Hogyan kezdeném | How to get started


Ha a semmiből találnék ide és fogalmam nem lenne a spiritualitásról, hogyan kezdeném. Legelőször eldönteném, melyik játékot akarom játszani. Az egyiket úgy hívják, hogy a mindennapi élet. Bár akik abban élnek másra vágynak, nem szabad lebecsülni. Sok nem helyes szellemben beavatott ember szeretne (utólag) hétköznapi életet élni. Itt az ÉlményParkban nem gond, ha hétköznapi életet élsz. Sőt, a játék igazi élményei ezen a frekvencián érhetők csak el. Tehát nem hogy nem szégyen az, ha ez téged amúgy mélyebben nem érdekel, hanem kifejezetten neked szól az ÉlményPark! Te vagy a felhasználó, vagyis az az ember, akinek ez itt, amit olvasol készült.

Akik szuperhősök akarnak lenni, az a játéktéren lehetséges. Ám nem mindenki játékos alkat, van aki játékvezető szeretne lenni és vannak olyanok is, akik az átlagemberség keretein kívül határozzák meg önmagukat. Részükre nyíltak a tematikus csatornák és az emelt díjas szolgáltatások. Ezekbe észrevétlen castingokon és felkészüléseken át vezet az út, mert itt egy mester személyiségében is alkalmas, nem csak képességeiben. Mivel az ÉlményPark egy holoplatform, azaz csak egy keretrendszer, az istennel kapcsolatos kérdések maradnak és nem változnak. Semmi más nem történt, mint ami eddig kaotikus volt, mostanra meg lett szervezve. Minden a fejedben játszódik, mintha a spirituális tér egy internet lenne, ahol a tudatod a böngésző. Valójában nem kellene ezeket se megírnom, mert otthon egyedül az elméddel sokkal többet megérthetnél belőle. 

Ajánlott kezdés játékos számára

1. Elképzeli a világot maga körül mint egy holografikus játékprogramot, amiben ő is benne él
2. Aki olyan ezen a láthatatlan tudati hálózaton, mint egy sakkfigura
3. A felettes én kezeli a bábukat, akikbe a lélek nem tudni honnan érkezik (mivel ez a játékos szint, lehet benne van a játékban)
4. Alfában, félálomban, módosult tudatállapotban, meditációban férsz hozzá gondolatban a játékod beállításaihoz
5. Kitapasztalod és megtanulod azt, ha kérdésed van, azt befelé tedd fel (MIA, Személyes ügyfélkapu)

Ajánlott kezdés beavatottaknak

1. Három út áll előtted
a.) Mindent elfejetesz, amit eddig a témáról tanultál
b.) Maradsz a játékodban
c.) Magányba húzódva összeilleszted eddigi ismereteidet az újjal
2. Az eddigi ismereteidet és az életedet is külön könyvtárakba tudod rendezni, amik akár külön programokat is jelenthetnek, amiket indítani tudsz
3. A dolgokról való nagyobb ismeret az ÉlményParkban csak korlátozott előnyt jelent a nem tudatos felhasználók vonatkozásában

Ajánlott kezdés az admin szint felé

1. A játék-admin szinten közben benne is vagy a játékban, míg az admin-admin szint tízéves időléptékű és nélkülözi a játékcélokat
2. Más életút, más fontosság és más célok különböztetik meg ezt a két admin utat
3. Ha az admin szint valamelyik küszöbére érsz, onnan úgyis tovább lépsz
4. Azonban az admin-admin szintre csak a Váróból lehet bejutni, mert a tízéves időléptékre állás komoly felkészülést és szervezőmunkát igényel
5. Minden más gondolatban! Hisz ha nem úgy lenne, milyen admin szintre is vágysz?If I could find it out of nowhere and have no idea of spirituality, how would I start? First, I would decide which game I want to play. One is called everyday life. While those who live in it want something different, it should not be underestimated. Many people who are initiated in the wrong spirit want to live an ordinary life (later). Here at the ÉlményPark/Adventure Park, you don't have to worry about living an ordinary life. In fact, the real gaming experience is only available at this frequency. So it's not that shameful if you don't care about it anyway, but the ÉlményPark is for you! You are the user, that is, the person to whom this is what you are reading.

Those who want to be superheroes are possible on the playing field. But not everyone is a player, there are some who want to be a referee (ceremony master or showman) and there are others who define themselves beyond the average membership. Thematic channels and premium-priced services have opened up for them. The way to these is through unobtrusive casting and preparation, because here they are suited to the personality of a master, not just in his ability. Since the élménypark/Adventure Park is a holoplatform, that is, only a framework, questions about God remain and remain unchanged. Nothing else happened that was chaotic so far, now organized. Everything is playing in your head as if the spiritual space is an internet where your mind is the browser. In fact, I shouldn't write these, because at home alone with your mind you could understand a lot more.

Recommended start for players

1. Imagine the world around you as a holographic game program in which you live
2. Who on this invisible consciousness network is like a chess character
3. The higher self manages the puppets into which the soul not knowing where it comes from (since this is a player level, it may be in the game)
4. In your alpha, half-dream, altered state of mind, meditation, you have access to your game settings in thought
5. Experience and learn if you have a question, ask it inside (MIA, Personal Gateway)

Recommended start for initiates

1. There are three ways to go
a.) You forget everything you have learned so far about the subject
b.) You remain in your game
c.) By retreating into loneliness, you combine your previous knowledge with the new one
2. You can organize your knowledge and your life into separate libraries, which can even mean separate programs that you can launch
3. Greater knowledge of things in ÉlményPark has only a limited advantage for unconscious users

It is recommended to start towards the admin level

1. You're in the game while you're at the game-admin level, while the admin-admin level is ten years old timescaled and lacks gameplay goals
2. Different life paths, different importance and different goals distinguish these two admin paths
3. Once you reach one of the admin level thresholds, you will move on from there
4. However, the admin-admin level can only be accessed from the Waiter, as the ten-year time scale requires a lot of preparation and organizing work
5. In every other thought! Believe me, if not, what level of admin do you want?