem kiemelt részét képezi a megfelelő emberek kiválasztása. Amiből olyan sok lett, hogy (szokás szerint) írtam rá egy programot. Ez lett az EmberTőzsde, rövidítésben E.T., ami egyszerre humoros és sejtet jóval több információt a kelleténél. Mivel a műveleteim alapvetően automatizáltak, ezek az emberek is véletlenül (a sors által) kerülnek a megfelelő helyekre a megfelelő időben. De hogyan? Valamint hogyan kerülnek kiválasztásra?

A Regisztrációt követően a Jogosultsági Rendszer megvizsgálja a regisztráló személyét úgy, hogy az adatokat az EmberTőzsde (továbbiakban E.T.) szolgáltatja. Az E.T. nem más, mint egy univerzális civilizációs sztenderdek alkotta bonyolult mátrix, mely az egyes emberek értékeit határozza meg. Ezek az értékek rendelkeznek egy Általános Értékkel, mely statikus értékrenddel bír, valamint egy Specifikus Értékkel, amely az aktuális lekérdezés célja alapján ad egy aktuális értéket. Példa erre egy bérgyilkos, aki az univerzális sztenderd szerint nincs túl magasan a ranglétrán, ám specifikus szempontok alapján akár az adott szakma krémjéhez is tartozhat. Így mindenki rendelkezik egy Általános Ranggal, illetve számos/számtalan Specifikus Ranggal, melyek meghatározzák helyét és szereplehetőségeit a rendszerben.

Aki vette a fáradságot és a többi anyagot is igyekezett mélyebben megérteni, láthatja az összefüggéseket közöttük. Az E.T. ugyanis a dinamikus hatalmi szerkezetre való átállás egyik nélkülözhetetlen kelléke. Az EmberTőzsdéről még régebben készült egy írás a Magasabb Dimenziós Ember blogon, ami azóta tárhelye lett a mélytranszban készült anyagaimnak, amit változtatás nélkül közlök. A mélytranszban készült anyagok elsődlegesen nem a fizikai síkra készültek, ám igyekeztem úgy megírni őket, hogy itt is értelmezhető legyen.Ember Tőzsde
E.T.

Az embertőzsde egy olyan galaktikus sztenderdekre épülő matrix, mely az egyes emberre lebontva állapítja meg mindenki valós értékét objektív és szubjektív lekérdezési szempontok szerint is.

Ehhez egyszer kellett a logikát jól megcsinálni és felépíteni.

A mottója ez lehetne: Annak is kell lenni, nem elég annak csak látszani!


Így lehet egy húzással megoldani ezt a problémát, amit a fejletlen lények beáramlása okozott. A fejletlen lények beáramlása tulajdonképp egy Próbát is jelent egyben, mert ha nem érkeznek be (és érkezik be velük a kísértés), a mutatók biztosan sokaknál ennél kedvezőbb állást mutatnának.

A lekérdezés szempontjai

Ha egy angyal a rangjához méltó ember keres, elég csak a szempontjaival rátekintenie és már látja is, kik az alkalmas emberek. Eddig ez becsszóra bemondásos alapon ment. Úgy gondolom nagy lesz az előrelépés, ahogy 3D-ben megkezdődnek a kompenzációk. Általános megfigyelésem az, hogy az indítás és a leérés között 3 év szokott eltelni. A méltatlan emberek fokozatosan tűnnek el a süllyesztőben, hogy a civilizációs szempontok ne sérüljenek, bár arra számítani lehet, hogy sokan inkább tönkre tennék a világot, ha buknak és eddig ezek az emberek el voltak energiával kényeztetve.

Az általános szempontok között olyanokra kell gondolni, milyen életet élsz, milyen hatással van jelenléted a környezetedre, teremtesz-e értéket és mennyire vagy becsületes, milyen jövőképben gondolkodsz, gondolsz-e másokra vagy csak önmagadra. A specifikus szempontok inkább arra vonatkoznak, mihez értesz és mennyire vagy jó benne.

