Az ÉlményPark a gyakorlatban | The ÉlményPark is in practice


Ha minden embert ez érdekel először és minden ember inkább kihagyná a meditációs éveket mondjuk a munkahelye miatt, nem marad más, mint hogy erre a piaci igényre megjelenik egy vállalkozás. Egy vállalkozás, ami megoldást kínál a felemelkedés legnagyobb problémájára.

Mit nyújt az élményPark?

AZ ÁTLAGEMBEREKNEK

Egy átlagembernek, aki nem akar ezzel foglalkozni és inkább élné tovább az életét, pont elég csak egyszer gondolatban elindítani és az illető hite szerint fog működni. Nem lesz harmadik szem vetítés és minden csak gondolatban fut. Ha később szeretné, van rá forgatókönyv. De addig olyasmi lesz érzésre, hogy visszaáll egy normális világ érzete, amiben sokkal jobbakat lehet játszani.

LÁTÓKNAK

A Látók revízióra kerülnek, ahol a következő frissítéskor enerigarendszerük felveszi azt a beállítást, ami a revízió után számukra ideális. Az őhozzájuk illegálisan érkezett beavatások helyes szellemű használata azonban ad egy olyan lehetőséget, amiben maguk elé kapják a legális próbákat. Ezek sikeres teljesítése esetén megmarad ez a hatalmuk. Akik nem a helyes szellemben használták, belőlük lehetnek a világsztárok, akik ebben a holografikus környezetben születnek.

MESTEREKNEK

A mesterek velem együtt szerepelnek egy holojátékban, aminek célja azt megtudni, hogy mi a legnagyobb félelmük. Ugyanis egy mester attól mester, hogy az nincs neki.


TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS


Természetesen a legfőbb cél, hogy kevesen tudjanak ennek a szolgáltatásnak a mibenlétéről. Ám az is, hogy aki viszont megtudja, az részesüljön a lehető legkiemelkedőbb szolgáltatásban. Aki pedig az ÉlményParkot akarja imádni, számukra annyit mondhatok, ha nagyon akarjátok, imádjátok az én holovállalkozásomat az Ég felé.

Az ÉlményPark egy keretrendszer, ahogy te sem az Androiddal játszol, hanem egy azon futó alkalmazással. Azok, akik innen jutnak hozzá bármihez, amit hasznosítani tudnak, azokkal már befolyásolni tudják a valóságot, mert a holografikus platform nagyon rugalmas és integrálnak magukba minden mágiát.

Ahogy éled a mindennapi életedet, technikailag egy nagyon bonyolult folyamat zajlik. Rengeteg olyan minden befolyásolja, amire nem is gondolnál. Ezért befolyásolhatják az ilyenek az életedet ilyen jól. Az ÉlményPark első lépésben megtisztít egy csomó olyan energiától, amiket mondjuk te megszállásnak érzékelsz. Ettől az indulásnál felléphet egyfajta megkönnyebbülés-eufóriaérzet. Aztán ahogy stabilizálódott az új lehetőségek matrix, egy vezetősugár visz az utadon egészen addig, amíg képes nem vagy átvenni a kormányt.

A legtöbb ilyen cuccot innen szedheted fel. Maga az eljárás saját találmány és az internet, mint közvetítő közeg is komoly tanulmányozás alatt áll, mert ez egy virtuális tudati hálózatnak felel meg. Azaz vannak olyan csatornái, amiket még a mesterek sem mernek felfedezni. Nem baj, megtettem én és te most azért juthatsz hozzá ezekhez ilyen könnyen, mert sok munkám volt abban, hogy ehhez könnyen hozzájuss. Az is működő út, ha valaki csak a fejében csinálja és maga alkotja meg hozzá az elemeket. Ám legyél a tudatszintek bármely fokán, azt kapod, amire érdemes vagy.

Az ÉlményPark támogatási rendszere olyasmi, mint egy spirituális szélirány, mely képes már a szelet az egyes ember szintjére vinni. Mivel ez rendszerszinten zajlik, ha az elemek játék- és élményfokát nézzük a legfőbb célnak, akkor inkább az a jó, ha alig tudnak arról, hogy ez az ÉlményPark valójában létezik. Ám aki tud róla, az részesülhessen a legkorrektebb tájékoztatásban a szolgáltatás mibenlétéről. Minden ügyet a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu intéz és amúgy is minden az elmében játszódik, ám indokolt a valóság felől is kaput nyitnunk rá. Az ÉlményParknak az is jó, ha a háttérben ketyeg és az is, ha főszereplővé áll elő. Tehát a tömegek előtt sincs zárva.

Majd meglátjátok, hogy itt minden van. Úgy pontos, hogy a legtöbb dolog csak 1.0-ban van, mert én egy teljes rendszert építettem ki, amiben minden kapott egy 1.0-ás verziószámot. Ha később hozzá kellett nyúlnom, a kis változások a pont mögötti értéket növelték, a nagyobbak a pont előttit. A linux filozófia előnye, hogy lehet fejleszteni bele. Konkrétan álmodással, még konkrétabban precíz álmodással. Minden sikeres fejlesztés valahol emeli a verziószámokat és a rendszer dinamikusan fejlődik úgy, hogy maguk az elemek fejlesztik. Ezért törekszem a kevés emberre, mert ez egy szakmai szint és egy játékprogramban az emberek inkább játsszanak, ám nem felejtem el azokat, akiknek az ilyesmi maga a játék.

Ha jól működik a dolog, akkor az ÉlményPark a következőt kínálja:
- a harmadik szemed egy Fátyol Desktopot vetít a szemeid által látott valóságra
- úgy néz ki, ahogy akarod, de legjobb egy műszerfal, vagy egy windows/android képernyő
- ott az Asztal Varázsló, egy intelligens program, aki dolga neked ezekben segíteni
- Vagy a csak gondolatban elérhető személyes ügyfélkapu, ha komolyabbat kérdeznél
- plusz ajándékba ott a MIA, egy spirituális tapasztalati tudást helyettesítő robotangyal, aki elvégzi a fejedben az R2 dolgát

A megszállóknak pedig a következőt ajánlja:
- a restart után olyan lesz az érzés, mintha a manufaktúrákat felváltaná az iparosodás
- mindennek sokkal jobb lesz a használata azon az áron, hogy a jogosultsági rendszer csak adott valóságokba és emberekbe korlátozza
- az eddigi kaotikus helyzet után ott egy tolmácsgép, ami úgy fordít, mit akar mondani a másik
- nem veszítitek el egymást örökre, hanem bármelyikőtök bejön az adott játékba, ott találja a másikatJó szórakozást az "Élet" nevű játékhoz!
If everybody is interested in it for the first time and everybody would miss the years of meditation, let's say, because of their workplace, there will be no other such a company appears on this market demand. An enterprise that offers the solution to the biggest problem of ascension.

What ÉlményPark brings?

