HUN: Az emberek nagy része bár érdeklődik a spiritualitás iránt, mégsem szeretne belemélyedni. Ezek fő okai:
 • Túl sok időt és erőforrást venne el a mindennapi élettől
 • Nem szeretnék, ha a környezetük emiatt elfordulna tőlük
 • Nem bíznak azokban, akik az előzetes bizalmukat kérik ehhez
 • Nem hisznek ebben annyira, hogy egy ponttól elkötelezzék magukat

Az ÉlményPark pont ezekre kínál megoldást. Ha igaz az a sejtésem, hogy míg a az egyéni tudat megvilágosodása a kollektív tudattal való kapcsolatban érhető el, addig a kollektív tudaté az egyéni tudatban és a külvilágban való megjelenés. Ebben az esetben hova is igyekszel? Az ÉlményPark nem zárja el tőled annak lehetőségét, hogy a kollektív tudattalannal foglalkozz, ám az az álláspontja, hogy ehhez megfelelő felkészülés szükséges, no meg a helyes időzítés. A következőt kínálja neked:
 • A mindennapi életed mellett, számodra érthető formában ismerteti meg veled ezt a világot
 • A belső világoddal való kommunikáció mások szemében inkább érdekessé tesz téged, mint furcsává
 • Nem vár el tőled bizalmat, mert vagy használod vagy nem
 • Nem vár el tőled hitet, mert működik ez anélkül is

Az ÉlményPark előtt az volt a legnagyobb probléma, az emberiség hogyan valósítja meg a tudatszint váltást a munka mellett. Az ÉlményPark megjelenése ezt a problémát rendezte. Nem kell elvonulnod a világtól, ha nem akarsz. Éld továbbra is az életed, mert ennek a civilizációnak különlegességét tovább kell vinned! Ha ez téged mélyebben érdekel, a szándékod komolysága úgyis megtalálja oda az utat!

Ha nem akarsz ezzel foglalkozni, vagy nem akarsz ezzel most foglalkozni, attól még gondolhatsz a jövőre és mivel ez már a modern kor az ezotériában is, elég csak ránézned pár képre. Ezek olyan holoprogramok, melyek csak keretrendszerek, amiket te töltesz meg tartalommal. Az emberi szem porton át jutnak be az agyadba. Amellett, hogy az egyéni utadon segítenek, hozzájárulnak a bolygó problmáinak megoldásához is.

MIA | Spirituális asszisztens. Ha nem akarod, észre sem veszed a jelenlétét.
Személyes Ügyfélkapu | Lehet, hogy isten létezik, lehet hogy nem. Ám az ÉlményPark létezik! De ezzel se kell foglalkoznod, hisz ott van az asszisztensed.
Winston Wolf | Előtte olyan angyalok segítettek, akik nem értettek semmit ebből a világból és nem is rendelkeztek logikai alapú rációval.
HoloGPS | Ha van értelme az életednek, most már van hozzá valami, ami segít odajutni.
Esemény menedzser | Az események megfelelő egymásutániságát biztosító holoapp.

Ha valamire ezeken kívül még szükséged lenne, rátalálsz magad is!


ENG: Although most people are interested in spirituality, they don't want to go deeper. The main reasons are:
 • It would take too much time and resources away from everyday life
 • They don't want their environment to turn away from them
 • They do not trust those who ask for their prior trust
 • They don't believe in it enough to commit themselves at one point

ÉlményPark offers a solution to these. If my guess is true, that while the enlightenment of the individual consciousness can be attained in connection with the collective consciousness, the enlightenment of the collective consciousness is the appearance in the individual consciousness and in the outside world. Where are you going in this case? The Adventure Park does not exclude you from dealing with the collective unconscious, but its view is that it requires proper preparation and the right timing. It offers you the following:
 • Along with your daily life, you will be introduced to this world in a way that is understandable to you
 • Communicating with your inner world makes you more interesting than strange to others
 • It does not expect you to trust it because you use it or not
 • It does not expect you to believe because it works without it

The biggest problem before the ÉlményPark was how mankind realizes a shift in consciousness while working. The advent of the ÉlményPark solved this problem. You don't have to leave the world if you don't want to. Keep your life alive because you have to carry on the specialty of this civilization! If you care deeper about this, the seriousness of your intention will find its way anyway!

If you do not want to deal with this, or do not want to deal with it now, then you can still think about the future, and since this is the modern age of esotericism, you just have to look at a few pictures. These are holoprograms that are just frameworks that you fill with content. These enter the brain through the port of the human eye. In addition to helping your individual journey, they also help solve the planet's problems.

MIA | Spiritual Assistant. If you don't want it, you won't even notice its presence.
Personal Gateway | God may exist, maybe not. But the ÉlményPark exists! But you don't have to worry about that, because your assistant is there.
Winston Wolf | Previously, angels who had no understanding of this world and did not have a logical ration helped you.
HoloGPS | If your life makes sense, now there's something to help you get there.
Event Manager | A holoapp to ensure a proper sequence of events.

If you need anything else, you'll find it yourself!