A Dunning-Kruger hatás | The Dunning-Kruger effect
Ha valamihez nagyon nem értünk, az még arra sem elég, hogy felmérjük, mennyire keveset tudunk, tehát hozzáértőnek képzelhetjük magunkat | If we do not understand something very much, it is not enough to assess how little we know, so we can imagine ourselves to be competent

A kognitív disszonancia redukció | Cognitive dissonance reduction
Bámulatosan tudjuk úgy torzítani a valóságot, hogy az ne ütközzön össze az előítéleteinkkel és a véleményünkkel | We can distort the reality amazingly so that it does not conflict with our prejudices and our opinions

A megerősítési torzítás | Confirmation distortion
Hajlamosak vagyunk azokat az információkat előnyben részesíteni, amik a mi igazunkat támogatják, tekintet nélkül arra, hogy igazak vagy sem | We tend to give preference to the information that supports our truth regardless of whether it is true or not