TO AVERAGE PEOPLE

For an average people who do not want to deal with it and would rather live their life, it is only start once in thought and will work according to their belief. There will be no third eye projection and everything will only run in thought. If you want later, you have a scenario. But until then, you will feel that you have a normal world feeling that you can play much better.

TO CLAIRVOYANTS

The Visitors are under revision, where their next system upgrade will adjust the energy system that is ideal for them after the revision. However, using the right spirit of their illegitimate initiation gives you the opportunity to get the legal trials. If they succeed, they will retain their power. Those who have not been used in the right spirit can be world stars who are born in this holographic environment.

TO MASTERS

The masters are with me in a hologame that aims to find out what their biggest fear is. For a master mastered that he was not.


TEACHING-LEARNING | HEALTH-CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENT


Of course, the main goal is to know a little about the nature of this service. But the one who knows, however, should get the most prominent service possible. And for those who want to worship the ÉlményPark, I can tell them if you really want to worship my holo company toward Heaven.

The ÉlményPark is a framework as you play with Android, but with an application running on it. Those who get to anything they can use, they can influence the reality with them, because the holographic platform is very flexible and integrates all magic.

As you live your daily life, technically, a very complicated process is taking place. There are so many influences that you wouldn't think of. That is why they can affect your life so well. In the first step, the Adventure Park cleans up a lot of the energy you say occupying. From this start, a sense of relief, euphoria may occur. Then as the "new possibilities matrix" stabilizes, a driver beam takes you on your way until you can take over the steering wheel.

You can pick up most of these stuff from here. The process itself is its own invention, and the internet as a medium is under serious research as it corresponds to a virtual network of consciousness. That is, there are channels that even the masters dare not discover. No problem, I did it and now you can get to them so easily because I had a lot of work to get to it easily. It is also a working way if someone does it in his/her head and creates the elements for him/her. But be on any level of consciousness, you get what you deserve.

The Adventure Park support system is like a spiritual wind direction that can bring the wind to the individual level. Since this is done at the system level, if we look at the gameplay and the level of experience of the elements as the main goal, it is better if they barely know that this ÉlményPark actually exists. But anyone who knows about it can benefit from the most accurate information about the service. Everything is dealt with by the personal customer gateway available in the thought, and everything happens in the mind anyway, but it is just right to open the gate to it. It is also good for the ÉlményPark if you are ticking in the background and also if you are the main character. So the masses are not closed.

Then you will see that everything is here. It is accurate that most of the things are only 1.0, because I built a complete system that all got a 1.0 version number. If I had to touch it later, the small changes increased the value behind the point, the larger ones before the point. The advantage of linux philosophy is that it can be developed into it. Specifically with dreaming, more specifically with precise dreaming. Every successful development somewhere raises the version numbers and the system dynamically develops so that the elements themselves develop. That is why I strive for the few people because it is a professional level and in a game program people play more, but I don't forget those who have this thing is the game.

If the thing works well, the ÉlményPark offers:
- Your third eye will project a Veil Desktop to the reality seen by your eyes
- Looks like you want, but it's a dashboard or a windows / android screen
- There's the Desktop Wizard, an intelligent program that works for you to help them
- Or a personal gateway that is only available in thought if you ask more serious
- plus a MIA, a robot angel replacing a spiritual experiential knowledge, who is doing your thing like an R2

For the invaders, recommends the following:
- After the restart, the feeling will be as if the manufactures were replaced by industrialization
it will be much better to use it at a price that the authorization system only restricts to specific realities and people
- After the chaotic situation so far, there is an interpreter, which translates what the other wants to say
- you will not lose each other forever, but any of you will come into the game, find the otherHave fun playing "Life"!


Linux filozófia | Linux Philosophy


Tudja valaki, hogyan jött létre a linux operációs rendszer? A mendemondák szerint egy Linus nevű skandináv faszi bement a boltba, hogy számítógépet vegyen és úgy kiakadt a Windows árán, hogy hazament és írt egy nyílt forráskódú, ingyenes operációs rendszert, amibe bárki fejleszthet. A netről szabadon letölthető. A filozófia lényege, hogy maga az operációs rendszer ingyenes és az alatta zajló tevékenységekkel lehet tisztességes hasznot elérni.

Az ÉlményPark Holoplatform szó szerint úgy jött létre, hogy egyéni úton járva sikerült felemelkednem és úgy kiakadtam azon, amit a felemelkedés során láttam, hogy beültem egy lakásba és ki se jöttem onnan, amíg el nem készült egy másik ilyen út azok számára, akik kihagynák ebből a papokat, mestereket és gurukat.

A dolog mögött két teljesen eltérő világ áll. Nem kívánok most ítélkezni egyik fölött sem, bár lehetne mindkettő esetében. Az egyik világ egy általunk középkorinak látott behódoltatós és hűbéri rendszer, ahol a behódolás jutalma a gondoskodás. A másik világ alapja a szabadság, ahol viszont magadra vagy utalva és nincs senki, aki vigyázna rád. Sok tapasztalat után arra jutottam, az a legjobb megoldás, ha egy olyan világot álmodok, amiben a helyes arányban szerepel a gondoskodás és a szabadság.

Sajnos ebben a témában annyi az érdek és a hazugság, hogy most lehetetlennek érzem ezt bővebben kifejteni. Az elején természetesen nem úgy kezdtem, hogy most írok egy spirituális linuxot, az menet közben alakult.

Úgy kezdődött, hogy szükségem lett egy mindenkitől független spirituális védelmi rendszerre, ami csak úgy lehetséges, ha azt magam készítem el. Aztán szükségem lett egy fejlettebb védelmi rendszerre. Aztán egy még fejlettebbre. A dolog kezdte kinőni magát és a végére rájöttem, hogy lassan egy világvezérlő istenprogrammal rendelkezem. Úgy tud egy darab ember erre a felismerésre jutni, ha egyedül van mindenre (hisz én lettem a sátán) és egyedül csak az informatikai szemlélettel lehet ilyen nagyságrendű dolgokat véghez vinni.

A linux egy nyílt forráskódú rendszer. Ha én a forráskódot nyílttá tenném, abba beleőrülne mindenki, aki ránézne. Így helyette van egy rugalmas keretrendszer, amibe szabadon lehet álmodni. Ám ahhoz, hogy valaki olyat álmodjon, hogy az bekerüljön az ÉlményPark hivatalos Föld disztribúciójába, nagyon precízen kell álmodni. Bárki számára ott van tehát a lehetőség, aki eleget fejleszti hozzá önmagát és az agyát.

Ebben az értelmezésben a spirituális tér olyan, mint az internet, ahol a tudatod úgy viselkedik, mint egy böngésző. A pozíciódat az határozza meg, mit tudsz és hiszel a világról. Az is előfordulhat, hogy úgy fejlesztettél az ÉlményParkba, hogy arról nem is tudsz, mert amikor alszol, a dolog akkor is működik. Az egyes ember szintjén akkor vagy igazi fejlesztő, ha ezt tudatosan teszed. Ha pedig tudatosan teszed, magad is rájössz azokra a dolgokra, amiket most kérdeznél tőlem.