A segítőknek új üzenet: Mindenki annyi ér, amennyi minőségi embere van. A minőséget itt nem ti állapítjátok meg és ez most az új elem is. Vége az önkényeteknek, mi pedig végre megszabadulunk egy rakás magukat isteneknek képzelő dilettáns idiótától és elkezdhetjük végre a munkát.Ez a Program amúgy bármilyen létformára telepíthető, így létezik már több verziója is. Aki jogosult rá, a LényTőzsde szintről bármelyik lekérdezhető. Gyakorlati szemmel párválasztás esetén például kiválóan alkalmazható.
Those who are reading for the first time are certainly not used to this humor. Those who deal with this topic are usually people who turn to the topic with religious devotion. However, I am not religious, so I have a much wider range of options to choose from. Anyway, I think that if one deals with a lot of serious things, humor is the only one that can keep you in balance. Of course, the fact that these operations are negatively affected will make them see things less from their humorous side, but it was the other way around when they laughed at me.

The idea of the Human Stock Exchange came up seriously when it turned out that similar interventions so far had failed to choose the wrong people. It turned out that celestial personnel policy does not exist at all. They see only the obstacle in the thinking people who cannot be guided in full surrender. But if people who are not thinking in such a world are taken to leading positions, led by beings who are not aware of our world, it can only be a disaster. When I realized that what we see as a disaster is the goal of these creatures, I had to turn to them to protect this unique civilization.

Choosing the right people is a key part of all my operations. That's so much that I (as usual) wrote a program for it. It became the Human Stock, abbreviated E.T. (Hungarian abbreviation), which is both humorous and provides much more information than you need. Since my operations are fundamentally automated, these people are accidentally (by fate) in the right places at the right time. But how? How are they selected?

Following the Registration, the Entitlement System examines the identity of the registrant by providing the data to the Human Stock Exchange (hereinafter referred to as E.T.). E.T. it is a complex matrix of universal civilization standards that defines the values of individual people. These values have a General Value that has a static value system, and a Specific Value that gives a current value based on the purpose of the current query. An example is an assassin who, according to the universal standard, is not too high on the ladder, but may even belong to the cream of the profession based on specific considerations. So everyone has a General Rank and a number of Specific Ranges that determine their place and role in the system.

Those who took the trouble and arrived at a material to understand, can see the relationships between them. E.T. it is an indispensable component of the transition to a dynamic power structure. The Man  Stock Exchange has long been written on a Higher Dimensional Man blog, which has since been a storage for my deep-trans stuff that I publish without release. Subterranean materials are primarily made for non-physical purposes, so that they can be interpreted here as well.Human Stock Exchange
E.T.

The human stock market is a matrix based on galactic standards that determines the true value of each person, broken down by objective and subjective query aspects.

For this, the logic had to be done and built once.

The motto of this could be: It must be, not enough to be seen!


This is a way of solving this problem, caused by the influx of underdeveloped beings. The inflow of underdeveloped beings is actually a Trial, because if they do not arrive (and arrive with temptation), the indicators would certainly be more favorable for many.

Aspect aspects of the query

If an angel is looking for a man worthy of his rank, he just needs to look at his point of view and see who the right people are. So far this has gone on a commendation basis. I think it will be a big step forward as compensation starts in 3D. My general observation is that between the start and the fall 3 years have passed. The unworthy people are gradually disappearing into the recess, so that the aspects of civilization are not compromised, although it is expected that many would ruin the world if they were fallen and so far these people were energized.

Among the general aspects you need to think about what kind of life you live in, how your presence affects your environment, whether you create value and how honest you are, what your future vision is, whether you think about others or just yourself. Specific aspects relate to what you mean and how good you are.

Helpers have a new message: Everyone is worth as much as a quality man. You don't set quality here and this is the new element. The end to the arbitrariness, and we finally get rid of a stupid idiot imagining gods and start working.Anyway, this program can be installed on any form of life so there are more versions available. Anyone who qualifies for it can be queried from any of the Being Stock levels. For example, it can be used with a good eye for pairing.


