Megérteni a lényeget | Understand the point

Mindenki azt hiszi, hogy a spiritualitáshoz mester kell. Nem kell hozzá mester. Csak és kizárólag te kellesz hozzá. Én sem vagyok mester. Egy olyan ember vagyok, aki csinált egy weboldalt, ahol elég információt kapsz ahhoz, hogy önmagad mestere legyél.

Everyone believes that spirituality requires a master. You don't need a master. Only you need it. I'm not a master either. I’m a person who made a website where you get enough information to be a master of yourself.


Amit itt látsz, az egy teljesen egyedi világlátás és gondolkodásmód. Sehol nem fogsz ilyesmivel találkozni, ha elmész a megszokott helyekre. Ez az egyedi világlátás és gondolkodásmód úgy alakult ki, hogy törekedtem az egyszerűségre és a minél nagyobb érthetőségre. Elismerem, hogy elsőre nagyon furcsa és az emberi agy számára szokatlan. Ám lehet, hogy annak idején Jézusnak is modern szövege volt.

Valójában nem kellene egy erre született embernek annál többet mondani, hogy "úgy képzeld el a világot, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élsz és játszol". Ha ezt megérted, akkora lépést tettél, mintha két évig járnál egy mesterhez. Ám ha elmész egy mesterhez, onnantól egy olyan közösség részévé válsz, ahonnan nehezebb szabadulni, mint a jelenlegi helyzetedből, bármi is legyen az. Még akkor is, ha látszólag az első foglalkozás után eljössz onnan, mert a világ sokkal több annál, mint a látható tartomány.

Annál, hogy otthon egyedül foglalkozol vele, senki sem tud neked többet nyújtani. Ám ha elképzeled magad, ahogy teljesen lemerítve a mobiltelefonodat és a PC-det elteszed egy fiókba évekre, az ajtócsengőd is kikötöd és a TV-det is kölcsönadod valakinek, hogy egyedül maradhass az elméddel, nos erre kevesen képesek. És egyre kevesebben lesznek rá képesek. Ugyanezt én is megértettem. Én, aki eltettem a mobiltelefonomat évekre, akinek nincs bekötve az ajtócsengője mind a mai napig, de már van TV- és internetem. Okostelefonom is csak 1 éve. Időben rájöttem arra, hogy ezt a mai korban már kevesen csinálnák utánam.

Közben a világban olyan folyamatok zajlanak, amikről nem számol be a főáramú média. Ezek egyike a tudatszint váltás, ami azt követelné meg az emberektől, hogy otthon ülve foglalkozzanak az energiarendszerükkel. Azért nem számol be erről a főáramú média, mert ettől összeomlana a világgazdaság. Mert ha az emberek rájönnek arra, hogy nekik az fontosabb lenne, hogy sikerrel emelkedjenek magasabb dimenziókba, mint hogy bejárjanak dolgozni vagy más módon hajszolják mások álmait, attól ez a globalizálódó civilizáció összeomlana. Nekem sem célom ez, ám egy teljesen más utat választottam, mint azok, akik azt hirdetik, hogy merj nagyot álmodni. Majd azonnal betojnak, ha valaki még náluk is nagyobbat mer álmodni és azt sikerrel meg is valósítja.

A lényeg az, hogy létrehoztam valamit egy igen magas dimenziószinten, amit ÉlményPark Holoplatformnak neveztem el. Ezt fel is telepítettem az emberiség tudathálójára. Innentől már nem kell beülnöd otthon egyedül egy lakásba, ha nem akarsz, mert a tudatszint váltással kapcsolatos probléma megoldva. Ha ennek te megörülsz, ám valahol zavarna a dolog, hogy így kimaradsz valamiből, készítettem erre egy másik weboldalt. Ez a weboldal pedig, amit épp itt olvasol azoknak készült, akik éreznek magukban annyi kíváncsiságot, hogy ebbe mélyebben belenézzenek. Ha hiszel nekem és nekiállsz otthon egyedül, ahhoz szükséged van az önmagadba vetett hitedre. Akik ennek ellenére mégis elmennek egy mesterhez, vagyis inkább másoknak hisznek és a beavatkozó idegenekben bíznak, az is egy út, ami valahova vezet. Ebben az esetben jó, ha tudod, hogy a beavatásokat nem tőlük kapod. Azt kapod, ami amúgy is a tiéd lenne, csak hamarabb és a könnyebb úton.
What you see here is a completely unique worldview and way of thinking. You will not encounter anything like this anywhere if you go to the usual places. This unique worldview and way of thinking developed in a way that I strived for simplicity and as much comprehensibility as possible. I admit that at first it is very strange and unusual for the human brain. But it may have been a modern talk of Jesus at the time.

In fact, a person born for this shouldn’t have to say more than “imagine the world as if it were a holographic video game in which you live and play”. If you understand this, you have taken the step as if you were attending a master for two years. But if you go to a master, from there you become part of a community that is harder to get rid of than your current situation, whatever it is. Even if you seem to come from there after your first session because the world is much more than the visible range.

No one can offer you more than just dealing with it at home. But if you imagine yourself completely draining your cell phone and PC in a drawer for years, you’ll also dock your doorbell and lend your TV to someone to be left alone with your mind, well few can do it. And fewer and fewer will be able to do it. I understood the same thing. I’ve been putting my cell phone away for years, who doesn’t have a doorbell connected to this day, but I already have a TV and internet. I also have a smartphone for only 1 year. I realized in time that few would do this after me today.

Meanwhile, there are processes going on in the world that are not reported by the mainstream media. One of these is the change in the level of consciousness that would require people to deal with their energy system while sitting at home. The mainstream media does not report this because it would collapse the world economy. Because if people realize that it would be more important to them to successfully ascend to higher dimensions than to walk into work or otherwise chase the dreams of others, it would collapse this globalizing civilization. It’s not my goal either, but I’ve chosen a completely different path than those who advertise you dare to dream big. They will immediately be intruded if someone dares to dream even bigger than them and succeeds in doing so.

The point is, I created something at a very high dimensional level, which I called the ÉlményPark Holoplatform. I have also installed this on the web of consciousness of humanity. From now on, you no longer have to sit at home alone in an apartment if you don’t want to, because the problem of level of consciousness change is solved. If you’re happy about that, but somewhere it would bother you to miss something like that, I made another website for that. And this website you’re reading right here is for those who feel so curious to look deeper into it. If you believe me and start at home alone, you need your faith in yourself. Those who still go to a master, that is, believe more in others and trust the intervening aliens, are also a path that leads somewhere. In this case, it’s good to know that you don’t get the initiations from them. You get what would be yours anyway, only sooner and on the easier way.