Ganancia | Guarantee


HUN: Az ÉlményParkkal az a célom, hogy egy átlagember világképében is egyszerűen és érthetően jelenljen meg a spirituális világ. Jól tudják használni az elméjükben rejlő lehetőségeket és inkább hasonlítsanak a modern emberre, mint olyan lények előtt térdepelő bárányokra, akikről semmit sem tudnak. Ám a keretrendszer lehetővé teszi azt is, ha valaki komoly mágus akar lenni, végigkísérje útján.

Az ÉlményPark paraméteres álmodással/programozással készült. Ez azt jelenti, hogy ezek a paraméterek rám is vonatkoznak. Alaptalanok azok az aggályok, amik személyemmel kapcsolatosak. Hisz pont azért kezdtem ebbe a munkába, hogy ilyesmik nem fordulhassanak elő többé és egy normális világ rezegjen minden szféra számára.

ENG: With the ÉlményPark, my goal is to make the spiritual world simple and clear in the worldview of the average person. They can make good use of the potentials in their minds and look more like modern humans than lambs kneeling in front of creatures they know nothing about. But the framework also allows one to accompany him/her through the path of becoming a serious magician.

ÉlményPark is made with parametric dreaming/programming. This means that these parameters apply to me as well. The concerns about my personality are baseless. After all, I started this job to prevent such things from happening again and to make a normal world vibrate for all spheres.