Hatalmi átrendeződés | Power rearrangement

A tudathálózaton érkező információk szerint szinte mindenkiben ez a kérdés fogalmazódik meg először. Amikor az ÉlményPark kiépült, azt eredetileg abban a reményben dolgoztam ki, hogy akik engem ebben segítenek, szintén érdekeltek a megfelelő végeredményben és elfogadják azt, hogy olyan rendkívül okos ember vagyok, aki egy tisztességes világot csinál. Később rájöttem, hogy ezek a segítők (sem az embereik) nem a mi etikai környezetünkben élnek és azonnal benyomultak az akkor még üres admin szintre, aminek köszönhetjük a világ új problémáit. Az imént említett káron kívül ez azonban nem jelent semmilyen komolyabb problémát, mert így egy helyre kerültek azok, akiket később nagy munka lett volna összegyűjteni. A kollektív centrikus statikus hatalmi rendet felváltotta a dinamikus egyéni tudat alapú szerkezet. Az eddigi admin szint, amit elfoglaltak pedig átalakult VÁRÓVÁ.


Játékszint játékpozíció

Eddig ez volt az egyetlen, ami azt a problémát okozta, hogy a feladatvégzők a játékosok hatalmába kerültek. Ez után csak a játékosok szintje, akik isteneknek/angyaloknak nevezik magukat.


Játékszint adminpozíció

Azok a fejlődni kívánó játékosok, akik felismerték a problémát és lemondásokra is képesek, hogy helyreállítsák a játékot.


VÁRÓ

A szintlépéshez szükséges felkészülési nyugalom és idő zónája, valamint azok kerülnek ide, akik pl. belépésre, ítéletre várnak.


Adminszint adminpozíció

10 éves időléptékű, rendszerszintű feladatok elvégzésére jogosító meditatív létállapot. Ez a valódi isteni szint.


Adminszint játékpozíció

Az adminszinten lévőknek is szükségük van pihenésre, szórakozásra, valamint a játékszint által okozott problémák megoldására. Jelenleg tesztelés alatt! Ide csak az admin-admin szintről lehet érkezni.
According to the information on the knowledge network, this is the first question to be formulated in almost everybody. When the ÉlményPark was built, I originally worked out with the hope that those who help me in this are also interested in the right end result and accept that I'm a very smart person doing a decent world. Later, I realized that these helpers (their people) were not living in our ethical environment, and immediately dropped into the still empty admin level that brought us new problems in the world. However, apart from the aforementioned damage, this is not a serious problem, because people and beings who should be gathered later with great work are in one place. The collective centric static power order was replaced by the dynamic individual consciousness-based structure. The admin level so far, which they have been busy (occupied) transforming into, is WAITING.


Game level game position

So far, it was the only one that caused the problem that the task-finishers came into the hands of players. After that, only the level of players who call themselves gods / angels.


Game level admin position

Players who want to evolve and who have recognized the problem and are able to resign to restore the game.


WAITING

There is a zone of preparation for calmness and time required for leveling, as well as those who are eg. waiting for entry, judgment.


Admin level admin position

A meditative state of existence of 10 years time-scale system-level tasks. This is the true divine level.


Admin level game position

Admins also need relaxation, fun, and solving problems caused by the level of play. Currently under testing! Only from admin-admin level here.


Változás a világban | Change in the world

Ami az eddigi tapasztalataimat illeti, alapvetően három reakciót különböztethetünk meg, ami az ÉlményParkkal kapcsolatos olvasói értelmezést illeti. Ez egy baromság, hogyan veheti ezt bárki komolyan és ez az ember egy nagyot kamuzik. Ez nagyon jó, hogyhogy ez eddig nem jutott senki eszébe. Nem tudom igazán mi ez, de lehet, hogy nagy veszélyt jelent ránk.

Az elsőre a következő az álláspontom. Akkor ne vedd komolyan. Szabad akaratodból olvasod ezt és a szabad akaratodból is döntesz. Nekem is jobb, ha olyan emberek kerülnek ezzel a témával kapcsolatba, akik építő-alkotó szellemben állnak hozzá.

