Modern Ezotéria | Modern Esoterics

ÉlményPark, tudathálózaton futó holo operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot.
ÉlményPark, a holo operating system running on a network of consciousness. Users perceive the reality in first person singular.


A nevem Diczig István Zsolt és egy közel 20 éves mélytransz meditáció eredményét látod itt. A belső hangomra hallgatva beültem egy lakásba egy európai nagyváros közepén, gyakorlatilag kizárva a külvilágot és az ezotéria tudományos szemléletű tanulmányozásába kezdtem. Olyan tudásanyag birtokába kerültem, ami csak a holografikus világképpel értelmezhető. Ám a maga teljességében csak nagyon kevesek számára, hiszen csak kevesen invesztálnak ennyi időt és erőforrást ebbe.

Ezen a weboldalon a megoldást találod.

Az elmenypark.com a gyors verzió azoknak, akik inkább csak játszanának az Élet nevű játékban és nem izgatja őket az elmélet. Hisz te is csak használod a mobiltelefonodat anélkül, hogy érdekelne annak programozása.
My name is István Zsolt Diczig and you can see the results of a nearly 20 years of deep trans meditation here. Listening to my inner voice, I sat in an apartment in the middle of a major European city, virtually excluding the outside world, and began to study esotericism in a scientific way. I came into possession of knowledge that can only be interpreted with the holographic worldview. But in its entirety, only for very few, as few invest so much time and resources in it.

You will find the solution on this website.

Elmenypark.com is the quick version for those who would rather just play a game called Life and not get excited about the theory. Because you also just use your cell phone without being interested in programming it.