Az ÉlményPark az emberi tudathálóra feltelepített holo-operációs rendszer, mely a linux filozófiájával működik. Nem vagyok vallásos és nem érdekel a Szakma. Ezt a rendszert elsősorban magamnak dolgoztam ki, hogy legyen egy független spirituális keretrendszer, amit egyszer valaki jól megcsinál. Ennél azonban jóval több lett belőle, mert ehhez a rendszerhez bárki hozzáférhet.

ÉlményPark is a holo operating system installed on the human network of consciousness, which works with the philosophy of linux. I am not religious and do not care about the Profession. I developed this system primarily for myself to have an independent spiritual framework that someone would do well once. However, it has become much more than that, because anyone can access this system.


Az ÉlményPark Holoplatfom olyan, mintt a linux, tehát nyílt forráskódú. Ám ehhez a kódhoz bár mindenki hozzáférhet, csak azok férnek hozzá, akik méltók is rá. Ezt le lehetett paraméterezni, nincs tehát szükség arra, hogy hozzám jöjjön mindenki. Te otthon, ha megfelelsz ezeknek a paramétereknek ugyanúgy hozzáférsz, mint én.

ÉlményPark (ExperiencePark) Holoplatfom is like linux, so it is open source. But although everyone can access this code, only those who are worthy of it can access it. This could be parameterized, so there is no need for everyone to come to me. You are at home, if you meet these parameters you will have the same access as I do.


Közel 20 éve ültem be egy lakásba egy európai nagyváros közepén egy olyan meditációra, amit Tibetben sem mernek. Az emberiség történetében senki sem jutott el azokra a tudatszintekre, amiket megjártam. Az ÉlményPark tulajdonképp azt a spirituális háttérkörnyezetet biztosítja, amit ti ezotériának neveztek, ám az alapoktól újra lett tervezve. Olyan feladatokon dolgozom, amiket nem lehet olyan spirituális hálózatban elvégezni, ahol hierarchikus felsőbbrendű lények fölöttem egy szót sem értenek belőle. Ezért létrejött az ÉlményPark, ami nyitott a platformja alá fejlesztésekre. Ebből az ÉlményParkból én gyakorlatilag kivonultam és ugyanolyan felhasználója vagyok, mint ti. Akár tudtok erről, akár nem. Akár elhiszitek, akár nem.

Nearly 20 years ago, I sat in an apartment in the middle of a major European city for a meditation that is not dared in Tibet. In the history of mankind, no one has reached the levels of consciousness I have gone through. The ÉlményPark actually provides the spiritual background environment that you called esotericism, but has been redesigned from the ground up. I work on tasks that cannot be done in a spiritual network where hierarchically superior beings above me don’t understand a word of it. That is why the ÉlményPark was created, which is open to developments under its platform. I have practically left this ÉlményPark and I am the same user as you. Whether you know about it or not. Believe it or not.


Persze nem egészen ugyanolyan, mert én időben felkészültem erre és rendelkezem a szükséges fejlesztői képességekkel. Létre is hoztam egy ÉlményPark alá fejlesztett játékvezérlőt, ami az én játékomat, azaz a mindennapi életemet vezérli. Az önzetlen kollektív feladataim után (mert közben integráltam az anomáliát a rendszerbe) az egyéni céljaimat valósítom meg úgy, hogy az ÉlményPark szabályai rám is vonatkoznak. Ez a helyzet, 20 bevétel nélküli év után most magammal foglalkozom. De akit érdekel ez az alternatív ezotéria, lehet, hogy időben talált rá a jövőre.

Of course, not quite the same, because I was prepared for this in time and had the necessary development skills. I also created a game controller developed under ÉlményPark, which controls my game, i.e. my daily life. After my selfless collective tasks (because I have integrated the anomaly into the system in the meantime), I realize my individual goals so that the rules of the ÉlményPark apply to me as well. That is the case, after 20 years without revenue, I am now dealing with myself. But anyone interested in this alternative esoteric may have found it in time for the future.





Mégsem akarsz belemélyedni?
elmenypark.com

Mibe is akarsz belemélyedni?
elmenypark.net

Quick Tour
Rövid bevezetés az ÉlményParkba

Alapinformációk a kezdéshez
Ez a rendszer és nem a játék

Hogyan kezdjem
Fal vagy-e készülve a tízéves időléptékre?

Pro
pro.elmenypark.net

WebTérkép
webmap.diczig.com

Don't want to get into it?
elmenypark.com

What do you want to get into?
elmenypark.net

Quck Tour
A short introduction to the ÉlményPark

Basic information to get started

This is the system and not the game

How do I get started
Are you ready for the ten-year time step?

Pro
pro.elmenypark.net

WebMap
webmap.diczig.com