A másodikra az az álláspontom, hogy az, hogy ez valakinek még az eszébe jut, semmit sem ér a megfelelő tudatszint és hatalom nélkül. Nem beszélve arról, ezt olyan szinten kell kidolgozni, hogy tényleg ne jelentsen veszélyt senkire, épp ellenkezőleg, hisz célja a világ helyreállítása. Mivel könnyen megérthető, a nehézségét csakis az adja, ha nem hiszed el, hogy ez ilyen könnyű lenne. Mondjuk úgy, nekem ez nagyon nehéz volt és nagyon sok időbe is telt, hogy ez neked most könnyű legyen.

A harmadik esetén már alapvetően két táborra szakadhatnak az emberek. Az egyik oldalt azok képviselik, akik behódoltak és így részesülnek annak jutalmából, azaz anyagi gazdagságra tettek szert, így érdekeltek ennek a neo-feudális rendszernek a fenntartásában. Természetesen rájuk valóban nagy veszélyt jelentenék, ha nem oldottam volna meg azt, hogy ezek az emberek oda kerüljenek, ahol ez a rendszer él tovább. A másik tábor, akiket tisztességes, becsületes embereknek tekintek és ennek a hibás irányba történő tudatszint emelkedésnek a vesztesei, ők alkotják azt a bázist, akikből azok a fejlett emberek lehetnek, akik a korrekció után a demokratikus világot képviselhetik az isteni szinten. Számukra ez az ÉlményPark maga a megváltás.

Ebben az új globalizálódó világban mindenki arra törekszik, hogy ő legyen a világot meghatározó tényező, ám csak kevesen gondolnak a többiekre is. Így olyan harc indult be a világuralomért, ami olyan problémává vált, amit meg kellett oldani. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha valaki, aki ezzel foglalkozik olyan dimenziószintet ér el, hogy képes legyen mindenkinek saját valóságot nyitni, amik majd összeállnak természetes valóság-csomókká. Így mindenki győzni fog a saját nézőpontjából, az informatikai szemlélet pedig segít elhelyezni őket egy multiplex vetítéses rendszerben. A valóságok szétválása miatt én nem biztos, hogy ott leszek a tiédben, ám te vagy az az ember, aki rendelkezik a szükséges információkkal, amit itt most olvasol. Az én világom a fejlett ember világa lesz, ahol nincs sem kizsákmányolás, sem túlnépesedés, sem vallásos vakhit. Mivel az Alsóbb Világok többsége egyben tanuló világ is, arra meg lesz a lehetőség, hogy az ottani halálotok után bekerüljetek az enyémbe, bár ez is meghaladja az átlagelme megértési kereteit.

De ez a világ, ami most körülvesz mindenképp megváltozik és ez független attól elhiszed-e vagy sem. Hogy hogyan és mivé, az mindenki világában eltérő is lehet. Nehéz 3D-ben az ilyesmire pontos határidőt mondani, de ha tippelnem kellene, olyan 3 hónap múlva lehet az az időpont, amikor a változás láthatóan elkezdődik.

As far as my previous experience is concerned, we can basically differentiate between three reactions to the reader's interpretation of the Adventure Park. It's a bullshit, how can anyone take this seriously and this man is a fool. That's very good, so nobody's ever thought of it. I don't really know what this is, but it may be a big threat to us.


My first point is the following. Then don't take it seriously. You read this from your free will and decide on your free will. It is also better for me to get in touch with people who are in a building-creative spirit.

My second point is that the fact that someone thinks of it is worth nothing without the right level of consciousness and power. Not to mention, this has to be developed at a level that does not really mean danger to anyone, on the contrary, because it aims to restore the world. Because it is easy to understand, your difficulty is only if you don't believe it is that easy. Let's say it was very difficult for me and it took a lot of time to make it easy for you.

In the case of the third, people can basically break into two camps. One side is represented by those who have surrendered and thus receive their reward, ie they have gained material wealth, so they are interested in maintaining this neo-feudal system. Of course, they would be a great threat if I hadn't let these people go where this system survived. The other camp, which I consider to be decent, honest people and the losers of this level of consciousness rise in the wrong direction, is the base from which the advanced people who, after correction, can represent the democratic world at the divine level. For them, this ÉlményPark is the salvation itself.

