Mi a Modern Ezotéria? | What Modern Esothericism is?

 

A modern ezotéria úgy modellezi a világot, ahogy a mobiltelefonok működnek és tartják a kapcsolatot a cellákkal. Minden ember pont ezt teszi az emberiség tudathálóján. Ha ilyen könnyen meg lehet ezen az úton valamit érteni az agy megdöbbenése nélkül, akkor meg is lehet ezzel spórolni vagy 3 ezoterikus csoportban eltöltött évet. De ha nézel misztikus filmeket és sci-fiket, azokkal is lehet szórakozva tanulni.

A modern ezotéria mindenkinek az, ami. Aki a Játékban játszik, azok számára előny a mindennapi életben. Aki részt vesz a világ helyreállításában, hogy ezért valamilyen áldozatot hozott, azok egy feladatvégzést jelentősen megkönnyítő áldást is láthatnak benne. A következő szintek vannak:

Játék-Játék Szint | A mindennapi élet a Külvilágban
Játék-Admin Szint | Tartalomfejlesztők szintje
Váró | Ki- és beléptetés, szintváltás
Admin-Admin Szint | Rendszerfejlesztők szintje
Admin-Játék Szint | Rendszerfejlesztők játékszintje

Mivel ez egy komplex rendszer, léteznek más felosztások is, ám ez a jelenlegi legfrissebb verzió az alapverzió. A más felosztású rendszerek tematikusan működnek. A felosztás még folytatódik a Felettes Én szintjén és az angyali csatornákon is. Lényeg az, hogy rendezi fönn ki fér hozzá kihez és még sok minden, ami a rendszerfejlesztőket érdekelheti. Olyan feltételek közé tereli a Játékot, ami az Ideális Jövő felé viszi az adott valóságcsomó adott valóságát.

Mindenkinek van egy saját világa, ahol csak ő van. Kiváló tanulásra. Ott biztonságban vagy, ám csak te vagy. Meg kell tanulnod a Közös Valóságot és akkor egy részed kijöhet. Minél többet tanulsz, annál több jöhet ki, hogy aztán innen is kilépj az igazi világodba, amire ez már nagyon hasonlít. De akár a játékvezetéshez, játékszervezéshez is kerülhetsz, ha van hozzá kedved és tehetséged. Ezek a modern ezotéria előtti időben tiltott és angyali dolgok voltak, de ezen a platformon nagy részük benne van az ingyenes alapverzióban.

Az ingyenes alapverzió szerény, ám stabil kereteket biztosít a fejlődéshez és a tudatszint váltásokhoz. A nyugalmat kedvelő segítők ide szeretik terelgetni báránykáikat. Ám mivel a világ = tükör, így az ÉlményPark is felveszi szerepét. Errefelé ő a Központi Energiabank azzal a kitétellel, hogy a világot ti fogjátok rendbe tenni úgy, hogy nálatok a Tüköradmin Hatalma. Azaz olyan világot kaptok Föntről, amilyenek a Ti világaitok másoknak. Nem tetszik valami? Alakíts a világodon, amire a Tükör is reagál.

Ne feledd a világ a hitedet tükrözi vissza! Ha meg vagy arról győződve, hogy itt semmi sincs ingyen és ha valami ingyen van, akkor te magad vagy a termék, szerencséd, hogy én hoztam el számodra a megoldást.

Modern esotericism models the world the way cell phones work and keep in touch with cells. This is exactly what every human being does on the web of human consciousness. If it is so easy to understand something this way without shocking the brain, it can also save you 3 years spent in esoteric groups. But if you watch mystical movies and sci-fi, you can also have fun learning with them.

Modern esotericism is what everyone is. Those who play in the Game have an advantage in everyday life. Those who are involved in the restoration of the world that they have made some sacrifice for it may also see in it a blessing that will greatly facilitate the accomplishment of the task. There are the following levels:

Game-Game Level | Everyday life in the Outside World
Game-Admin Level | Level of content developers
Waiting | Exit and entry, level change
Admin-Admin Level | Level of system developers
Admin-Game Level | System developers game level

Because it is a complex system, there are other partitions, but this current latest version is the base version. Systems with other divisions operate thematically. The division continues even at the level of the Higher Self and the angelic channels. The point is to sort out who has access to who and much more that may be of interest to system developers. It directs the Game into conditions that take the given reality of a given set of reality towards the Ideal Future.

Everyone has their own world where only they are. Excellent for learning. You're safe there, but it's just you. You have to learn the Common Reality and then some of you can come out. The more you learn, the more you can come out to then step out to your real world, which is already very similar to it. But you can even go to refereeing and organizing games, if you have the mood and talent. These were forbidden and angelic things in the pre-modern esoteric era, but most of them are included in the free basic version on this platform.

The free basic version provides a modest but stable framework for development and consciousness level changes. Calm-loving helpers like to herd their lambs here. But since the world = a mirror, the ÉlményPark also takes on its role. This is where it is the Central Energy Bank, with the proviso that you will put the world in order by having the Power of Mirroradmin. That is, you get a world from Above like your worlds to others. Is anything wrong? Transform your world, to which the Mirror responds.

Remember the world reflects your faith back! If you are convinced that nothing is free here and if something is free, then you are the product yourself, you are lucky that I have brought the solution for you.

 

 

Vissza | Back    2/5   Következő | next