Jelenleg elérhető személyes pozíciók

Figyelem! A következők abban az esetben aktuálisak, amíg ez az oldal a weblapon elérhető. | Attention! The following are current when this page is available on the web page.


The current situation | A jelenlegi helyzet

1. Feladat-cél | Task-goal

Eddig gyakorlatilag mindent alárendeltem ennek, mert láttam, mi a tét. Akik a feladat-cél okán kapcsolódnak be a programjaimba, az ÉlményPark szemlélete és felépítése miatt nincs szükségük arra, hogy személyesen ismerjük egymást, sem arra, hogy velem kapcsolatos szerveződésbe kelljen lépniük. Ez azt jelenti, hogy velem kapcsolatban semmilyen lekötelezettségük vagy kötelezettségük nincs.

So far, I've practically subordinated everything to it because I saw what the stake was. Those who join my programs for the purpose of the task, because of the approach and structure of the ÉlményPark, do not need to know each other personally, nor do they have to intervene with me. This means that they have no obligation or obligation in relation to me.

Aki mégis úgy érezné, hogy személyes szinten lenne dolgunk egymással a feladat-cél okán, a következő formában tud igazodni az én jelenlegi helyzetemhez.

3D kapcsolat | intézi a fizikai világ ügyeit
5D kapcsolat | intézi a spirituális világ ügyeit
XD kapcsolat | intézi az ÉlményPark ügyeit

Whoever would feel that we would be working on a personal level for the purpose of the task would be able to adapt to my current situation in the following form.

3D Connection | manages the physical world
5D Connection | manages the spiritual world
XD Connection | manages the ÉlményPark


2. Személyes szerepvállalás | Personal engagement

Jelenleg a fizikai testem helyreállítása a legfontosabb dolgom, amiben komoly nehézség, hogy 20 éve elvonultan a világtól meditálok és nincs bevételem. Olyan sérüléseim is vannak, amik helyreállítása pénz nélkül nem lehetséges. Mivel senki sem értette, mit csinálok és mindenki egy bolondnak tart, a régi ismerőseim segítségére nem számíthatok (és nem is akarok). Olyan emberek szerepvállalása lenne itt kívánatos, akik abban segítenének, hogy a sérüléseimet helyrehozhassam.

At the moment, my most important thing in restoring my physical body is the difficulty of meditating out of the world for 20 years and having no income. I also have injuries that cannot be restored without money. Since nobody understood what I was doing and everyone thought it was a fool, I can't count on my old friends (and I don't want to). It would be desirable to engage people here to help me repair my injuries.

Büszke vagyok arra, amit tettem a világ és az emberiség megmentése érdekében, ám nincs olyan elvárásom, hogy ezt mindenki megértse. Sokan azonnal elfordulnának tőlem, ha mondjuk meglátnák a fogaimat. Dolgozni sem tudok elmenni, mert 20 év után reménytelen a helyzetem a munkaerő piacon és a tapasztalataim szerint a hátam sem nagyon bírja a terhelést. Az emberek többsége számára csak akkor vagyok elfogadható, amint szalonképessé tettem magam. Így olyan emberek megkeresését várom, akik ebben a periódusban tennének valamit ezért. psi@uw.hu

I am proud of what I have done to save the world and humanity, but I have no expectation that everyone will understand it. Many would immediately turn away from me if they saw my teeth. I can't go to work either, because after 20 years my situation in the labor market is hopeless and my experience is that my back is not very heavy. For the majority of people, I am only acceptable when I make myself appropriate. So I'm looking for people who would do something for this period. psi@uw.hu

Ennek három formája van:
1. Névtelen adomány* (értelemszerűen nincs bankszámlám, azaz ennek technikai megvalósítása nehézkes)
2. Adomány névvel* (abban az esetben, ha tényleg nem vár el érte semmit, különben megszállhatják és feleslegesen bonyolódunk valamibe, amit most nem részleteznék)
3. Tisztességes üzlet** (ezt részesíteném előnyben, részletek itt)

Többet erről >>>>


There are three forms:
1. Anonymous Donation* (I don't have a bank account, of course, so it's technically difficult to implement)
2. With a Donation Name* (in case you really don't expect anything else, or you may be obsessed with something that I wouldn't detail)
3. Fair Business** (I'd prefer this, details here)

More about this >>>>


* lehetőség a helyzet helyreállítására és a normál meditációs folyamatok folytatására | an opportunity to restore the situation and continue the normal meditation processes
** csak addig elérhető, amíg ez a lehetőség kinn van a weboldalon | only available until this option is available on the website


Félreértés eloszlatása | Eliminating misunderstanding

Engem nem érdekel a pénzetek! Engem a saját pénzem érdekel, amit a képességeim által tisztességesen szerzek. Lesznek, akik ezt a tisztességet megkérdőjelezik. Ahogy a sajátjukról beszámoltak, állok vádjaik elébe.

I don't care about your money! I am interested in my own money, which I earn fairly through my skills. There will be those who question this honor. As they reported on their own, I stand before their accusations.Egyedi tudás | Special knowledge

Back | Vissza

Back to main page | Vissza a főoldalra

Személyes részvétel | Personal participation     >>>>>
Személyes pozíciók | Personal postitons     >>>>>
P..s.....i     >>>>>