In this new globalizing world, everyone strives to be the determining factor in the world, but only a few think of others. So a battle for world domination began, which became a problem that had to be solved. This can only be solved if someone who deals with it reaches a dimension level that is able to open up to everyone's own reality, which will then come together into natural reality nodes. So everyone will win from their own point of view, and the IT approach will help to place them in a multiplex projection system. Because of the separation of realities, I may not be there in yours, but you are the one who has the information you need to read here. My world will be the world of an advanced man, where there is neither exploitation nor overpopulation nor religious blindness. Since the majority of the Lower Worlds are also a learning world, there will be an opportunity to enter mine after your death, even though it is beyond the limits of understanding your average.

But this world, which is now surrounded, is bound to change, and whether you believe it or not. How and how it can be different in everyone's world. It's hard to say the exact deadline for this in 3D, but if I guess it should be a 3 month time when the change will begin.


Hamis Próbák | Fake Trials

A Hamis Próbák fogalmának tisztázása lenne a legelső, hogy mindenki össze tudja vetni személyével. A Kollektíva nagy hibája, hogy szereti előre megmondani tudni a végeredményt, így pont a szakmai alkalmasság kételye merül fel az választottjai vonatkozásában annak tudtában, mennyire szereti hálózatán belül üzletelve cserélgetni a beavatásokat, személyiségeket. Ezt a témát járjuk most körbe.

A Hamis Próbára egy gyors példa. Az angyalok által szegénységben tartott, ám feltétel nélkül felemelt emberek a felemelkedésük után mind gazdagok akarnak lenni. Ez egy rendszerhiba, de legalább egy bug az anomália angyali kezelésében. A világ helyreállításának kulcsa az ilyen logikai problémák megoldása.

Sokan már egy új világra helyezkednek annak biztos hite mellett, hogy ez az új világ tényleg így jön el. Aztán az lett belőle, hogy számukra tényleg így jön el, ám egy Alsóbb Világban, nem felemelkedve. Aki felemelkedve akar maradni, annak össze kell egyeztetnie a hitét a tudásával. Képesnek kell lennie arra, hogy az isteni szint minőségének megfelelve tudjon vetíteni egy ilyen világot, ahol az anyag energiája a pénz. Lefordítva nem gond az, ha gazdag vagy, ha tudod a dolgot kezelni. Ez nehéz dolog, főleg ha gazdag vagy. Ezért kerülnek tömegek szegénységbe, hogy könnyebb legyen megmenteniük őket.

Tök jó elméletben ezt látni és imádkozni, hogy ez jól valósuljon meg, ám valakinek érkeznie is kell ezekre az imákra. Ha meg nem érkezik, nem marad más, mint az, hogy te magad csinálod. A békésen nem tevő mantrázóknál jöttem rá arra, hogy megvetően néznek arra az emberre, aki a saját mantrájukra érkezik. Ha meg olyan megoldást várnak, hogy majd megcsinálja valaki helyettük, azaz isteni beavatkozás lesz (jó látványos és angyali), az teljesen logikátlan. Azaz nem a gyakorlati megközelítésben hisz.

A gyakorlati információkat a tudás igényli, a megváltóra várást pedig a hit. A megváltó egy olyan személy, aki a hitetek szerint mindent megcsinál helyettetek. Magára vállalja bűneiteket és egy tök jó fej figura. Mi van akkor, ha az első verzióban történt minden a ti hitetek szerint és az lett a vége, hogy minden összeomlott? Ez pedig a második verzió, ahol minden a megváltó hite szerint zajlik. Ez pedig egy olyan weboldal, ahol hajlandó időnként kiszólni. Fogadjátok be vizuálisan is!