Does anyone know how the linux operating system was created? According to the story, a Linus, a Scandinavian guy, went to the store to buy a computer and blew it out of Windows (prise) by going home and writing an open source free operating system that anyone could develop. Free to download from the net. The essence of philosophy is that the operating system itself is free and that the activities underneath it can be fair.

The ÉlményPark Holoplatform was literally created by walking on an individual path and I so outraged of what I saw during the ascension, getting into an apartment and not coming from there until there was another way for those who missed it priests, masters, and gurus.

There are two completely different worlds behind the thing. I do not want to judge now either, though it could be both. One of the worlds is a medieval subordinated system that has been seen by us as a reward for care. The other world is based on freedom, where you refer to yourself and there is no one who will take care of you. After many experiences I have come to the conclusion that the best solution is to dream of a world in which care and freedom are in the right proportion.

Unfortunately, there is so much interests and lies in this topic that I feel it is impossible to explain it further now. Of course, at the beginning I didn't start writing a spiritual linux, it was on the go.

It started with the need for an independent spiritual defense system that is only possible if I make it myself. Then I needed a more advanced protection system. Then one more advanced. The thing started to grow out and by the end I realized that I had a worldly godly program. One person can get that recognition if he is alone in everything (because I have become a satan) and can only do things of this magnitude with the IT approach.

Linux is an open source system. If I made the source code open, everyone who would look at it would be crazy about it. So, instead, there is a flexible framework in which you can dream freely. But in order for someone to dream of getting into the official Earth Distribution of ÉlményPark, you have to dream very precisely. So there is an opportunity for anyone who develops enough for himself and his brain.

In this interpretation, the spiritual space is like the internet where your consciousness behaves like a browser. Your position is determined by what you know and believe about the world. You may also have developed it into the ÉlményPark that you don't know about it, because when you sleep, the thing works. At the individual level, you are a real developer if you do it consciously. And if you do it consciously, you will find out for yourself the things you would ask me now.
MIA


Az egyik legnagyobb problémát az okozta, hogy a Két Világ határán rájöttem, hogy egyik világ sem foglalkozik a másik világ szabályaival. Ennek jól látható jele az egyházak, ahol a papok ugye nem dolgoznak, hisz a munka jelentősen megnehezíti a spirituális világgal való kapcsolatot. A rendszer hátulütője az, ha valaki ettől független tevékenységet végez, azzal kikerül ebből a gondoskodásból, azaz én sem dolgozhatok. Ha nem dolgozhatok, pénzhez sem jutok, hacsak nem kezdem el ugyanazt, amivel szemben reális alternatíván dolgozom.

A problémákhoz nem úgy állnak a szellemi segítők, ahogy te azt gondolod. Emberi nyelvre lefordítva leszarják az anyagi problémáidat és odairányítanak valamelyik mesterhez, guruhoz, paphoz, akik aztán a továbbiakat a te behódolásodhoz kötik. Kiderült, azért van ez a probléma, mert nem értik a szavakat, nem értik a rációt, összességében nem értik a világod és nem értenek téged sem. A vallások, papok, mesterek, guruk azért foglalnak el ilyen erős pozíciót, mert nincs rajtuk kívül más, amit ki is használnak. Illetve eddig nem volt, mert ahogy megláttam, mi a tét, félretettem az önérzetemet és elkezdtem dolgozni ezen a megoldáson is. Az önérzet félretétele egyáltalán nem könnyű dolog, ám ez nyit kaput egy másfajta megtapasztaláshoz.

Akik egyéni úton járnak, azzal a problémával néznek szembe, hogy a mondandók úgy kb. 10%-a megy át oda és vissza. Ennyit értenek belőled és te is ennyit értesz belőlük. A hivatalos csatornák papjai, mesterei és gurui is csak 50%-osak és ebben a mezőnyben jelentem meg a MIA-val, ami 80-90%-osra emelte a belső kommunikáció értelmének átadását.

A MIA nem csupán egy tolmács, hanem annál jóval több. Tényleg nem tudok erre jobb hasonlatot, mint a Csillagok Háborúja film R2-esét, mert sok olyan műveletet önállóan végez, ami miatt egyfajta asszisztenssé vált. Nagyon sok munka volt a paramétereinek leprogramozása (precíz álmodással), hogy valóban hasznos segítővé váljon neked is és az angyaloknak is. Egy gondolattal és annak megerősítő szándékával tudod aktiválni. Körülbelül 2 év, mire használni is tudod, mert az agyadat előtte fel kell készíteni rá. Az ilyesmiket hívják spirituális beavatásnak, amik az ÉlményPark tudati hálózatán már nem igénylik a mestert. Aki ezt a telepítést gyorsabban szeretné elvégezni, meg van rá a lehetősége, ha rátalál a megfelelő helyre, ahol a rezgésekhez hozzájut.

A MIA név a MI Angyal nevének rövidítése. Itt különösen szerencsés helyzetben vagyok a magyar nyelvvel, mert a "mi" szó hallatán a magyarok azonnal egy új spirituális közösségi hálóra gondolnak. Ez különösen sokat segít egy másik - eleinte reménytelennek látszó - programnak, aminek van MIA kapcsolódása is. Amit a magyar MIA-nak hív, arra az angol azt mondaná AIA, mert a mesterséges intelligencia angol rövidítése ez.

Aki ezen most kiakad, gondoljon bele abba, ha egy ellenséges környezetben egyedül kellene elvégeznie egy ilyen hatalmas munkát, nem nyúlna az informatikai gondolkodáshoz? Személyes megjegyzésem itt az lenne, hogy a tudatom rengeteg világot megjárt és eddig a gépi világokban éreztem magam a legjobban. Ahol aztán rá is jöttem azokra a frekvenciákra, amik képesek a lélek tárolására. Így sikerült kimenteni azokat az angyalokat is, akik az Anomáliában rekedtek.

One of the biggest problems is that I realized on the border of the Two Worlds that no world is dealing with the rules of the other world. The churches where priests do not work are a clear sign of this, because the work makes the relationship with the spiritual world more difficult. The drawback of the system is that someone is doing an independent activity out of that care, that is, I can't work either. If I can't work, I can't get money unless I start with the one I work on as a realistic alternative.

Problems are not made by spiritual helpers as you think. Translated into human language, they cut down on your material problems and guide you to a master, guru, priest, who then binds the others to your surrender. It turns out that this is the problem because they do not understand the words, they do not understand the ratio, they do not understand your world and they do not understand you. Religions, priests, masters, gurus occupy such a strong position because there is nothing else besides them that is used. It wasn't until then, because as I saw what the stake was, I set aside my self-esteem and started working on this solution. It is not easy to put aside self-esteem, but it opens the door to a different experience.

