Mi az ÉlményPark? | What ÉlményPark is?

 

Tudathálózaton futó holo operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot. 

Az ezoterikus fejlődés azért lassú, mert közben az agy fejlődik és vigyázni kell rá. Igen ám, de mi van akkor, ha a mi agyunk már fel van készülve ennél komolyabb dolgok traumamentes megértésére? Csak akik fönn ezzel foglalkoznak, figyelmen kívül hagyják a rációt, azaz a dolgok tudását. Te, aki nézel hollywoodi filmeket, már tudod, mi az az időutazás, mi az a térváltás, mik a különleges képességek. Az agyad tehát ezzel az informatikai hasonlattal azonnal megértett valamit, ahova óvatosan jutnak el egy ezós csoportban 5 év alatt.

Ha a világra úgy nézel, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne játszol, azonnal megértettél valamit, amihez már cím is jár egy olyan csoportban. Szó szerint szellemi őslakosnak tűnik mindenki erről a platformról nézve, ami viszont így komoly paraméterezést igényel, hogy ki is juthat ilyen hatalomhoz. Érdemes tehát a személyiségedet fejleszteni, mielőtt egy ilyet bevállalsz. Választhatod azt is, hogy induljon el rajtad egy személyiségfejlesztő program, ám csak kevesen nem anyáznak ilyenkor később felháborodott képpel. Ugyanis a személyiséget leggyorsabban kudarcok, nélkülözések és a kihívásokon átjutások fejlesztik a leggyorsabban.

A minket segítő beavatkozó idegenek esetén érdemes felhívom a figyelmet arra, hogy felek azonos fogalmak alatt akár egészen mást is érthetnek és ez vonatkozik a 'minket segítő' kifejezésre is. Miután megismertem őket, azonnal bevillant, hogy nektek viszont nem kellene megismerkednetek velük. Kell tehát egy megoldás. Az ÉlményPark keletkezését is számtalan irányszögből lehetne más és más történetekkel elmesélni, ez az egyik. Hirtelen annál nem volt jobb ötletem, hogy benyomulok a Két Világ közé létrehozva egy önálló szférát közöttük és eljátszom nekik a másikat. Igen ám, de nekem van annál jobb dolgom is, hogy ez kösse le az időmet, ezért automatizáltam a működését. Az önálló szféra neve ÉlményPark és már rendelkezik mindennel, ami egy szféra működtetéséhez kell.

Érdemes pár szót ejtenem a halálkutatási megfigyeléseimről, ami ide tartozik. A halál magasabb dimenziókban nem létezik, mert minden egyszerre történik. A te nézőpontodból sem létezik, hiába haltál már meg egy csomószor. Az Ég és a Föld között feltorlódott egy tömeg, akiket nem enged be az Ég, ám mindenki vetíti magának továbbra is 3D-ben az általa ismert világot. Így a fizikai sík megjelent az általatok asztrálsíknak nevezett zónában is. Ez egyfajta senki földje volt a határon, immáron a neve ÉlményPark, tisztességesen megalkotva.

Ami nem zárja ki azt, hogy tiszta és tisztességes emberek tovább fejlesszék.

A holo operating system running on a network of consciousness. Users perceive reality in first person singular.

Esoteric development is slow because in the meantime the brain develops and needs to be taken care of. Yes, but what if our brains are already prepared for a trauma-free understanding of more serious things than this? Only those who deal with this above ignore the rationality, that is, the knowledge of things. You who watch Hollywood movies already know what time travel is, what teleportation is, what special abilities it is. So with this IT analogy, your brain immediately understood something, which they get cautiously in a group of eso's in 5 years.

If you look at the world as if it were a holographic video game you’re playing in, you immediately understood something that already has a title in a group. Literally everyone seems to be an indigenous person from this platform, which in turn requires serious parameterization to see who can get such power. So it pays to develop your personality before you take on one of these. You can also choose to have a personality development program start on you, but few will course you later with an outraged face. This is because the personality is developed the fastest by failures, deprivations and challenges.

In the case of intervening aliens who help us, it is worth noting that the parties may mean quite different things in the same terms, and this also applies to the term ‘helping us’. After I got to know them, it flashed immediately that you shouldn’t get to know them, though. So we need a solution. The origins of the ÉlményPark could also be told with different stories from countless perspectives, this is one of them. Suddenly I had no better idea than to break into the Two Worlds, creating a separate sphere between them and playing the other for them. Yes, but I have better things to do to tie up my time, so I automated the way it works. The independent sphere is called ÉlményPark and already has everything it need to run as a sphere.

It is worth mentioning a few words about my death research observations that belong here. Death does not exist in the higher dimensions because everything happens at once. It doesn't exist from your point of view either, even though you've died a lot of times. A crowd has crammed between Heaven and Earth that is not allowed in by Heaven, but everyone continues to project the world they know in 3D. Thus the physical plane also appeared in the zone you call the astral plane. It was a kind of no-man’s land on the border, now called ÉlményPark, fairly created.

Which does not preclude clean and decent people from further developing.