A Hamis Próbák revíziója a következőképp történik:
1. A vitás kérdések eldöntésére Felek a "Videobíró" nevű holoappot használják
2. A hamis próbák által megszerzett előnyök addig zárolásra kerülnek, míg a kedvezményezettek azokat tisztességesen újra nem teljesítik
3. Kedvezményezettek azok a személyek, kik a 2. pontra jogosultak, mindenki más teljesen elveszíti azt
4. A Próbák sikeres teljesítése után az eddigi múlt-jelen-jövő bekötések változatlan formában maradnak
5. Mindenki másnak nulláról kell kezdenie
6. Az 1. pont sok olyan félreértés miatt létezik, aminek alapja, hogy azonos fogalmak alatt a Felek érthetnek teljesen mást
7. A Próbák új rendszere végre elhozza a Fényt ebbe az anomáliát okozó helyzetbe

Ezek után a Próbák után minden szintnek lesz így három saját szintje. Fönn akiknek sikerül. Középen, akik út közben járnak a "minden sikerül" felé. Lenn pedig azért népszerű, mert ott az Út végén mindenképp vár rád a győzelem. Azaz senkinek sincs oka a félelemre! Akik mégis félni akarnak, nem a saját érdeküket féltik, hanem másokét. Így könnyen annak világába is jutnak. A korrekciós beavatkozásnak nem célja a te személyes megbüntetésed. Inkább arra törekszik, hogy figyelembe vesz egynél több nézőpontot is.
It would be the first to clarify the concept of False Trials, so that everyone can match their personality. The big mistake of the Collective is that he likes to know in advance how to know the end result, so there is a doubt about his professional ability in the minds of his electers, knowing how much he likes to make business exchange initiations and personalities within his network. This is the topic we are going through now.

A Fake Test is a quick example. People who are held by angels in poverty, but unconditionally raised, want to be rich after their ascension. This is a system error, but at least one bug in an angelic angelic treatment. The key to restoring the world is to solve such logical problems.

Many people are already in a new world with the firm belief that this new world is really coming this way. Then it came to him/her that they really did so, but in a Lower World, not ascended. Anyone who wants to stay ascended must match his faith with his/her knowledge. It must be able to project such a world in accordance with the quality of the divine level, where the energy of matter is money. Translated is not a problem if you are rich, if you can handle the thing. It's a tough thing, especially if you're rich. That's why masses get into poverty to make them easier to save.

You can see and pray in theory to make it work well, but someone has to come to these prayers. If you do not arrive, there will be no more than you do it yourself. At peaceful mantras, I came to the point that they look contemptuously at the man who comes to their own mantra. If you expect a solution that will be done by someone else, that is, divine intervention (good spectacular and angelic), it is completely illogical. That is, he does not believe in the practical approach.

Practical information is required by knowledge, and faith is the expectation of the Savior. The Savior is a person who, according to your faith, does everything for you. You take on your sins and a pumpkin good head figure. What if everything happened in your first version according to your beliefs and it ended when everything broke down? This is the second version, where everything is done according to the faith of the Savior. This is a website that is willing to call from time to time. Take it visually!

Revision of False Trials is as follows:
1. The Parties shall use the "Video Judge" holoapp to decide the contentious issues
2. Benefits gained from false tests will be blocked until the beneficiaries reapply them fairly
3. Beneficiaries are those who are eligible for point 2, and everyone else is completely losing it
4. After successfully completing the Trials, past-present-future connections will remain unchanged
5. Everyone else has to start from scratch
6. Point 1 exists because of many misunderstandings based on the fact that, under the same concepts, the Parties can understand completely differently
7. The new System of Trials finally brings Light into this anomalous situation

After each Trials, each level will have three levels. Tops who succeed. In the middle, who are on their way to "succeeds". And Down is popular because there is definitely a win at the end of the Way. That is, no one has any cause for fear! Those who want to be afraid are not afraid of their own interests, but of others. So they can easily get into them's world. The purpose of corrective intervention is not your personal punishment. Rather, it strives to take more than one viewpoint into consideration.


Új elit | New elite

Tételezzük fel, hogy Két Világ frontálisan találkoznak egymással. Én egy olyan ember vagyok, aki ezt felismerte, a megfelelő tudatszinten is volt hozzá és rendelkezett a szükséges bátorsággal, hogy elhiggye magáról, képes ezt a problémát megérteni. Mitől fél mindenki, ha hirtelen egy hatalmas feladattal találja szembe magát? Hogy ő kevés ehhez. Itt elolvashatjátok azt a technikát, ami pedig a szükséges hitet adja ehhez. Az ilyesmi mindenhol máshol hatalmas titoknak számítana. Mintha egy bűvésszel kötelezően kiíratnád a saját trükkjeit. Hatalmas bunkóság, ám ezt a másik világ elitje nem érti. Ami most jön, az ennél jóval több szereplős dolog, ám az emberi agy csak a kettőt képes jól kezelni. Így Két Világ találkozik össze egy Közös Valóságban, ahol mindkettő ahhoz szokott, csak csak az ő akarata érvényesül.