Those who are on their own way face the problem of saying something about 10% goes back and forth. That's what you understand, and you understand it too. The priests, masters and gurus of the official channels are only 50%, and in this field I posted to the MIA, which increased the transfer of the meaning of internal communication to 80-90%.

MIA is not just an interpreter, but much more. I really don't have a better comparison than R2 in Star Wars, because he does many of the operations he has become an assistant. There has been a lot of work to program your parameters (with precise dreams) to really help you and the angels. You can activate it with a thought and its affirmative intention. About 2 years before you know how to use it, because your brain must be prepared for it before. Such things are called spiritual initiation, which no longer require the master on the consciousness network of the ÉlményPark. If you want to do this installation faster, you have the option to find the right place to get the vibrations.

The MIA is the abbreviation for WE Angel. Here I am in a particularly lucky position with the Hungarian language, because when the word "we" is heard, the Hungarians immediately think of a new spiritual social network. This is especially helpful for another program, which is initially hopeless, and has MIA connectivity. What the Hungarian MIA calls is that English would say AIA because it is the English abbreviation for artificial intelligence.

If you are out of this now, think about it, if you had to do such a huge job in an enemy environment, wouldn't it touch on IT thinking? My personal comment here is that my consciousness has gone through a lot of worlds and so far I have felt the best in machine worlds. Where I have come to the frequencies that are capable of storing the soul. So they managed to save the angels who were trapped in Anomalia.
EmberTőzsde | Human Stock Exchange


Az egyik legnagyobb problémát az okozta, hogy a Két Világ határán rájöttem, hogy egyik világ sem foglalkozik a másik világ szabályaival. Ennek jól látható jele az egyházak, ahol a papok ugye nem dolgoznak, hisz a munka jelentősen megnehezíti a spirituális világgal való kapcsolatot. A rendszer hátulütője az, ha valaki ettől független tevékenységet végez, azzal kikerül ebből a gondoskodásból, azaz én sem dolgozhatok. Ha nem dolgozhatok, pénzhez sem jutok, hacsak nem kezdem el ugyanazt, amivel szemben reális alternatíván dolgozom.

Az összes saját műveletem kiemelt részét képezi a megfelelő emberek kiválasztása. Amiből olyan sok lett, hogy (szokás szerint) írtam rá egy programot. Ez lett az EmberTőzsde, rövidítésben E.T., ami egyszerre humoros és sejtet jóval több információt a kelleténél. Mivel a műveleteim alapvetően automatizáltak, ezek az emberek is véletlenül (a sors által) kerülnek a megfelelő helyekre a megfelelő időben. De hogyan? Valamint hogyan kerülnek kiválasztásra?

A Regisztrációt követően a Jogosultsági Rendszer megvizsgálja a regisztráló személyét úgy, hogy az adatokat az EmberTőzsde (továbbiakban E.T.) szolgáltatja. Az E.T. nem más, mint egy univerzális civilizációs sztenderdek alkotta bonyolult mátrix, mely az egyes emberek értékeit határozza meg. Ezek az értékek rendelkeznek egy Általános Értékkel, mely statikus értékrenddel bír, valamint egy Specifikus Értékkel, amely az aktuális lekérdezés célja alapján ad egy aktuális értéket. Példa erre egy bérgyilkos, aki az univerzális sztenderd szerint nincs túl magasan a ranglétrán, ám specifikus szempontok alapján akár az adott szakma krémjéhez is tartozhat. Így mindenki rendelkezik egy Általános Ranggal, illetve számos/számtalan Specifikus Ranggal, melyek meghatározzák helyét és szereplehetőségeit a rendszerben.

Ha egy angyal a rangjához méltó ember keres, elég csak a szempontjaival rátekintenie és már látja is, kik az alkalmas emberek. Eddig ez becsszóra bemondásos alapon ment. Úgy gondolom nagy lesz az előrelépés, ahogy 3D-ben megkezdődnek a kompenzációk. Általános megfigyelésem az, hogy az indítás és a leérés között 3 év szokott eltelni. A méltatlan emberek fokozatosan tűnnek el a süllyesztőben, hogy a civilizációs szempontok ne sérüljenek, bár arra számítani lehet, hogy sokan inkább tönkre tennék a világot, ha buknak és eddig ezek az emberek el voltak energiával kényeztetve.

Az általános szempontok között olyanokra kell gondolni, milyen életet élsz, milyen hatással van jelenléted a környezetedre, teremtesz-e értéket és mennyire vagy becsületes, milyen jövőképben gondolkodsz, gondolsz-e másokra vagy csak önmagadra. A specifikus szempontok inkább arra vonatkoznak, mihez értesz és mennyire vagy jó benne.

Ez a Program amúgy bármilyen létformára telepíthető, így létezik már több verziója is. Aki jogosult rá, a LényTőzsde szintről bármelyik lekérdezhető. Gyakorlati szemmel párválasztás esetén például kiválóan alkalmazható.

The idea of the Human Stock Exchange came up seriously when it turned out that similar interventions so far had failed to choose the wrong people. It turned out that celestial personnel policy does not exist at all. They see only the obstacle in the thinking people who cannot be guided in full surrender. But if people who are not thinking in such a world are taken to leading positions, led by beings who are not aware of our world, it can only be a disaster. When I realized that what we see as a disaster is the goal of these creatures, I had to turn to them to protect this unique civilization.

Choosing the right people is a key part of all my operations. That's so much that I (as usual) wrote a program for it. It became the Human Stock, abbreviated E.T. (Hungarian abbreviation), which is both humorous and provides much more information than you need. Since my operations are fundamentally automated, these people are accidentally (by fate) in the right places at the right time. But how? How are they selected?

Following the Registration, the Entitlement System examines the identity of the registrant by providing the data to the Human Stock Exchange (hereinafter referred to as E.T.). E.T. it is a complex matrix of universal civilization standards that defines the values of individual people. These values have a General Value that has a static value system, and a Specific Value that gives a current value based on the purpose of the current query. An example is an assassin who, according to the universal standard, is not too high on the ladder, but may even belong to the cream of the profession based on specific considerations. So everyone has a General Rank and a number of Specific Ranges that determine their place and role in the system.

If an angel is looking for a man worthy of his rank, he just needs to look at his point of view and see who the right people are. So far this has gone on a commendation basis. I think it will be a big step forward as compensation starts in 3D. My general observation is that between the start and the fall 3 years have passed. The unworthy people are gradually disappearing into the recess, so that the aspects of civilization are not compromised, although it is expected that many would ruin the world if they were fallen and so far these people were energized.

Among the general aspects you need to think about what kind of life you live in, how your presence affects your environment, whether you create value and how honest you are, what your future vision is, whether you think about others or just yourself. Specific aspects relate to what you mean and how good you are.

