Ez egy olyan weboldal, melyet a vele párhuzamosan futó meditációim mellett csináltam. Nem célja az, hogy a világ megtudja létezését. Az a célja, hogy néhány ember tudja csak meg. Ám sok ember keveredik ide. Jobb, ha ezzel kezdünk.This is a website I made in addition to my meditations running in parallel with it. It is not intended for the world to know its existence. The goal is for some people to know only. But a lot of people get involved here. We better start with that.


Ez egy ezós weboldal? Akkor én innen lépek. A weboldal nem érdekel, keresek valamit. Én se tudom, hogy miről szeretnék többet megtudni. 
Is this an eso website? Then I'll get out of here. I don't care about the website, looking for something. I don't even know what I want to know more about.
Itt vagyok a teljes figyelmemmel.

I'm here with my full attention.Before that, I would like to find out what this website is about
Előtte még szeretnék tájékozódni, miről is szól ez a weboldal