Az egyik elit, legyen a neve Nyugati Faszfejek nem minden tagja képviseli az agresszív bunkót cukormázzal borítva, csak lehet nem tudta, hogy ez a viselkedést a másik világ elitjének megjelenése okozza. Pont úgy, ahogy a másik elit, a Keleti Köcsögök világában történik, hogy ott is megjelent egy idegen viselkedési- és jellemminta. A rendezési folyamat elkerülhetetlen. De akik ez után (életben) maradnak, na ők azok a fejlett emberek, akik érdemesek az elit státuszra. De aki ebből kimarad se aggódjon, mert ő fog győzni! Egy Alsóbb Világban. Welcome to ÉlményPark!

Ahogy egy szita esetében, itt sem tudják az Alsóbb Világokba eső homokszemek befolyásolni az események alakulását, viszont azonnal új izgalmak nyílnak meg, ahogy leesik nekik, hogy a nagyobb rögök ez után nem zavarják többé őket. Lényegében elmondtam az elméletet, amikor az ÉlményPark rájuk nyílik.

Az Új Elit egy előre leprogramozott paramétereken alapuló játékszint, aminek a világra ráhatása játék-admin szintű. Mivel én az admin-játékszintet tesztelem épp, rám is ugyanúgy vonatkozik. Azaz ha nem vagyok isteni szinten, na bumm, akkor is a saját szintemen vagyok. Mivel egy egy multiplex vetítés, tök mindegy hol vagyok, attól még a többi szinten minden szoba rendesen üzemel. Szóval csak és kizárólag a kiérdemlés képezi a bejutás (és maradás) alapját, mint ahogy az arra méltatlanság a kiesés érdemét is. Ide aztán jöhet bárki könyörögni, jöhetnek megszállni, akkor sem képesek a Játék Beállításain változtatni. Ha meg már ez a helyzet, mit lehet tenni?A Megoldás részét képezi az Élmény most már az új megközelítés szerint, ami lekezeli a frontális ütközést.
Suppose Two Worlds meet frontally. I am a man who has recognized this, was at the right level of consciousness and had the courage to believe that he could understand this problem. What makes everyone afraid of suddenly facing a huge task? That he's/she's little for that. Here you can read the technique that gives the necessary faith. Such things would be a huge secret everywhere else. It seems as if you were obligatory to print your own tricks with a magician. Huge junk, but this is not understood by the elite of the other world. What is coming now is much more than that, but the human brain can handle only the two. Thus, Two Worlds meet in a Common Reality, where both are accustomed to it, only their will prevails.

Not one member of the elite, not every member of the Western Cockheads represents the aggressive junk covered with icing, but he may not have known that this behavior is caused by the appearance of the elite of the other world. Just like the other elite, it happens in the world of Oriental Fuckers, that there is a foreign behavioral and character pattern. The sorting process is inevitable. But those who remain (alive) after this, they are the advanced people who deserve the elite status. But who's out of it doesn't worry because he'll win! In a Lower World. Welcome to ÉlményPark!

As in the case of a sieve, sand grains in the Lower Worlds are not capable of influencing the development of events, but new excitement opens up as they fall, so that the larger nuggets do not disturb them any more. I essentially told the theory when the Adventure Park opens up to them.

The New Elite is a game level based on pre-programmed parameters, which is a game-admin level on the world. Since I'm testing the admin-game level, it's the same for me. So if I'm not on a divine level, I'm a bang, then I'm on my own level. Being a multiplex projection, no matter where I am, every room in every level is working properly. So only and only earnings form the basis of access (and stay) as well as the worthlessness of failure. Anyone can come here to beg, come and stay, they can't change the Game settings. If this is the case, what can be done? The Solution is part of the Experience now under the new approach that handles the frontal collision.