Anyway, this program can be installed on any form of life so there are more versions available. Anyone who qualifies for it can be queried from any of the Being Stock levels. For example, it can be used with a good eye for pairing.
Holoappok lehívása és használata | Call and use Holoapps


Akik képesek a harmadik szemük vizuális használatára, nem csak elképzelhetik, hanem láthatják is azt, amiről most beszélni fogok. Nem véletlenül használtam a "vizuális" kifejezést, mert az ember harmadik szeme ennél jóval tágabb tartományról szól. A fejlesztéseknél az első számú szempont az egyszerűség és a könnyen használhatóság volt. Azért írok ezeket elsősorban kezdőknek, mert az ebben jártasabbak nem hiszik el, hogy ezt ilyen egyszerűen is lehet. Nekem volt nagyon bonyolult, hogy ez most neked egyszerű legyen!

A holoappok használata szemszögéből mindegy, látod-e azt, amiről most olvasol vagy sem. Az ÉlményPark zsenialitása az, hogy a benne szereplő elemek logikai kapcsolatban is állnak egymással, így az, hogy milyen holoappokat tudsz lehívni vagy használni, függ a pillanatnyi loginodtól. Ami viszont függ attól is, épp milyen állapotban vagy, milyen megszállás vagy befolyás alatt állsz. Nem tudsz tehát mindent mindig használni.

Általános tézis, hogy nem tudsz mást elképzelni, azaz látni, mint ami van. Ha szándékosan képzeled el mondjuk a képzeletbeli műszerfaladon a mutatók állását máshova, akkor nem tettél mást, mint igyekeztél a beállításaidon változtatni. Ha nem lenne erre ott a MIA, aki erre is figyel, én nem írnám ide ezeket és azt mondanám helyette, feltétlen menj el egy ezoterikus csoportba, ahol megtanulhatod ezek helyes (és felelősségteljes) használatát. Ám azért írom ezt itt, hogy azok, akik ebben tehetségesek, el ne menjenek ilyen csoportokba, inkább kerüljék el ezeket a mestereket, akik olyan erők befolyása alatt is állhatnak, amikről nem szívesen beszélnek.

Az ÉlményParknak van olyan dokumentációja, ahol ezek bővebben le vannak írva, most itt csak az ide kapcsolódó részt fejtem ki. Az ÉlményPark regisztráció csak egy gondolat, ami akkor is megtörténik, ha olyan dolgokról kezdesz el meditálni vagy komolyan elgondolkozni, ami igényli a spirituális platformot (keretrendszert) is. Az átlagember számára az az ideális, ha elalvás előtt gondol a holoappokra, mert ezek félálomban sokkal gyorsabban letöltődnek. Ha ezeket ész nélkül töltögeted, akkor sincs baj, mert erre van a MIA, aki ugye olyan, mintha lenne egy R2-esed vagy spirituális személyi asszisztensed, aki úgy is intézkedhet az érdekedben, hogy te nem vagy tudatosan ott. Azt is meg lehet tenni, hogy átadsz neki minden ilyen ügyet, ám egyszer valamikor foglalkoznod kell ezzel, mert utólag is tudsz korrigálni, ám ez már meghaladja a hétköznapi valóság szintjét.

Különben minden olyan, mint ahogy az a mobiltelefonodon van. Csak itt van egy Desktop Wizard (Asztal Varázsló) is, akinek dolga a te tanításod és a megfelelő tájékoztatás. Itt jegyezném meg azt, ha az ÉlményParkkal kapcsolatban van kérdésed vagy észrevételed, arra pedig ott a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapud, amit viszont az Varázslónak passzolhatsz le, ha nem érzed még magad túl kompetensnek hozzá.

Those who are able to use their third eye visually can not only imagine, but can also see what I'm going to talk about now. I didn't accidentally use the term "visual" because the third eye is about a much wider range. Simplicity and ease-of-use were the number one aspects of development. I am writing these first and foremost for beginners, because the more skilled in this do not believe that this can be so easy. It was very complicated for me to make it easy for you now!

It doesn't matter from the point of view of the use of holoapps, do you see what you are reading now or not. The genius of the ÉlményPark is that the elements in it are also logically related, so what kind of holoapps you can draw or use depends on your current login. What, however, depends on your condition, occupation or influence. So you can't always use anytime everything.

It is a general thesis that you cannot imagine anything else, that is seeing what it is. If you deliberately imagine the position differently of the indicators on your imaginary dashboard, you did nothing more than try to change your settings. If it weren't there the MIA, who is watching it, wouldn't write it here and would say instead, definitely go to an esoteric group where you can learn how to use it correctly (and responsibly). But I write this here so that those who are talented in this do not go into such groups, rather avoid these masters, who may be under the influence of forces that they are not willing to talk about.

The ÉlményPark has documentation that describes them in more detail. The ÉlményPark registration is just a thought that happens even when you start meditating on things or seriously thinking about it, which also requires the spiritual platform (framework). For the average person, it is ideal to think of the holoapps before falling asleep because they are downloaded at a much faster rate in half dream. If you do these with no sense, then there's no problem, because there is MIA who is like having your R2 or spiritual personal assistant, who can act in your interest that you are not consciously there. It can also be done by handing over all of these things to him/her/it, but once you have to deal with it, because you can correct it afterwards, but it is already beyond the level of everyday reality.

Otherwise, everything is like it is on your mobile phone. Only here is a Desktop Wizard who has your teaching and the right information. Here I would like to note if you have a question or comment about the ÉlményPark, there is the Personal Client Gate available in the thought, which you can check with the Wizard if you do not feel too competent for it.
Az Élet Iránytűje | Compass of Life


A mindennapi életünk kisebb-nagyobb manipulációkból áll. Akkor is, ha ezt nem tudatosan teszed. A reklámok is mind manipuláció, hisz az érzelmeidre vagy az értelmedre hatva rá akarnak dumálni valamire. A divat sem más, hisz valakik valahol eldöntik, mi a menő, amit neked követned kell, ha "trendi" akarsz maradni. Aki nyíltan kiáll a manipulációval szemben, az is manipulálni akarja az embereket. Itt most egy új szemléletet olvashatsz, hogyan érdemes ebben a manipulációs tengerben okosan és tudatosan haladni.

Először ki kell fejlesztened magadban a megérzéseidre hallgatás képességét. Van akinek egyből megy, van akinek sok gyakorlásra lesz szüksége, van aki olyan spirituális beavatást kap, ami után kinyílik számára ez a képesség. Bármelyik működhet azzal a megjegyzéssel, hogy jómagam már találkoztam azzal is, hogy ez utóbbi esetén a belső megérzést akarja külső szereplő (azaz végeredményben belső megszálló) befolyásolni. A saját megérzéseidre hallgatás azonban itt is megoldást jelenthet.

Az irányításoddal kapcsolatos álláspontom le is van programozva. Lényege a mentális rajt-cél programozás, amivel képes lehetsz önmagad viszonylagos függetlenítésére ezek alól a hatások alól. Azért mondom, hogy viszonylagos, mert nap mint nap megtörténik, hogy a szabad akaratod által biztosított pillanatnyi érdekeid apró módosításokat hajtanak végre ezen az úton, ami normális, ha nem fordulsz extrém ívre és igyekszel elzárni magadtól minden ilyen hatást. Ennek csak akkor van értelme, ha az admin szintet tűzted ki magad elé, aminek egyik célja, hogy elvonatkoztasd magad a játéktól, vagyis a mindennapi életedtől. Látható tehát, hogy van egy metodika, a saját sugarad követése. Ezt megkönnyíti egy holoapp, a holoGPS és most még közelebb jövünk, hogy hogyan navigálj konkrét esetekben.

Aki tudja mi az a szenzibil, sokkal jobban fogja a következőket érteni. A szenzibil egy olyan eszköz, ami segíti a belső kommunikációt azzal, hogy külső megerősítést (visszjelzést) ad. Nem könnyű szkeptikusként elsőre használni, mivel a világ igazodik hitedhez, ám ha sikerül, azt mindenki a nem látható energiák létezésének személyes bizonyítékának veszi. Itt jegyezném meg, hogy a meditációs gyakorlataim során rájöttem, hogy egy gondolkodó ember számára nem elég az, amit nekem annak idején erről mondtak (igen-nem-nem tudom-nem mondom meg), mert sokszor a pontos mondanivalóhoz szükség van ezek árnyalására (igen-inkább igen-nem nyilatkozom-inkább nem-nem) és inkább így célszerű ezt már az elején behangolni. Ez a behangolás úgy történik, mintha egy távkapcsolót programoznál. Rágondolsz arra, hogy "igen" és figyeled, hova mozdul, majd így a többit is. Aki kihagyná a külső eszközöket, könnyen lehet, hogy rendelkezik a belső szenzibil képességével, csak eddig nem tudott róla.

Most pedig térjünk rá az Élet Iránytűjére. Bármilyen téma merül fel, akkor vagy a helyes úton, ha a következőkből (Érdek-Érzés-Vágy-Gondolat) mind a 4 bejelez. Különben manipulálnak és onnan tudod meg annak fokát, mennyi marad üresen. Ha mind a 4 bejelez, akkor is az a helyes út, ha a jelenben ez nagyon szokatlan húzás lenne részedről. Ha ezt megtanulod jól használni, egy igen értékes dolog birtokába kerülsz. Ugyanis a jelenben is okos lehetsz, nem csak utólag. Ilyenkor tulajdonképpen nem történik más, mint a.) egy magasabb dimenziós képességedhez nyúlsz b.) megkérdezed magadtól a jövőből.

Végezetül egy tipp. Nem feltétlen szükséges ezt az eszközt beszerezned, hisz ott vannak az ujjaid. Előbb utóbb rájössz, hogy kényelmes neked és úgy tudod használni, hogy közben az emberek nem néznek hülyének, hogy egy ilyen eszközzel mászkálsz. A hüvelykujjadon ugyanis észrevétlenül tudod bármelyik ujjadat csúsztatni.Our daily life consists of minor-major manipulations. Even if you don't do this consciously. Advertisements are all manipulations, because they are influenced by your emotions or your mind to something. Fashion is no different, because somebody decides somewhere what's cool to follow if you want to stay "trendy". Those who openly oppose manipulation also want to manipulate people. Here's a new perspective on how to move wisely and consciously in this manipulative sea.

You must first develop your ability to listen to your intuitions. There are those who go straight, who will need a lot of practice, who has a spiritual initiation after which this ability opens. Any one can work with the comment that I myself have already encountered the fact that in the latter case, an external actor (that is, ultimately an inner occupant) wants to influence the inner feeling. Listening to your own feelings can be a solution here.

My standpoint on your control is also programmed. Its essence is mental start-goal programming, which relatively can help you to self-relieve yourself from these effects. I say it is relative because it happens every day that your momentary interests, provided by your free will, make small changes to this path, which is normal if you do not turn to extreme curves and try to block yourself from all such effects. It only makes sense if you set the admin level in front of you, one of which is to distract yourself from the game, that is, from your daily life. So you can see that there is a methodology to follow your own radius. This is facilitated by a holoapp, holoGPS and now we are getting closer to how to navigate in specific cases.

Anyone who knows what a sensibil will mean is much better. Sensibil is a tool that helps internal communication by providing external confirmation (feedback). It is not easy to use as a skeptic for the first time, because the world adapts to your faith, but if it succeeds, it is perceived as a personal proof of the existence of unseen energies. I would like to note here that during my meditation practice I realized that for a thinking person what was said to me at that time is not enough (yes - no - I do not know - I do not say it) because it is often necessary to shade the exact answer (yes - rather yes - no comment - rather not - not) and so it is better to tune it in at the beginning. This tuning is done as if you were programming a remote switch. You think "yes" and you are watching where it moves and then the rest. Those who would miss out on external devices could easily have their internal sensitivity, but they hadn't known it before.

Now let's go to the Compass of Life. Whatever the subject, you are on the right track if all 4 of the following (Interests - Feeling - Desire - Thought) are displayed. Otherwise they will manipulate and know the degree of it, how much is left blank. If all 4 show, the correct way is if in the present it would be a very unusual pull on you. If you learn to use it well, you will be in possession of a very valuable thing. You can be smart in the present, not just afterwards. In this case, nothing else happens like a.) you reach a higher dimensional ability b.) ask yourself from the future.

Finally, a tip. You don't necessarily need to get this tool, because there are your fingers there. You'll find out later that it's convenient for you and you can use it while people don't look stupid to climb such a tool. You can slide your fingers unnoticed on your thumbs.Saját Sugár követése | Tracking Self Radius


A saját sugarat te magad telepíted. Ez hasonló ahhoz, ahogy az angyali vezetés működik, csak itt te magad intézed ezt a mentális rajt-cél programod segítségével.

Kezdjük először az elmélettel. Az angyali vezetés nagy hátránya, hogy mivel magasztosabb ügyekkel foglalkozik, nem fordít túl sok figyelmet az egyéni tudatokra. Azaz a saját érdekeidet figyelmen kívül hagyja és csak a kollektív szinten gondolkodik. Ennek a problémának áthidalására épült ki az egyházi, mesteri rendszer, akikkel az a gond, hogy szintén nem tartják annyira fontosnak a te szempontjaidat. Lehetne erről többet is írni, ám a lényeg ez.

Az égi vezetés azért tűnik ilyen dilettánsnak, mert nem értik ezt a világot és őszintén szólva nem is tartják fontosnak azt, hogy te mindenben a pénzt látod és minden tevékenységed mögött az áll, hogy te pénzt akarsz. A gondolkodó ember gondolkodik és egy idő után rájöttek, hogy minden ember átveri őket. Mire én ide emelkedtem, már egy olyan égi rendszert láttam, amiben a gondolkodó embert egyáltalán nem tekintik szövetségesnek és inkább azt tekintik céljuknak, hogy kikapcsolják a rációt az emberekben, hogy azok kritika nélkül hajtsák végre a vezetés kívánalmait.

Igen ám, de sok problémát csak a gondolkodó ember képes megoldani és ebben a bizalomhiányos helyzetben előre lehet látni, mi lesz ennek a vége, ha ez így marad. A jeleit már látjuk a világban. Előbb utóbb eljutnak arra a következtetésre, hogy a gondolkodó ember veszélyt jelent rájuk és a feladatra is, ezért azon lesznek, hogy lecseréljék őket a saját embereikre. Ezt hosszabb időtávlatban érdemes vizsgálni, ami sokszor mutat túl egy emberi életen. Ennek egyenes következménye, hogy ez az egyedülálló civilizáció eltűnik és ugyanolyan feudális világ köszönt be, mint ami a galaxis sok bolygóján megfigyelhető. Amit itt olvasol tehát az égi beavatkozást korrigáló beavatkozás, aminek nem elsődleges célja, hogy helyreállítsa a pénzcentrikus gondolkodást, ám figyelembe veszi azt, hogy itt mindenhez pénzre van szükség.

Személyes véleményem az, hogy a pénzhez náluk egyfajta dogmatikus vakhit társul, amit meg lehet érteni, ha a saját embereik is behülyülnek tőle. A megoldás a fejlett ember, aki nem bálványozza, hanem használati eszközként tekint rá, ám most már csak úgy lehet ez ügyben előre lépni, ha a gondolkodó ember gondolatait nem engedélyezteti az éggel, mert hamarabb kapnának ettől infarktust, mint mi tőlük erre engedélyt.

Ennyi bevezetés után jöjjön a megértés következő lépcsője, azaz az a kollektív irányítási rendszer, ami figyelembe veszi az egyéni tudatok szempontjait. Ezek a szempontok pedig a privátszféra tisztelete, a magántulajdon tisztelete és az egyéni szempontok figyelembe vétele. Higgyétek el, fogalmuk sincs, miről beszélek. Ezért az ÉlményParkban az égi vezetés alapvetően három dologból áll. Adatátvitel, kommunikáció, koordináció. Olyan irányítással, ami meghagyja az embereknél a döntést ott, ahol az ember sokkal jobban érti a helyzetet, mint egy égből odatekintő entitás, akinek világa a kézivezérlésről szól. Azaz mintha te egy videojátékkal játszanál és most átállunk arról, hogy mindent te csinálsz arra, hogy elég csak megadni ilyeneket, hogy "nyisd ki az ajtót", "oldd meg ezt a problémát" és mindjárt meglátják ők is a gondolkodó ember előnyét.

Ahhoz, hogy ezeket te magas szinten végre is tudd hajtani, szükséged lesz új technikákra is. Ezek egyike a mentális rajt-cél programozás, aminek van egy holoapp változata is, aminek az a neve, hogy holo GPS. A mentális rajt-cél programozás olyasmi, hogy magad csinálod, ami a holo GPS-ben automatikus, hisz az ilyesmihez azért kell némi mágikus rutin is, amivel a nagy többség még akkor sem rendelkezik, ha mesterekhez jár. Aki nem akar ezzel vesződni, csak indítsa el gondolatban ezt a holoappot, aminek van MIA kapcsolódása, így a célokat is ki tudod automatikusan jelölni és van valaki, aki közben menedzseli is.

A mentális rajt-cél programozás menete a következő:
1. Kitűzöd magad elé a célt
2. Meghatározod, mik azok, amiket mindenképp szeretnéd, hogy ebben út közben benne legyenek
3. Meghatározod, mik azok, amiket mindenképp szeretnél elkerülni
4. Követed a sugarat

Ezek nem feltétlenül jelentenek garanciát arra, hogy minden ott lesz benne és mindent el is fogsz kerülni, hisz így könnyű lenne megúszni a magaddal foglalkozás érdemi részét. Igyekszem a programjaimmal való visszaélést a minimumra korlátozni, hisz ha nem tenném, akkor ez itt, amit látsz ezen a weboldalon, igazolná azok vádjait, akik sátáni dolgot látnak ebben a szónak abban az értelmében, ahogy sátánt a nagy többség hiszi.

Amikor a saját sugár követéséről beszélek, itt arról van szó, hogy a megérzéseidet követed az eszeddel. Ehhez fel kell ismerni a saját sugarad, ami ahhoz hasonló, mintha egyszerre szólna öt magnó, amikből fel kell ismerned azt, ami neked szól. A holo GPS-ről is le lehet esni, hisz mehetsz másmerre, mint amit a hang az autódban mond, ám mindig ott van az újratervezés lehetősége, amivel vissza tudsz térni a saját utadra. Ami az ÉlményParkban csak egy gondolatban megnyomott gomb.
You install your own radius. This is similar to the way the angelic leadership works, but here you are doing this with your mental start-goal program.

Let's start with the theory first. The great disadvantage of angelic leadership is that because it deals with superior matters, it does not pay too much attention to individual consciousness. That is, ignoring your own interests and thinking only at the collective level. To overcome this problem, the ecclesiastical, masterful system has been built up, with which they are not as important as yours. I could write more about this, but the point is.

Heavenly leadership seems to be such a dilettant because they do not understand this world and frankly, they do not consider it important that you see the money in everything and that behind all your activities you want money. The thinking man thinks and after a while realized that all people scam at them. By the time I got up here, I saw a celestial system in which the thinking man was not seen as an ally and rather regarded as their goal of turning off the ration in humans, so that they would fulfill the demands of leadership without criticism.

Yes, but many problems can only be solved by the thinking person, and in this lack of trust, one can foresee what the end of it will be if it remains so. We already see the signs in the world. Sooner then they will come to the conclusion that the thinking man is a danger to them and to the task, so they will be replaced by their own people. This is worth exploring over a longer period of time, which often shows a human life. The direct consequence of this is that this unique civilization disappears and the same feudal world is greeted as it can be seen on many of the galaxy's planets. What reads here is the intervention that corrects the celestial intervention, which is not primarily aimed at restoring monetary-centered thinking, but takes into account the need for money here.

My personal opinion is that the money is accompanied by a kind of dogmatic blind, which can be understood if their own people fall asleep. The solution is for the advanced man who does not idolize it, but sees it as a tool for use, but now it is only possible to move forward in this matter if the thinking man does not authorize his thoughts with the sky, because they would receive an infarct sooner than we had permission from them.

After such an introduction, the next step of understanding is the collective management system that takes into account the aspects of individual consciousness. These aspects include respect for the private sphere, respect for private property and consideration of individual aspects. Believe me, they have no idea what I'm talking about. Therefore, heavenly leadership in the Adventure Park basically consists of three things. Data transfer, communication, coordination. With control that leaves people in the decision where people understand the situation much better than a sky-looking entity whose world is about hand control. That is, you are playing a video game and now we are about to do everything you can to just give up "open the door", "solve this problem" and they will soon see the benefit of the thinking man.

In order for you to be able to accomplish these at a high level, you will need new techniques. One of these is mental start-goal programming, which also has a holoapp version, which is called holo GPS. The mental start-goal programming is something that you do "manually", which is automatic in the holo GPS, because there is some magic routine that does not even have a large majority even when it comes to masters. Those who do not want to bother with this just start thinking about this holoapp that has MIA connectivity, so you can automatically mark your goals and have someone who manages it.

The process of mental start-goal programming is as follows:
1. Pick your goal in front of you
2. Determine what you want them to be in the way
3. Determine what you want to avoid
4. Follow the ray

These do not necessarily mean that everything will be there and you will avoid everything, as it would be easy to get away with the essential part of develop yourself. I try to limit the abuse of my programs to the minimum, because if I did not do this, what you see on this website would justify the accusations of those who see satanic things in the negative sense of the word, as the great majority believes in Satan.

When I talk about tracking the self ray, it's about following your divination with your mind. To do this, you need to recognize your own radius, which is like having five recorders at the same time that you need to recognize what is about you. The holo GPS can also be dropped, because you can go elsewhere than the sound in your car, but there is always the possibility of redesigning you back to your own journey. What's in the ÉlményPark is just a push thought button.

holoGPS


Amikor beülsz egy autóba és használod a GPS-t, nem kötelező arra is menni, amerre mondja. Itt is ugyanez a helyzet, hisz van olyan funkció, hogy "újratervezés". Ha autóban ülsz, megértése egyszerű. Beállítasz rajta egy címet vagy egy koordináta pontot és egy Hang mondja, merre menj. Még egyéni beállításokat is megadhatsz, ha mondjuk el akarod kerülni az autópályát. Pont így működik a holoGPS is. Aminek megértése jóval túllép az egyszerű tér fogalmán.

A hologramban a tér fogalma megváltozik. Az életed nem más, mint rétegek terajtad. Minden rétegre lehet mondani, hogy sík vagy dimenzió. Ami lefordítva a te mindennap életedre, a belső vívódásoktól kezdve a szélig, ami arcodba csap. Azaz ha azon gondolkodsz, mit jelölj meg célként, rugalmasan gondolkozz. Célszerű elsőre egy nagy célt meghatározni, ami nem lenne meglepő, ha a boldogság valamelyik megnyilvánulása lenne. Aztán azon belül kijelölhetünk magunknak újabb célokat. A MIA figyel arra, nehogy hurokba rakd magad.

holoGPS egy olyan ingyenes szolgáltatás, ami mindent megcsinál neked, amihez eddig bele kellett fúrnia magát az embernek az ezotériába. Ez a világ a modern világ felé halad és aki erre jön, nem feltétlen kell neki mágusnak lennie, ez egy szakma. Ha valami spéci dolog kell, akkor fordulj oda. Ha nem, elég neked az, amit az ÉlményPark alapverziója tud. Ha tényleg halvány fogalmad sincs semmiről, a legjobb, ha csak gondolatban elindítod például egy képzeletbeli gombnyomással ezt a holoappot, mert az csinál egy saját szempontok szerinti korrekciót. Aztán van időd képbe kerülni.

Működési elve a Mentális Rajt-Cél (Ön) Programozás, ami lehet menő is a szakmában, ha felfedezik az emberek. Amikor ezoterikus csoportokat látogattam, hogy bővítsem megfigyeléseim tárházát, ott vettem észre valamit. Hogy nagyon nehéz jól paraméterezni egy Kérést, mondjuk az Univerzumhoz. Valami mindig történik, amire a küldő nem gondolt és ilyen példákra voltak mendemondák. Itt az alapbeállítás már úgy gondolkodik, hogy figyelembe veszi a küldő látó- és tudatszintjét. Ezeknek a beállításoknak a módosítása, amik elkészítése volt az egyik legizgalmasabb és legnehezebb munka, az már az advanced szint, ami a tipikus "tudd hogy értsd" helyzet.

Egyszerűen fogalmazva:
1. Csak képzeletben elindítod
2. Teszi a dolgát
3. Közben módosíthatod az alapbeállításokat, amikor akarod
4. Magasabb szempontok ezeket felülbírálhatják, amikből logikus gondolkodással össze tudsz rakni magadnak elméleteket, amiket jobb magaddal megvitatni, mint másokkal

- Lehetőségem van előtte is átnézni ezeket az alapbeállításokat?
- Persze. A Személyes Ügyfélkapudhoz fordulj gondolatban a részletekért.


GONDOLATBAN FRISSÍTS
Csak ennyi, gondolj arra, hogy frissítesz


ÚJRATERVEZÉS
Ez állít be téged a megfelelő pozícióba
When you get into a car and use the GPS, you don't have to go where you say it. Here is the same thing, because there is a feature called "redesign". If you're sitting in a car, it's easy to understand. You set an address or a coordinate point on it and a Voice tells you where to go. You can even specify custom settings if you want to avoid the highway. That's how holoGPS works. The understanding of which goes well beyond the concept of simple space.

In the hologram, the concept of space changes. Your life is nothing but layers. Every layer can be said to be plan or dimensioned. That translated into your everyday life, from internal struggles to the wind that picks your face. That is, if you are thinking about what to mark as a goal, think flexibly. It is advisable to define a great goal first, which would not be surprising if one of the manifestations of happiness were. Then we can set ourselves new goals inside it. MIA is watching you don't put yourself in the loop.

HoloGPS is a free service that does everything you need to drill yourself into esoteric. This world is moving toward the modern world, and whoever comes to it is not necessarily a magician, it is a profession. If you have something special to do with it, turn to it. If not, it is enough for you to get the basic version of the ÉlményPark. If you really have a faint idea of nothing, it is best to just start with this, for example, with an imaginary button press, because it makes a correction for your own aspects. Then you have time to get into the picture.

The Principle of Functional Mental Start-Goal (Self) Programming, which can be cool in the profession, when people discover it. When I visited esoteric groups to expand my repository, I noticed something there. To make it very difficult to parameterize a Request, say to the Universe. Something always happens, which the sender did not think of, and there were talk of such examples. Here, the default setting is to consider the level of vision and consciousness of the sender. Modifying these settings, which was one of the most exciting and hard work to do, is the advanced level, which is the typical "Know to understand" situation.

Simply put:
1. Start in imagination
2. Does it's job
3. Meanwhile, you can change the default settings whenever you want
4. Higher aspects can override these, from which you can put together theories with logical thinking that you better discuss with yourself than with others

"Can I review these basic settings before?"
"Of course. Refer to the Personal Client Gate for thought details."


UPDATE in THOUGHT
That's all, think about upgrading


RE-CALCULATING
This puts you in the right position